Förvaltningshistorisk ordbok

Index på finska

L

laajalti tunnettu, kuuluisa

laajasti lainoppinut, erittäin lainoppinut

laajennettu piispainkokous

laajennettu valiokunta, vahvistettu valiokunta

laamanni

laamanni

laamannikunnan lautamies

laamannikunta

laamannikunta

laamannikunta, piirikunta

laamanninkanslia

laamanninkirja*, laamannin laatima oikeuasiakirja

laamanninkäräjien kestitysrahasto

laamanninkäräjäjyvät, laamanninkäräjämaksu

laamanninkäräjät

laamannin lakikirja*

laamanninmaksu*

laamanninoikeus

laamanninoikeus

laamannin sihteeri

laamannintarkastus

laamannintorppa

laamanninvala

laamanninvero

laamannivaalilautakunta*

laboraattori, laboratoriotöiden ohjaaja

laboratoriovirkailija-vahtimestari*

lahjaeläke, gratiaali

lahjaeläkekokous*, lahjaeläkkeiden myöntämisestä päättävä kokous

lahjaeläkevirasto, lahjaeläkerahasto

lahjaeläkkeen saaja, raha-avustuksen saaja, edunsaaja

lahjahauki*

lahjajänis*

lahjakanat*

lahjalammas*

lahjalintu*

lahjamunat*

lahjapalkkio, gratifikaatio

lahjaturkikset*

lahjoistusjyvät

lahjoitus

lahjoituskirja

lahjoituskirja, lahjakirja

lahjoituskirja, lahjoituskirjelmä, lahjakirja

lahjoitusmaa, donaatio

lahjoitusmaa, läänitysmaa

lahjoitusmaan lampuoti

lahjoitusmaatila, läänittystila

lahjoitustila, lahjoitustalo

lahjoitustilallinen, lahjoitustalonpoika

lahjoitusvero*

lahjus

laidunraha*, laidunvero*

laidunvero*

laillinen este

laillinen, juridisesti pätevä, oikeuskelpoinen

laillinen, juridisesti pätevä, oikeuskelpoinen

laillinen lainhuuto

laillinen, lain sallima, lakimääräinen

laillinen lunastusaika*

laillinen maanjako, lainvoimainen maanjako

laillinen maanmittaus

laillinen saanto

laillinen suojelus

laillinen takaus

laillinen vapaudenriisto*

laillisen saannin todistus*

laillisesti naimisissa oleva

laillisesti saatu, laillisesti hankittu

lailliset sivutulot, lailliset lisätulot

laillistaminen, laillistus

laillistettu lääkäri

laillisuusperiaate

laiminlyödyn määräajan palauttaminen

laiminlyöntirikokset*

laimukainen syyte*

lainakirja

Lainamakasiinirahasto

Lainapankki

laina, velaksianto

lainaviljarästi*, kruunulta lainaksi saadun viljan takaisinmaksuvelvollisuus

lainhakukustannukset*

lainhuudatusasiakirja

lainhuudatus, lainhuuto

lainhuudatusmaksu*

lainhuudatuspöytäkirja

lainhuuto

lainhuutotodistus

lainkaari

lainkohta

lainkäyttäjä, lainsoveltaja

lainkäyttöoikeustuomari*

lain luenta käräjillä

lainlukija, tuomarin sijainen

lain mukaan, lainmukaisesti

lainmukainen katselmus

lainmukainen muuttopäivä*

lainmukainen ruokintavelvollisuus

lain mukainen säilytys, säilytys oikeuden hallussa

lain mukaisesti vedottu

lainmukaiset vuosittaiset verot ja rasitukset*

lainopillinen toimisto (Rautatiehallitus)

lainoppinut, oikeusoppinut

lainperustuskirja

lainsuojaton, henkipatto

lainsuojaton, henkipatto, maanpakolainen

lainsäädäntokausi

lainsäädäntöelin

Lainsäädäntö- ja oikeushallinto-osasto

lainsäännös

lainsäätäjä

lainsäätäjä, lainkäyttäjä, tuomari

lainsäätäjä, lainlukija, tuomari

laintarkastuskomitea

laintuntemus

lain ulkopuolella, lainsuojaton

lainvalmistelukunnan jäsen

lainvalmistelukunta, Suomenmaan lainvalmistelukunta

lainvoimainen

lainvoimainen, laillisessa järjestyksessä syntynyt

lainvoiman saanut, lainvoimainen

laiton käyttöönotto, laiton käyttö

laiton, oikeudenvastainen, oikeudeton

laiton saanto*

laitos

laitoshuollon tarkastaja (sosiaaliministeriö)

laitosneuvosto

laitos, toimenpide, toimi

laitos, virasto

laiturikirjuri*

laiturinpuhdistaja*, sataman puhtaanapitäjä*

laituritulli*

laiturivahti*

laiva-asiamies*

laiva-aurtua*, laivaäyrityinen*

laivakapteeni*

laivakasko

laivakirjuri*

laivakunta, haaksikunta

laivalaituriaateli*

laivamaksu*

laivamaksu*, merirahtimaksu*

laivamaksut

laivamuona

laivan kalustokirjuri*

laivanmittaaja

laivanmittauksen tarkastaja

laivanpassitus

laivan profossi

laivan pääisäntä

laivanrakennusmestari

laivan saapumis- ja lastauspaikka

laivanselvittäjän vala*

laivanselvityslaskelma*, laivaselvitystoimisto*

laivanselvitysmaksu

laivan vapaakirja, laivan vapautus kotimaisista tulleista

laivanvarustusvelvollisuus*, laivanvarustusvero*

laivapoika

Laivapoikakoulu

laivapoikien oppilaitos*

laivapostitoimisto

laivapäiväkirja, aluksen päiväkirja

laivarekisteri

laivasaarnaaja*, laivapappi*

laivasihteeri

laivastokomppania*

laivaston alikonstaapeli*

laivaston asevarikko*

laivaston hankintakomisaari*

laivaston kenraaliadjutantti,laivaston pääadjutantti

laivaston kirvesmiesten päällikkö*, kirvesmies

laivaston luutnantti

laivaston menosääntö, laivaston henkilökunta

laivaston mies, laivastossa palveleva sotamies

laivaston sotavälinemestari*, laivaston varikkomestari*

laivaston suunnittelu- ja rakennuskunta*

laivaston tukikohta

laivaston tuomioistuin

laivaston yleiskatselmus*, laivaston pääkatselmus*

laivuri, kippari

laivurikoulu

laivurikunta (laivasto)

laivuri, laivapäällikkö*

lakeija

laki

lakialoite

lakia osaamaton raatimies, kauppiasraatimies

lakien säätäminen, lainsäädäntö

lakien säätäminen, lainsäädäntö

lakikokoelma

lakikokoelma

lakikokoelma, lakikoodeksi

lakikomissio

lakimääräinen, lakisääntöinen

lakimääräiset käräjät

lakipeili*

lakisääteinen

lakiteos

lakitieteen tohtori / lisensiaatti / kandidaatti

lakivaliokunta

lakkautetun sotilasvirkakunnan ruotuverot ja kymmenysjauhot

lammasvero

lampuotien kestitysvelvollisuus

lampuotitila

lampuotivouti*

lampuotivoutikunta*, lampuotivoudin alaiset tilat

langettaa tuomio, vahvistaa tuomiolla

lankakunta

lankarahat*

lantintrader

Lapin kirkollisrahasto

Lapinmaa

lapinseurakunta

lapinvero

lapinvero

lapinvouti

lappalaispappi*, saamelaisseurakunnan pappi

lapsen hoitoonanto

lapsenpäästäjä, lapsenmuori

lasaretin johtokunta

lasaretin johtokunta, lasarettijohtokunta

lasaretinkolehti*

lasaretinlääkäri, sairaalanlääkäri

lasaretinsaarnaaja*

lasaretti ja hoitola

lasaretti- ja parantola-asiamies

lasarettimaksu, sairaalamaksu

laskelma, arvio

laskelma postin varoista

laskelmissa huomioitava rahasumma tai asiantila

laskenta-apulainen*

laskukamari

Laskukamari

laskukamari, läänin tilintarkastusosasto

laskukamarin kuukausikohtaiset tilikirjat (kuninkaallisen)*

laskukamarin ylilaskija*, ylin kamarilaskumestari*

laskukamari, valtion talousviraston tilintarkastusosasto

laskumestari

laskumies

laskuvirherahat

lastausseteli*

lastenhoitaja, lastenhoitajatar

Lastenhuonerahasto, lastenkoteja tukeva rahasto

lastenkenkäsuutari

lastenkodin henkilökunta

lastenkodin johtaja

lastenkoti

lastenkotijyvät

lastenkotikymmenykset, lastenhuonekymmenykset*

lastenkoti, lastenhuoltolaitos

lastenneuvola

lastenparantola

lastensiirrot

Lastensiirtokomitea

lastensiirtotoimisto, lastensiirtokomitean toimisto

lastensuojelulaitos

lastensuojelu, lastensuojelutoimi

lastensuojelulautakunta

lastensuojeluntarkastaja

lastensuojelun ylitarkastaja

lastensuojeluosasto

lastensuojelututkinto

lasten työkoti

lastikirja, lastiluettelo

lastimaksu

lastinpurkupöytäkirja*

lastiperustainen köyhäinraha*

lastiraha*, lastimaksu*

lastitodistus, konossementti

latokartanovouti*

laupeudensisar

laupeudenteko*

lausunto

lautakunta

lautakuntajuttu*

lautamiehen vala

lautamiehistö, oikeuden lautakunta

lautamies

lautamies

lautamieskatselmus

lautamies (keskiaika)

lauttamaksu, lossimaksu

ledung, leding

ledung-perämies*

ledung-satama*

ledungvero

ledung-vero, leding-vero

legaatti

legaatti, hallitsijan nimittämä lähettiläs

legaatti, (paavin) lähettiläs

legati a latere

legati nati

legisti

lehdistöasiamies, painoasiamies

lehmipaimen

lehmäluku

lehmäverovoi

lehtien jakelusta saadut tulot

lehtimies

lehtori

lehtori

lehtori

lehtorikapituli

leikkaus chrirographum-tekstien välissä

leimaamaton paperi, epävirallinen paperi

leima- ja valmisteverokonttori

leimamaksu, leimausmaksu

leimamestari*

leima (metallirahassa)

leimapaperi, karttapaperi

leimapaperikonttori

leimapaperimaksu*

leimapaperimaksu

leimapaperinmyyjä

leimapaperinmyyjä, karttapaperinmyyjä

leimapaperitulot, leimapaperin myynnistä saadut tulot

leimarahat*, leimamaksu, laimausmaksu

leimarenki*

leimattu paperi

leimavero

leimikon määrääminen, hakattavan metsän merkitseminen

leipäkatselmus*

leipätorppari

leipävakka*

leirin komentaja (ulko/yö)

leivinuunirahat*, leivinuunimaksu*

lennätinasema

Lennätinhallitus

lennätininsinööri

lennätin- ja puhelinpiiri (Posti- ja lennätinhallitus)

lennätinlaitoksen tarkastaja*

lennätinliikenneosasto (Posti- ja lennätinhallitus)

lennätinmekaanikko

lennätinosasto (Posti- ja lennätinhallitus)

lennätinteknikko

lennätinteknillinen osasto (Posti- ja lennätinhallitus)

lentolehtinen

lentolisä

Lentopataljoona

lentopostilinja

lentävä osasto

leskenapu

leskenkorvaus*

leskeys, leskenä olo

leskiluettelo*

leskintynnyri*

leuteraatiojuttu, leuteraatioasia

liberiskatt

Licent-rahasto, lisenttirahasto

lihanleikkaaja

lihantarkastamo

Lihantarkastuslaitos*, Lihantarkastamo*

liikakapat

liikamaa

liikamaa

liikamaan erotus, (kruununmaasta) erotettu alue

liikamaan erotus, (tilasta) erotettu liikamaa-alue

liikasuoritus

liikavero*, uusvero*

liikavilja*, ylimääräinen verovilja

liikekannallepano, mobilisaatio

liikekannallepanotoimisto

liikekannallepanotoimisto

liikennekonttori

liikennekonttori (Rautatiehallitus)

liikennelaitos

liikenneohjesääntö, liikennejärjestyssääntö

liikenneosasto

liikenneosasto (Posti- ja lennätinhallitus)

liikenneosasto (Valtionrautatiet)

liikennepiirin päällikkö (Vanha Suomi)

liikennepiiri (Vanha Suomi)

liikennepäällikkö (Rautatiehallitus)

liikennepäällikön toimistot*

liikennetarkastaja

liikennetirehtöörin assistentti, liikennepäällikön assistentti

liikennetirehtöörin kirjanpitäjä, liikennepäällikön kirjanpitäjä

liikennetoimisto (Rautatiehallitus)

Liikevaihtoverotoimisto, liikevaihtoverokonttori

liikkuva poliisi

liikkuva postitoimipaikka

liite, liitekirja

liitettäväksi asiakirjoihin

Liittoutuneiden valvontakomissio

Liivinmaan ja Viron kollegio, Liivinmaan ja Viron asiain kollegio

Liivinmaan reduktiokonttori*

Liivinmaan toimituskunta

Liivinmaan, Viron ja Suomen kamarikonttori

Liivinmaan, Viron ja Suomen oikeuskollegio

Liivinmaan, Viron ja Suomen toimituskunta

likvidaatiokomissaari, suorituskomissaari, selvityskomissaari

likvidaatiokomissio, suorituskomissio, selvityskomissio

Likvidaatiolaitos ja konttori

likvidaatiolaitos*, selvityslaitos*

likvidaatiorahasto*

linjahallinto (Posti- ja lennätinhallitus)

linjakassööri

linjakirjanpitäjä*

linjanrakennuskonttori, linjanrakennustoimisto

linjatarkastaja

linna- ja varuskirjuri*

linnajohtokunta

linnakanslianoikeus*

linnakappalainen*

linna, kartano, linnoitus

linnakreivi

linnakreivi

linnaleiri

linnaleiriläinen, linnaleirisotilas

linnaleirimaksu, -korvaus

linnaluonnos*

linnalääni

linnamajuri, paikallismajuri

linnan asukkaat, linnaväki

linnanherra

linnankanslia*

linnankirjuri

linnan korjausapu, linnavero

linnan käskyhaltija

linnanlääkäri

linnanpäällikkö

linnanpäällikkö, linnanherra

linnanrakennustyöläinen*

linnansaarnaaja

linnan virkakunta, linnan menosääntö

linnanvouti

linnanvoutikunta*

linnanvoutivero*

linnaoikeus

linnaoikeus, kuninkaanlinnan linnaoikeus*

linnapalveluskunta

linnaruokintavelvollisuus*

linnaseurakunta

linnasotilas, linnan vahtisotilas

linnatulli*

linnavahti*, hovivartija*

linnavala*

linnavaliokunta

linnavanki

linnavarat, linnamenosääntö, linnavirkakunta

linnavero

linnavääpeli*

linnoituksen luovutussopimus, akordi

linnoituksen varainhoitaja

linnoitusinsinööri

linnoitus- ja tienrakennustoimisto (sotaministeriö)

linnoituskonttori*

linnoitus, linnake

linnoitusmaksu*

linnoituspäällikkö

linnoitustoimen johtaja*

Linnoitustoimen päällikkö*

linnoitustoimen virkakunta

linnoitustoimen yli-insinööri

Linnoitustoimi, linnoitusupseerikunta

linnoitustoimisto (puolustusministeriö)

linnoitustoimisto (sotaministeriö)

lippualiupseeri

lippue, lipullinen

lippueneljännes*, lippukuntaneljännes*

lippuherra*, lipunjohtaja*, joukko-osaston komentaja keskiajalla

lippu- ja lomakemestari*, lippu- ja lomakevaraston hoitaja*

lippujunkkari

lippukonstaapeli*

lippukunnan vahtimestari

lippukunta, lippue

lippulaivamestari*

lippuluutnantti

lippumies, lippupäällikkö, lippuamiraali

lippureimari

lipunkantaja

lipunkantaja

lipunkantaja

lipunmyyjä

lipunnostaja*, viestittäjä

lisensiaatti

lisensiaatti

lisenssikanslia

lista, luettelo

lisä-

lisäke, liite*

lisämaksuvero*

lisämenosääntö, lisäbudjetti

lisämerkintä, korjausmerkintä

lisäpäätös

lisätty kutsuntatoimisto

Lisätty säästöpankkitarkastus

lisäykset, liitteet

Lisäyksiä ja sääntöjä Vapahtajan luostarisääntöön

lisäys, lisäasiakirja

lisäyspäivä*

litteraatti, lainoppinut (raatimies)

liturgiasta vastaava pappi

livreepukuinen henkilökunta

livreeräätäli*

lohikymmenykset

lohimaksu*

lohitilallisen vapaudet

lohivero

lohivouti

lohkaista

lohkoa tonteiksi, tontittaa

lohkojako

lohkojako

lohkokunta, jakokunta, yhteismaa

lohkominen (tila)

lohkopelto*

loinen, itsellinen

loinen, itsellinen, tilaton

loistalonpoika*

loistava, maineikas

loma-aika

lomatodistus

lomautus

lopetus

loppukuulustelu

loppupuheenvuoro (oikeudenkäynnin yhteydessä)

loppuselvitys, velkojen selvitys

loppusuoritus, loppuselvitys, lopputilitys

lopussa*

lossimies, lossinkuljettaja

lossitoimen palveluskunta

Lotta Svärd, Lotta Svärd-järjestö

louhintayksikön esimies*

luettelo

luettelo kotitarvepolton paloviinaveromaksuista

lukea jonkun eduksi/haitaksi

lukea julki, lukea ääneen

lukioiden/kymnaasien menosääntö, vuosibudjetti, lukioiden/kymnaasien virkakunta

lukio, kymnaasi

lukion apuopettaja

lukiovirkailija, kymnaasivirkailija

lukkari

lukkari

lukkari

lukkari- ja urkurikoulu

lukkarinkoulu

lukkarinposti

lukkarin sijainen

lukkarinvaalit

lukkarinvala*

lukkarinvero*

lukkarin verot ja velvollisuudet

lukkarin virkatalo

lukkarin virkatalo, lukkarila

lukkarin virkatalo, lukkarintila

lukkaripappi, lukkarinvirkaa hoitava pappi

lukkari-urkuri

luku

luku

lukukinkerit

lukukinkerit, kinkerit

lukumestari*

lukumiehenheinät*, neljännesmiehen heinäraha

lukumiehenvero*, neljännesmiehenvero

lukumies

lukumies, neljänneskuntamies

lukutaidon kuulustelu (sisä-)

lukutaidottomien kalenteri*

lukutodistus*

lumiaurakunta

lunastamaton vero*

lunastaminen, lunastus

lunastettujen lahjoitusmaiden hoitaja

lunastusmaksu*

lunastusmaksu

lunastusmaksu

lunastusmaksu

lunastustarjous

lunastus, vapaaksiosto

luokanvalvoja

luokituslaitos

luokkavero

luonnollinen rajamerkki

luonnos

luontaisetu

luontaisoikeus, luonnonoikeus

luontaisoikeus, luonnonoikeus

luontoistalous, luonnontalous

luontoisvero, luonnontuotteissa maksettava vero

luopumissopimus

luostari

luostari

luostari (fransiskaaniveljeskunta)

luostarijärjestöön kuuluvien palkka*

luostarikoulu

luostarilaitos

luostarin esimies

luostarin vankila

luostaritodistus*

luostariveli, munkki

luotsausalue

luotsaustaksa

luotsi

luotsiasema

luotsiasema, luotsipaikka

luotsi- ja majakkalaitos, luotsi- ja majakkalaitoksen virkakunta, luotsi- ja majakkalaitoksen vuosibudjetti

Luotsi- ja majakkalaitosten ylihallitus

luotsi- ja majakkamaksu

luotsi- ja majakkaosasto

luotsikapteeni, luotsitirehtööri

luotsikonttori, luotsipiirikonttori

luotsilaitoksen aluevalvoja

luotsilaitos

luotsi, luotsaava perämies

luotsiluutnantti

luotsimajuri

luotsimaksu

luotsinapulainen, luotsirenki*

luotsintutkinto

luotsipassi, luotsikirja, ohjauskirja

luotsipiiri

luotsipiiri

luotsipiirin päällikkö

luotsipäivystys

luotsipäällikkö, luotsimajuri, luotsitirehtööri

luotsisääntö

luotsitarkastaja, luotsi-inspehtori

luotsitila

luotsitilamaakirja

luotsitilavapaudet

luotsiupseeri

luotsivanhin

luotsivirkailija, luotsiapulainen

luotsiväylä

luottamusmies

luottamusmies, luotettu mies

luottamusvirka

luottamusvirkamies

luovuntahakemus

luovuttaa

luovuttaa, luopua jostakin

luovuttamaton tilus

luovutusta odottava tila, viranodotustila

luovutustuomio*

luovutusvelvollisuus, anneksivelvollisuus, prebendavelvollisuus

lupakirja, lupatodistus

lupakirja, lupatodistus

lupaseteli

lupatodistus

lutenampt

Lutskin edikti

luutnantti

”luvallisesti ja yksinoikeudella”

luvaton, laissa kielletty

luvaton merenkulku

luvaton myyntisahaus

lyhennysote

lyhtykomennuskunta

lyijyke, lyijysinetti

lyijymerkki*

lykkäys

lykkäys

lykkäyspäätös, välipäätös

lykätä asiaa toistaiseksi, jättä avoimeksi, jättä ratkaisematta

lykätä, keskeyttää (toistaiseksi)

lyseo

lähdeintendentti

lähdeviskaali*

läheinen, johonkin littyvä, sukulaisuhteessa oleva

lähestystömarski

lähestystöneuvos

lähete

lähetekeskustelu

läheteluettelo

lähetepäätös

lähetepäätös

lähetetty, diplomaattinen asiainhoitaja

lähetevihko, lähetekirja

lähetinkilpi, postivaakuna

lähetti, kevyesti aseistettu sotilas

lähetti, lähetystö

lähettiläs

lähettiläs

lähettiläs, salainen asiamies

lähettiposti, pikalähettiposti

lähetyskorvaus*

lähetyspiispa

lähetyspiispa

lähetystö

lähetystö

lähetystösaarnaaja

lähetystösihteeri

lähetysvirkailija*

lähisaarto*

lähtevän postin toimituskunta, postilähetysten valvontatoimisto*

lähtö- ja tulokatselmus

lähtökatselmus, lähtötarkastus

lähtöpäivä

lähtöpäivä, muuttopäivä

Länsiarmeija

läpikulkukyyditys (velvollisuus)

läpikulkutulli*

läpimarssi

läpimarssikyyti

läpimarssivero

lästi

lästimaksu

lääkehinnasto ennen vuotta 1819

lääkehinnasto vuoden 1819 jälkeen

lääkelaatikko, lääkevarikko

lääketieteen tohtori

lääketieteen tohtori

lääkevalmisteet

lääkevarasto, lääkeainevarasto

lääkintähenkilökunta, lääkintätoimen virkakunta lääkintätoimen menosääntö

lääkintärahasto

Lääkintöhallituksen asessori

Lääkintöhallituksen eläinlääkintälaboratorio

Lääkintöhallituksen eläinlääkäri

Lääkintöhallituksen kamreeri

Lääkintöhallituksen pääjohtaja

Lääkintöhallituksen sihteeri

Lääkintöhallituksen ylimääräinen lääkäri

Lääkintöhallitus

Lääkintökollegio

lääkintölaitoksen rakennusarkkitehti*

lääkintölaitoksen ylihallituksen pääjohtaja*

Lääkintölaitoksen ylihallituksen sihteeri

Lääkintölaitoksen ylihallitus

lääkintöneuvos

lääkintövirkakunta

Lääkintöylihallituksen kamreeri*

lääkäri

lääkärioppilas

lääni

lääninagronomi

lääninapukamreeri

lääninarkistonhoitaja

lääninarkkitehti

läänineläinlääkäri

lääninhallitus

lääninhallitus

lääninhaltija

lääninkamreeri

lääninkanslia

lääninkanslisti

lääninkartta

lääninkirjaaja

lääninkirjanpitäjä

lääninkirjan tilinpäätös

lääninkirjuri

lääninkirstu*

lääninkivalteri

lääninkivalteri, maaseutukonstaapeli

lääninkonttori

lääninkonttori

lääninkonttoristi

lääninkätilö

läänin lammaspaimen*, lampaanjalostuksen lääninasiamies*

lääninlääkäri

lääninmaanmittari

läänin maanmittausinsinööri

läänin maanmittauskonttori

läänin maanmittauskonttori

lääninmetsälautakunta

läänin metsänhoitaja

lääninmetsäntarkastaja

lääninneuvos

lääninnotaari

lääninpalveluskunta*, läänien virkakunta*

läänin pääkirja (Vanha Suomi)

lääninrahasto

lääninrahasto- ja provianttimestari, lääninrahasto- ja muonamestari*

lääninrahastonhoitaja

lääninrahastonhoitajan apulainen

lääninrahastonhoitajan apulainen, lääninirahastonhoitajan avustaja

lääninrahaston inventaario

lääninrahaston kassa

läänin rakennuskonttori

lääninrikospoliisi

lääninrovasti

lääninrovasti, kontrahtirovasti

lääninsairaala

lääninsairaala, lääninlasaretti

lääninsairaalan kirurgi

lääninsairaalan lääkäri

lääninsairaanhoitaja*

lääninsihteeri

lääninsihteeri, sihteeri

lääninsilta

lääninsyyttäjä

lääninterveyssisar

läänin tilikirja

läänintoimisto

läänintoimisto (kutsunnat)

lääninvahtimestari

lääninvankila

läänin vankilhuone

lääninvirkailija

läänin virkakunta, läänin virkakunnan lääninmenosääntö

läänin virkakunta, läänin virkamiehistö

läänin virkamies

läänin väestötilasto

lääninyhteenveto

läänirekisteri*, lääniluettelo*

läänityksen haltija, läänityksen saaja

läänityksen vero, lahjoitusmaan tuottama vero

läänitys

läänityskirja*

läänitysoikeus

läänitysoikeus, lääniherran oikeus

läänitysrekisteri*, läänistysluettelo*

läänitystalonpoika*

löytö

löytöpalkkio

löytötavara

M

maa-alue

maaherra

maaherra

maaherrakunta

maaherran sihteeri

maaherran vuosikertomus

maahospitaali, maalasaretti

maa- ja hevostulli

maa- ja merivoimien talousvaliokunta

maajunkkeri*

maakaari

maakartta

maakatselmus

maakatselmus

maakauppa

maakauppias

maakaupungin porvari, ylämaakaupungin porvari

maakaupunkipaino

maakirja

maakirjakartta, verollepanokartta, geometrinen maakirja

maakirjan erityisote

maakirjanmuutosote

maakirjan muutosote

maakirjan päätili, maakirjaote vähennyksistä ja verojen jakamisesta

maakirjan selvitysosa

maakirjan yhteenveto

maakirjaparselit, maakirjaveroa varten perityt luonnontuotteet

maakirjataksvärkki, maakirjapäivätyö

maakirjatutkimuspöytäkirja

maakirjavero

maakomissaari

maakomissariaatti, komissariaatti, piiri, piirikunta

maakunnan yhteismaa, läänin yhteismaa

maakunta

maakunta

maakunta-arkisto

maakunta-arkistonhoitaja

maakuntaeversti*

Maakuntahallitus (Ahvenanmaa)

maakuntakokous, maakuntapäivät

maakuntakoulu*

maakuntalaki

maakuntapäällikkö*

maakuntaratsumies*, maaratsumies*

maakuntarykmentti

maakuntasihteeri

maakuntatuomari*

maakuntavirasto

maakuntavouti

maakäräjien lautamiehistö, maakäräjien lautakunta

maakäräjät

maakäräjät

maalaiskunta

maalaispoliisi

maalautakunta

maallikko

maallikkoedustaja (kirkollisessa kokouksessa)

maallinen

maallinen miekka*

maallinen oikeustuomioistuin

maallinen rälssi, aatelissääty

maamarkka, talonpoikaismarkka

maamarsalkka

maamestari*

maamieskoulu

maamiesopisto

maamittauslaitoksen paikalliskonttori*

maanapu, maan apuvero

maanapuvaliokunta*

maanerottaminen, jako palstoihin

maaneuvos

maaneuvos

maanhankintalaki

maanjako

maanjako

maanjakokatselmus*

maanjakolaitoksen osasto*

maanjako-oikeuden jäsen

maanjako-oikeuden puheenjohtaja

maanjako-oikeus

maanjaon sovittelu

maankorko, maasta maksettu vuokra

maanlaki

maanlaki

maan lohkominen, maan palstoitus

maanlunastuslautakunta

maanluonto

maanluovuttaja

maanmittari, maanmittaaja

maanmittarinapulainen

maanmittarinjako*

maanmittarinkatselmus*

maanmittarin palkkio

maanmittarin toiminnan tarkastus

maanmittarintutkinto

maanmittarintutkinto

maanmittarin työpäiväkirja

maanmittarin virkatalo

maanmittarin virkavala

maanmittauksen alitarkastaja

Maanmittauksen ja metsänhoitolaitoksen ylihallitus

maanmittauksen ohjesääntö

Maanmittauksen ylihallitus

Maanmittauksen ylihallitus

maanmittaus

maanmittaus

maanmittaus

maanmittausasiakirja

maanmittausauskultantti, maanmittausharjoittelija

Maanmittaushallituksen Kivipaino

Maanmittaushallituksen konselji

Maanmittaushallituksen pääjohtaja

Maanmittaushallitus

maanmittausharjoitusten tutkinto

maanmittausinsinööri

Maanmittaus- ja vakauslaitos

maanmittaus ja verollepano

maanmittausjohtaja*

maanmittausjohtaja, maanmittaustoimen johtaja

maanmittauskandidaatti

maanmittauskartta, jakokartta, tiluskartta

maanmittauskokelas

Maanmittauskomissio

maanmittauskonttori

maanmittauskonttori

maanmittauskutsu*

Maanmittauslaitoksen rahasto

maanmittauslaitoksen virkakunta, maanmittauslaitoksen budjetti

Maanmittauslaitoksen ylijohtaja

maanmittauslaitoksen ylitarkastaja

maanmittauslaitos

maanmittauslaitos (kaupunki)

maanmittaus, maan kolmiomittaus

maanmittausmitta

maanmittausneuvos

maanmittausoppilas

maanmittausoppilas*, maanmittarinapulainen*

maanmittausoppilas, maanmittausharjoittelija

maanmittauspykälikkö

maanmittauspöytäkirja

maanmittausrevisionipäätös

maanmittaussihteeri

maanmittaustaito*

maanmittaustaksa, maanmittaushinnasto

maanmittaustarkastaja

maanmittaustarkastaja, maanmittauksen tarkastaja

maanmittaustekniikka

maanmittaustiede

maanmittaustoimi, maanmittauslaitos

maanmittaustoimitus

maanmittaustoimitus

maanmittaustoimitus, maanmittarin toimi tai virka

maanmittaustyö

maanmittausvirkailija*, maanmittausapulainen*

maanmittausviskaali*

maanmittausyli-insinööri

Maanoikeus, Turun maaoikeus

maanomistaja

maanomistajan osuus*

maanositus, maanjako

maanosuusvero*

maanpuhdistusmaksu

maanpuolustus, maanpuolustusvelvollisuus

maanpuolustussopimus

maan pyykitys

maansaanto

maansiirtokirjuri*

maan taksoittaminen

maantapa

maantieposti, maanteitä pitkinkuljetettava posti

Maan Turva

maan vastaanottaja, tilan vastaanottaja

Maanviljelyshallitus

maanviljelysinsinööri

Maanviljelys- ja kauppakemiallinen laboratorio

Maanviljelys- ja yleisten töiden toimituskunta

maanviljelyskemiallinen toimisto

maanviljelyskoulu, maatalouskoulu

maanviljelysneuvos

maanviljelysneuvos

maanviljelysopisto, maatalousopisto, maamiesopisto

Maanviljelys-taloudellinen koelaitos

maanvuokra

maapalsta, palstatila

maaperän oikeus*

maaposti

maapostimestari

maaregaali*, kruunun oikeus maahan

maarekisteri

maarekisterikartta

maarovasti

maaseudun kinkerivero, maaseudun kestitysvero

maaseurakunta

maasmestari, masuunin hoitaja

maastakarkotus, deportaatio

maasta karkotus, siirtovankeus

maastamuuttomaksu

maa, talo ja tontti

Maataloushallitus

maatalouskiinteistö

maatalouskonsulentti, maatalousneuvoja

maatalousministeri

maatalousministeriö

maatalousopetuksen tarkastaja

maatalousseura, maanviljelysseura

Maatalousseurojen Keskusliitto

maataloustarkastaja

maataloustilastollinen toimisto

maataloustoimituskunta

maataloustoimituskunta

maatila

maatila

maatila, maakartano

maatilan luovuttaminen

maatila, talo

maatila, tila, kartano

maatilkku

maatorppari

maatulli

maatulli

maatullien ja valmisteveron ylitarkastaja Suomessa ja Ruotsissa*

maatullikamari

maatullin korvaus

maatullinsyökäri*

maatullin virkakunta, maatullin virkamiehistö

maatullivahtimestari*

maatuomarin konttori

maatuomarirahat

maavelkarahat*

maavero

maavero

maaviskaali, lääninviskaali

maavoimat

Maavoimien esikunta (Kannaksen armeija)

maavouti

maavoutikunta

magnaattistipendi

mahdoton suorittaa, toteuttamiskelvoton, kulkukelvoton

maidontarkastaja

maine

mainekirja, mainetodistus

mainittu

maisteri

maisterinväitöskirja

maisteri, opettaja

maistraatinleima

maistraatin notaari

maistraatinsihteeri

maistraatti

maitotalouden neuvoja*

majakanvartija

majakka-aluksen laivuri

majakkalaitos

majakkamaksuista saadut varat

majakkamaksu, merimerkkimaksu*

majakkamaksu, merimerkkimaksu, luotsi- ja majakkamaksu

majakkamaksut, majakka- ja merimerkkimaksut, loisto- ja majakkamaksut

majakkamestari, majakanpäällikkö

majakkavirkakunta, majakkalaitoksen menosääntö, budjetti

majamiehyys

majamies

majapaikka

majatalo, kestikievari

majatalon isäntä

majatalorakennus, kiestikievarirakennus

majesteetti

majesteettikirja

majesteettioikeudet

majoittaja (hovi)

majoituksenhoitaja*

majoitus

majoitus

majoitusasiamies*

majoitus- ja kasarmitoimisto

majoituskomissio

majoituskorvaus, majoitusrahat*

majoituskustannukset

majoituslaitos (sotaväki)

majoituslautakunta

majoituslisämaksu, majoitustuulaaki

majoitusluettelo*

majoitusmestari

majoitusmestari

majoitusmestari, korttelimestari*

majoitusmies*

majoitusraatimies (Vanha Suomi)

majoitusraha

majoitusrasitus

majoitussotamies*

majoitustoimisto* (sotaministeriö)

majuri

makasiiniintoimitusaika*, veroviljan viljamakasiiniin toimittamiselle annettu määräaika

makasiinin henkilökunta, makasiinin virkakunta

makasiininhoitaja

makasiinin kuukausitilanne*

makasiininvartija*

makasiininvuokra*

makasiinirahasto*

maksaa eläkettä

maksaa veroa

maksaa veroa, osallistua keräykseen, avustaa

maksamattomat rästit

maksu

maksu

maksuaika, maksusuoritusaika, maksupäivä

maksukonttori

maksu, kustannus

maksukyvyttömyys

maksukyvytön tila*

maksulääni

maksumaa, penninkimaa*

maksumääräys

maksuosoitus, assignaatio

maksuosoitus, assignaatio

maksuosoituskirja

maksuporvari*

maksusuoritus

maksutase

maksutilallinen*

maksuunpano

maksu, vuokra, palkka

maksuväline

makulatuuripaperi

Mallasjuomatarkastusvirasto

mallintaja*, mallinkaavaaja

mallipiirustukset

malminetsijä

malminmursaakon rouhinlaitteen päällikkö

malmintutkijamestari

malmivaraston kirjuri*

mannermaasulkemus, kontinentaalijärjestelmä

mansfar

manttaali

manttaali

manttaalihevonen

manttaalikomissaari, henkikomissaari

manttaalikomissaarin palkkio

manttaalisotilas, manttaalimies

manttaali, taloluku

manttaalivero

manttaalivero

manttaali, veromanttaali

Manufaktuuridiskontto*, teollisuudelle lainoja myöntävä luottolaitos

Manufaktuuri- ja käsityöosasto

manufaktuurijohtokunta, käsityöteollisuuden johtokunta*

manufaktuurikomissaari, manufaktuuriasiamies

Manufaktuurikonttori

manufaktuurineuvos

Manufaktuurirahasto

manufaktuurirahaston avustus

margeldsfodring

markanapu*

markanmaa

markka-apu

markkakunnan laskumies*

markkakunta*

markkakunta

markkavero*

markkavero*, maavero*

markkinat

Markovillan upseerikurssit

marsalkka

marski

marssijärjestys

marssijärjestys

marssireitti

marssireitti

mastopuu

matemaattisia instrumentteja valmistavien pajojen johtaja

materiaalikirjanpitäjä

materiaalikirjanpitäjä* (sotaväki)

materiaalikirjuri

materiaalikontrollööri, materiaalintarkastaja

matka-apuraha

matka-asiakirja*

matkailuasiamies

matkailutoimisto

matkalupakirja

matkapapin toimipiiri

matkapappi

matkapassi

matkaraha, matkakorvaus

matkatodistus

matkustajamaksu

matkustajapassi

matkustaja, vierailija, kesti, kauppi, saksa

matkustava postiekspeditööri

matkustava postiekspeditööri

matkustava tarkastaja

matkustuskielto

matkustussääntö, matkustusohjesääntö

matrikkeli, nimikirja, jäsenluettelo

matruusi

matruusikomppania

matruusi, tehtäviinsä pätevä merisotilas

Maunu Eerikinpojan kaupunginlaki

Maunu Eerikinpojan maanlaki

maustetestaaaja*, maustetarkastaja

meijerikonsulentti

meijerikoulu

mekaaninen ja varastotoimisto* (sotaministeriö)

Mekaniikkaosasto*

meklarinatesti, meklarintodistus

meklarinkirja*

meklarinpalkkio*, meklarinpalkka* (huutokauppa)

meklarinsääntö*

menetetty tavara

menettely, menettelytapa

Menosääntökonttori

menosääntö, muonapalkka, luontaispalkka

menosääntöpalkka

menosääntö, tulo- ja menoarvio, talousarvio, budjetti, vuosibudjetti

menosääntöön kuulumaton, budjettiin kuulumaton*

merellinen konventti, merellinen luostarikunta

Merenkulkuhallitus

merenkulkumaksu

merenkulkumaksut*

merenkulkuneuvos

merenkulkuopisto

merenkulkuoppilaitoksen johtaja

merenkulkuoppilaitos

merenkulkuosasto

merenkulkupiiri

merenkuluntarkastaja

merenkuluntarkastaja

merenmittaus

merentutkija, talassologi

Merentutkimuslaitos (MTL)

Meriasioiden hallinto*

meriekipaasin komentaja (Suomen ensimmäisen)

merihylky

meri- ja suolaiset kalavedet

Merikarttalaitos

merikaupunki

merikirja*, sota-aluksen komentajan valtakirja

Merikoulu, Merenkulkukoulu

merimerkki

merimieshuone

merimieshuoneen johtaja

merimieshuoneen johtokunta, merimieshuoneen johto

merimieshuoneen kolehdista saadut varat

merimieshuonetodistus

merimieskoulu

merimiesluettelo, miehistöluettelo

merioikeus

merioikeusjuttu, meriasia

merioikeusrahat*, merioikeusmaksu*

meriosasto (puolustusministeriö)

meripassi, laivakirja

meriposti

meripostinkuljettaja

meriprotesti

Meripuolustuksen kapitulanttikoulu

merirosvo, merirosvoalus

meriselitys

merisotakonttori

Merisotakonttori

Merisotakoulu

merisotaoikeus (paikallinen)

merisotavoimien konttori, laivaston tilikonttori

merisotilaanpitovelvollisuus, merisotilasruotuvelvollisuus

merisotilas*

merisotilaskomppania

merisotilaspitäjä

merisotilas, pursimies

merisotilasruotu

merisotilasruotu, merisotilasruotujärjestelmä

merisotilasruotu, merisotilasruotulaitos

merisotilasrykmentti

merisotilastila, laivamiehen tila

merisotilastorppa, laivamiestorppa

merisotilasvakanssimaksu

merisotilasvakanssimaksusta saatavat tulot

merisotilasvero

meritoimisto (puolustusministeriö)

meritulliasetus*

meritullihuutokauppa*

meritullikamari

meritullinarenti*, meritullinvuokra*

meritullin henkilökunta

meritullin kirjuri*

meritullinkontrollööri*, meritullintarkastaja*

meritullin määräämä lisätulli*, meritullin tuotevero*

meritullin pursimies*

meritullin pääkonttori*

meritullin vahtimestari

meritullioikeus

meritullioikeus

meritullipassi

meritullivirkailija

Meritykistökonttori*

merivahingon laskija, dispasööri

merivartiolaitos

merivoimat

Merivoimien konttori (Sotakollegio)

merivoimien tykkimies, meritykistön sotamies

meriväki, merivoimat

messua toimittava pappi

mestaaja, pyöveli, teloittaja

mestari

mestarifalkonieeri*, mestarihaukankouluttaja*

mestarikokki*

mestarikylvettäjän tutkinto

mestarikylvettäjän vala

mestauspaikka

metallimestari rahapajassa*

metallinkoettelija, metallintutkija

metallintarkastaja, metallintutkija

metallintarkastusmaksu*

metallipajan henkilökunta, metallipajan työväki

Meteorologinen komissio*

Meteorologinen päälaitos

metodinen verollepano

metrikka, metrikkakirja

metropoliitta

metropoliitta

metsäaktuaari

Metsädepartementti

metsähallinto

Metsähallituksen ylijohtaja

Metsähallitus

metsäinhoitolaitos, metsäinhoitolaitoksen menosääntö, metsävirkakunta

metsäinsinööri

metsä- ja lauttaustyöväen yhteisasuntojen tarkastaja

metsä- ja lauttausväen palkkatoimisto*

metsäkomissaari

metsäkonduktööri

metsälaitoksen kassanhoitaja*

metsälappalainen

metsälautakunta

metsälohko

metsämaamittari*

metsämaa, viljelemätön maa, joutomaa

metsän arvioiminen, metsän inventointi, metsän hinnoittelu

metsänarvostelija

metsäneuvos

metsäneuvos

metsänhoidon tarkastaja, metsänhoidontarkastaja

metsänhoidon virkakunta

Metsänhoidon ylihallitus

metsänhoitaja

metsänhoitajakunta, metsänhoitajien ammattikunta

metsänhoitajan apulainen

metsänhoitajan virkatalo

metsänhoitokassa

metsänhoitolaitoksen virkamies*

metsänhoitolautakunta

metsänhoitomies

metsänhoitopiiri

Metsänhoitovirasto

metsänhoitovirkakunta, metsästysvirkakunta

metsänjako

metsänkäyttövero

metsäntarkastaja

metsäntarkastuspiiri

metsänvartija

metsänvartija

metsänvartija

metsänvartijakoulu

metsänvartijakunta

metsänvartijan torppa

metsäoppilaitos

metsäpiirinhoitaja, metsänvartija

metsäpäällysmies

metsäregaali*, kruunun oikeus metsiin

metsäreviisori, metsätalouden tarkastaja

metsäsarka

metsästyksenvalvoja

metsästysasetus

metsästyshenkilökunta

metsästyskassa, jahtikassa

metsästyslupa, metsästyskortti

metsästysoikeus

metsästysoikeus

metsästysregaali*, jahtiregaali*

metsästysreitti, ansapolku, virkotie

metsästysvero

metsästysviskaali*, metsänhoitoviskaali*

metsästäjänapulainen*

metsätalousneuvoja

metsätalousreviisori*, metsätalouden tarkastaja*

Metsätieteellinen koelaitos

metsätorppari

metsävartiopiiri

metsävero

metsävouti, metsäpäällysmies

metsä-äyrit*

midshipsmanni

miehenmetsä, miehenosa

miehistöluettelo, meriväenpassi

miehistöluettelo*, pestausluettelo*, mönsträysluettelo*

miehistönvärväyssopimus*

miekanteroittaja*

miekantuppipäiväkäsky

miekkailumestari, miekkailun opettaja (akatemia)

mielenterveyspotilaiden hoito

mielenterveyspotilaiden hoitolaitos, hulluinhuone

mielisairaala

mielisairaalapotilas

mielisairaanhoidon johtokunta

mielisairaanhoito-osasto

mielisairaiden hoitolaitos

mielisairaiden vastaanottoasema

mies ja ääni -periaate

mies joka talosta -värväys

mieskilta, miesten yhdistys

miespuolinen kätilö

miesten puolella

Miesten saniteettitoimisto

mietintö

miilunpolttaja, hiilenpolttaja

miinamestari, miinoittaja

miinoittaja

miinoittajakomppania*

miinoittajakunta

miinoittajaoppilas*

miles et armiges

miliisisarmeija

militieauditör

ministeri

ministeri, envoyé

ministeri, lähettiläs

ministerinsalkku

ministeristö

ministerivaltiosihteeri

ministerivaltiosihteerin apulainen

ministerivaltiosihteerin kirje

ministeriö

Ministerpresidentti

minoraatti, nuorimman pojan perimysoikeus

missiivi, kirkollinen virkaan asettaminen

missiivi, saatekirje

mittaaja

mittakapanala

mittakirja

mittamies*

mittamies, mittaaja

mittaraha

mittarahat*

mittarikirjuri*

mittatynnyrinala

mittaus

mittauskirja

Mittauskomissio

mittausmaksu, punnitusmaksu

mittausmies, mittaaja, rajanmittaaja*, rajansovittelija*

mittojen kruunaus, mittojen vakaaminen

mitä loistavin, mitä maineikkain

mitä nöyrimmin, mitä nöyrin

mitättömyyskanne

mitätöidä, kuollettaa, makuloida

modellistiluutnantti*, mallintajaluutanantti*

moisniekka

moite

moiteaika

moitekanne

moitteeton, häiriötön

moitteeton, virheetön, rikkeetön

molempien oikeuksien lakimies*

momentti, alaluku

monarkki, monarkian päämies, hallitsija

monijako

monitöörijärjestelmä*

Moran kivet

morsionvihkimisrahat*, vihkimismaksu*

morsiusvero*

M.O.T., ”mikä oli todistettava”

muiden asioiden pysyessä ennallaan

muinaishämäläisten johtajan nimike

muinaisjako

muinaismuisto

muistikirja*

Muistikirja*

muistikirja*, ennakkopäätöskokoelma*

muistio, muistiinpanokirja

muistutus

muistutusasia, tilimuistutusasia, oikaisuasia

muistutuskirja

muistutusluettelo

mukaan luettuna/laskettuna

mukausoikeus

mukavuuslippu

multaraha

munkki

munkki

munkki

muona- ja rahapalkka

muonamestari*

muonamestari, muonitusmestari

muonamies

muonamies

muonarenki, muonamies

muonatorppari

muonatorppari

muonavarasto, rehumakasiini

muonavero*

muonaväki

muonitus

muonitusintendentti*, muonitusmestari*

muonituskomissio, elintarvikekomissio

muonitusmestari, elintarvikemestari

muonitustoimisto

muotovirhe

museonjohtaja, museonvalvoja

musiikin- ja laulunopettaja

musiikinopettaja

musiikkipaashi*

muskettisoturi, musketööri

Mustasaaren mielisairaala

muuntolaskelma

muuntorangaistus

muurarimestarinraha

muuten samanlaisin ehdoin valittu, muiden asioiden pysyessä yhtäläisinä

muutoksenhakija, valittaja, muutoksenhaku

muutoksenhakukeino

muutoksenhakukirjelmä

muutoksenhakukirjelmä, valituskirjelmä

muutoksenhakumaksu

muutoksenhakumaksu*, valitusmaksu*

muutoksenhakuohje, valituksenteko-ohje, valitusosoitus

muutoksenhakuoikeus

muutoksenhakupaikka, muutoksenhakutuomioistuin, vedonta-aste

muutoksenhakutodistus*

muutosehdotus (parlamentissa)

muutosoikeus

muutos, permutaatio

muuttaa, korjata, oikaista

muuttaneiden luettelo

muuttokirja

muuttokymmenysmaksu*

myllykapat*, jauhatusmaksu

myllykatselmus, myllytarkastus

myllykirjuri*, myllytullikirjuri*

myllykomissaari

myllykomissio

myllykuitti

myllyoikeus, oikeus pitää myllyä

myllytulli

myllytullihenkivero*, henkivero

myllytulliluettelo

myllytullimanttaaliluettelo

myllytullitarkastaja*, myllyverotarkastaja*

myllytullitodistus*, myllyverotodistus*

myllyvero

myrkkyasetus

myyntikojumaksu*

myyntiprovisio, myyntipalkkio

myyntivero

myöhästys, myöhästyminen

myöntävä lakisäädös

mäkitupa

mäkitupalainen

mäkitupalainen

määritelty tynnyrinalaluku, maantieteellinen tynnyrinala

määräaika

määräaika

määräaika

määräaikaisvero

määräaika, määräkausi

määrämies*

määrämuotoinen kirje

määrännäiskonossementti

määrännäispaperi, orderipaperi

määrännäissitoumus

määräpäivä

määräpäivä, lähtöpäivä

määräraha

määräta tavaralle tulli

määrätyn ajan nautinta*

määrätä maksettavaksi

määrätä tavaralle tulli

määräyksenvarainen virka

määräykset, säädökset

määräys, käsky, säännös

määräys, käsky, tehtävä, tavaratilaus

määräys, säädös, ohjesääntö

määräys, säännös

määräämisperiaate, dispositiivinen periaate

määräämättömäksi ajaksi annettu läänitys, toistaiseksi saajan haltuun annettu läänitys

määräämätön aika, toistaiseksi

N

naapuri

naapurioikeus

naapurustokatselmus*

Nahkakamari*

naismanttaali*, naisten henkivero

naisopettaja

naispuolinen ammattien apulaisylitarkastaja

naispuolinen ammattientarkastaja

naispuolinen koyhäinhoidon apulaistarkastaja

naispuolinen tarkastaja

Naistenklinikka

naisten puolella (sukulaisuus)

Naisten saniteettitoimisto

naturalisoida, kansalaistaa, ottaa kansalaiseksi

naturalisointi

nautakunta

nautamarkka, karjaraha

nautaraha, nautavero

nautavero*

nautinta

nautinta, käyttöperuste

nautintaselitelmä

nelihenkinen kaupunginneuvosto

nelikäs, nelikässotilas

nelikäsrykmentti, nelikäsvärväyksellä koottu rykmentti

neliömitta*

neljännen asteen pelto, neljännen jyvitysasteen pelto

neljännesjako

neljänneskaupunginosa*

neljänneskunta

neljänneskunta

neljännesmiehen kestitysvero*

neljännesmiehen toimi, lukumiehen toimi

neljännesmies, neljänneskuntamies, neljännysmies

neljännesperuutuskonttori, neljännesreduktiokonttori

neljännespäällikkö*

neljännestalonpoika*

neljännestorppari*

neljännesvero*, nejänneskuntavero*

neljännesvuosi-ilmoitus

neljännesvuosimaksu

neljännesvuosi, vuosineljännes

neljän taalarin apuvero*

neljäskymmenestynnyrivero*

neljäs vaalisaarnaaja

neuvoa antava kansanäänestys*

neuvontavaliokunta

neuvos

neuvoskunnan neuvolla, valtaneuvoston neuvojen avulla*

neuvostokamari (Tukholma)

Neuvostoliittoinstituutti

neuvosto, neuvottelu, konsiili

Neuvotteleva virkamies

neuvotteluasiamies, neuvotteluprokuraattori

neuvottelukokous, neuvosto

nihtipäällikkö*, yksikönkomentaja

nihti, sotamies

niiniraha

niittylohkokunta, niittyjakokunta

niittyvero*

nimellinen, omakätinen

nimellinen veropalkkaus

nimilippu

nimiluettelo

nimineuvos

nimi-, nimellinen

nimipiispa

nimiporvari, veroporvari

nimipäiväluettelo

nimismiehen koukku*, nimismiehen vero

nimismiehentaksa*

nimismiehenvero

nimismies

nimismies

nimismiespiiri

nimismiespitäjä, hallintopitäjä

nimitodistus*, aviottoman lapsen syntymätodistus

nimityskirja, nimittämiskirja

nimitysmies*

niskoittelu, tottelemattomuus

noituuskomissio*

nokkavero

nokkavero

nonkombattantti

normaalikoulu

normaalilyseo

Norrköpingin päätöksen ehdoin lahjoitettu tilus

Norrlannin tervakauppakomppania*

nostoasia, nostojuttu

nostohakemus, revisiohakemus

nostomies, nostoväkimies

nostoväki

nostoväki

nostoväkimies, nostomies

notaari

notaari

notaariasiakirja*

notariaattiasiakirja, notariaatin vahvistama asiakirja

notariaattitodistus

noudon uhka

nouto, hakeminen

noviisi

nuhteeton, moitteeton, viaton

numeroarpojen myyjä*

numerokilpi

nunna

nuntius, paavin lähettiläs

nuodemies

nuohooja

nuolenvalmistaja*

nuorempi

nuorempi, alempi (virkamies), alempi upseeri

nuorempi aliupseeri

nuorempi hallintosihteeri

nuorempi hallintosihteeri alemmassa palkkaluokassa

nuorempi hallintosihteeri ylemmässä palkkaluokassa

nuorempi hallitussihteeri

nuorempi komisario, nuorempi komissaari

nuorempi komissiomaanmittari

nuorempi kymnaasin opettaja

nuorempi lääkärioppilas

nuorempi oikeuskanslerinsihteeri

nuorempi oikeussihteeri

nuorempi sairaanhoitajatar, nuorempi hoitaja

nuorempi sotaylituomari, nuorempi yliauditööri

nuorempi tutkijainsinööri

nuorempi tutkimusavustaja

nuorempi upseeri

nuorisopastori

nuorisovankila

nuotanvetohauet*, haukina maksettu vero Närpiöstä

nuottarahat*, nuottamaksu*

nyrkkioikeus, oman käden oikeus

nälkävuosi, katovuosi

näyttötuomio*

O

obetaget

oblaatti, oblaattilapsi

obsa

observatorion työntekijä

odaalialue*, kaivoksen oma alue

odaalimaakauppa*, perintömaakauppa

odaalimaan vaihto

odaalimaa, omaperäismaa, perintömaa

odaalimies

odaalioikeus

odaalitodistaja*

odottamatta, tahtomatta, yllättäen

odotusraha

offisiantti

ohje, määräys, kehotus, osoitus

ohjesatama

ohjesääntö

ohjesääntö

oikaisu

oikaisukäräjät

oikaisumaksut

oikaisumittaus

oikaisuprosentti

oikeudellinen, oikeus-

oikeudellinen osasto

oikeudellinen runous*

oikeudellinen toimisto (sotaministeriö)

oikeudellinen tuomio, oikeudellinen harkinta, kyky arvioida

oikeudenhoito

oikeuden jäsen

oikeudenkäymiskaari

oikeudenkäynti

oikeudenkäyntiaineisto*

oikeudenkäyntiasiakirja

oikeudenkäyntiasiamies

oikeudenkäyntiavustaja

oikeudenkäyntietu

oikeudenkäyntijärjestys

oikeudenkäyntikirjuri

oikeudenkäyntikulukorvaus

oikeudenkäyntikulut

oikeudenkäyntimaksut, oikeudenkäyntikulut

oikeudenkäynti, prosessi

oikeudenkäyntisääntö, prosessisääntö

oikeudenkäyntivaltuutettu, oikeudenkäyntiasiamies

oikeudenkäyntivaltuutus, oikeudenkäyntivaltakirja, asianajovaltakirja

oikeudenkäyntivääpeli*

oikeudenkäyttö

oikeudenkäyttöalue, lainkäyttöalue

oikeudenkäyttö, tuomiovalta, oikeudenkäyttövalta

oikeudenmukaisuus, puolueettomuus

oikeudenpalvelija

oikeudenpalvelijat

oikeuden päätös, tuomio

oikeudenvalvoja

oikeudenvastainen

oikeudeton

oikeus

oikeusapu

oikeusapu

oikeusapulainen*, oikeudenpalvelija

oikeusaputoimisto

oikeusasessori

oikeus asettaa pannaan*

oikeusasia

oikeusasiamiehen sijainen

oikeusasiamies

oikeusasiamies

oikeusasia, oikeudenkäyntiasia

oikeusasia, oikeusjuttu

oikeusaste, oikeusinstanssi

oikeuserehdys

oikeushallinnolle kuuluva oikeusjuttu

oikeushallinto

oikeushallintoasia

oikeus hallita, hallinnon oikeusperusta, hallinto-oppi

oikeus hengelliseen hallintoon

oikeushenkilö, juridinen henkilö

oikeusistuimen presidentti, tuomioistuimen esimies*

oikeusistuinrahat*

oikeus- ja kauppapormestari

oikeus- ja sisäasiain toimituskunta*

oikeusjärjestys

oikeuskansleri

oikeuskansleri

oikeuskanslerinsihteeri

oikeuskanslerin tarkastus, oikeuskanslerin tarkastusmatka

oikeuskanslerinvirasto

oikeuskanslerin virasto

oikeuskemisti

oikeuskollegio

oikeuskollegio

oikeuskonselji

oikeuskämneri

Oikeuskäytännön ulkopuolella oleva tai tapahtuva

oikeuslaitos

oikeuslaitos

oikeuslaitos

oikeuslaitos

oikeuslaitos

oikeuslaitostutkinto

oikeuslääketiede

oikeus maasta vietävään omaisuuteen

oikeusministeri

oikeusministeriö

oikeusmuoto

oikeusmurha

oikeus määrätä valtakunnan rahasta

oikeusneuvomies

oikeusneuvos

oikeusnormi

oikeus, oikeusjärjestys

oikeusoppinut, oikeusavustaja

oikeusosasto (kauppakollegio)

oikeus perintötaloon

oikeusperusta

oikeuspormestari

oikeusrevisio

oikeusrevision jäsen

oikeusrevision sihteeri*

oikeussali, oikeuden istuntosali

oikeus samanaikaiseen viran täyttämiseen

oikeussenaattori

oikeussihteeri

oikeussäännös, oikeussääntö

oikeussääntö

oikeustiede, lakitiede, juridiikka

oikeustieteen ja politiikan (valtio-opin) professori

oikeustilasto

oikeustoimen lainvoimaisuuden vahvistava tahdonalainen asiakirja

oikeustoimen mitättömyys, ehdoton pätemättömyys

oikeustoimi

oikeustoimituskunta (kansliakollegio)

oikeustoimituskunta (senaatti)

oikeustutkinto

oikeusvaikutus

oikeusvaliokunta

Oikeusvaltaistuin*

oikeusviranomainen

oikeusviranomaisen virkatalo, puustelli

oikeusvirkamiehistön henkilökunta, oikeusvirkamiehistön menosääntö

oikeusviskaali*

oikeusvoima

oikeusyhdyskunta

oikeus ylläpitää käsityöpajaa

oiokeuspiiri, tuomiopiiri

ojennuslaitos, pakkotyölaitos, työlaitos

ojennusvanki, kuritusvanki

oleskelulupa

olim

olkahihnaratsumies*, patruunalaukkuratsumies*, karabiiniratsumies

olkoon niin

olla läsnä, tulla saapuville, saapua paikalle

oltermanni, ammattinvanhin

omaisuudenhoitotoimisto

omaisuustodistus

omakohtainen väestönsuojelu

omanmaalaisvero*, uuden kuninkaan vierailuvero*

omantunnonasioita käsittelevä oikeustuomioistuin

omantunnonoikeus

omantunnontuomari

omassa omistuksessa oleva (teollisuus)laitos

omavelkainen tilinvajaus

ominaisvekseli, omavelkainen vekseli

omistaja, haltija

omistajan toisen viljeltäväksi luovuttama aatelistila

omistusalueen raja

omistuskirja

omistusmerkki

omistusoikeus

opas, opastava sotilas*, opastava upseeri*

opastaa, ohjata

Opastusta lääkeaineiden tunnistamiseen ja käyttöön Suomen farmakopean toisessa painoksessa

operatiivinen osasto (pääesikunta)

operatiivinen toimisto

opettaja

opettaja

opettaja, alkeiskoulun opettaja

opettajakollegio

opettaja, koulumaisteri

opettajaneuvosto

opettajankandidaattitutkinto

opettajan muistikirja, opettajan arviointi- ja muistikirja

opettaja, preseptori

opettavat maisterit

opetuskätilö

opetusmaksu*

”opetusmetodi”

opetusministeri

opetusministeriö

opetusnäyte

opetusnäyte

opetussuunnitelma

opetusupseeri*

opetusvelvollisuus

opillinen vaellus, ulkomaille suuntautuva opiskelumatka

opinnäyte

opiskelija

opiskelija

opiskelija

opiskelija-avustus

opiskelijavero*

opiskelijoiden käsikirjasto

oppiarvo

oppikoulu

oppilasasuntola, oppilasasunto

oppilas, oppipoika

oppiluokka

oppipoika

oppipoika, harjoittelija

oppitodistus

opteerata, valita, tehdä valinta jonkun veihtoehdon hyväksi

Oratio Dominica

oravametsä, oravanpyyntimetsä

oravanmaa

ordinaatiovala, pappisvala

ordinaattori, valvoja

ordinaattori, vihkimisen toimittaja

ordinarius

ordonanssi, asetus

ordonanssitalo*, järjestystoimisto*

organisaationumero*

oriilla ratsastava, esiratsastaja

orja

orjuus

ornaatti

orpoholhousasiain kollegio, holhousoikeus, holhoojaoikeus

orpokoti

ortodoksinen seurakunta (Karjalan keskiaika)

osa-arenti, osa-vuokrasuhde

osakkuustodistus*, osallisuustodistus*

osakuntamatrikkeli, osakunnan jäsenluettelo

osalampuoti*

osasto (ala-), jaosto, jaos, jakso

Osasto B (ulkoasiainministeriö)

osasto, departementti

osastonjohtaja, osastopäällikkö, jaostopäällikkö

osasto*, vastuualue*, erityisviranomainen*

osasumma, välisumma (maanmittaus)

osavilja

osaviljelijä

osittaa, jakaa tasan

ositus, jakaminen

osituskirja

ositusmaanmittari*

ositusmaksu

Oslon traktaatti*

osoite-, passi- ja tiedonantotoimisto

osoitus, maksuosoitus

ostaa itselleen virka, tehdä sopimus viran ostosta

ostaminen, hankinta

osto- ja lahjoitustilakonttori*

ostojärjestyskortti

ostokortti

ostorälssitila

ostorälssitilus*

ostotilakonttori*

ostotilus

ottaa sotaväkeen, värvätä sotaväkeen (asevelvollisuuden perusteella)

otto-oikeus, otto-osa

ottotili

Oulun epileptikoiden hoitokoti

ovenvartija, ovimies

ovivahti, ovimies

P

paalumaksu*

paashihovimestari*

paashi, hovipoika, hovipalvelija

paavillinen notaari

paavillinen oikeusasia*

paavillisten bullien ja kirjeiden kokoelma

Paavin lähettiläs

paavin lähettiläs

paavin lähettämä veronkerääjä, paavin edustaja

paavin virkaanasettamisoikeus*

paikallinen apuvero*

paikallinen dominikaaninen luostarioppilaitos

paikallinen interdikti

paikallinen pastori*

paikallisadjutantti

paikallisesikunta

paikallispäällikkö (suojeluskunnat)

paikallisseurakunta

paikanvälitystoimisto

paikka kuorissa

paimen (kaupunki)

paimenkirje

paimenmuisto

paimenmuisto

painaja*

painoasiain konttori* (Rautatiehallitus)

Painoasiain ylihallitus

painohävikki, painohävikkilisä

painolastimaksu

painolupa, painatusoikeus

painolupa, ”saa painaa”

painot, painoyksikköjärjestelmä

painotuotteiden toimisto*

painovapaus

painovapaus

painovapaustoimisto

pajakirjuri*

pajakäräjät*

pajarinlapset

pajarintila*

Pajatoimi*

pajavero*

pakettiposti

pakkaaja

pakkahuoneenhoitaja, pakkahuoneen kaitsija, inspehtori

pakkahuoneen leimamestari*

pakkahuoneenvartija*

pakkahuoneen ylivirkailija

pakkahuonemaksu*

pakkahuonemies

pakkahuonesyökäri*

pakkahuone, tullausrakennus

pakkausmaksu

pakkokeino

pakkokiinnitys

pakkolaitos

pakkolunastus

pakkoluokka

pakko-otto, väenotto

pakkotilaoikeus, hätävarjelu(oikeus)

pakkotyö

pakkotyölaitos

pakkotyölaitos

pakkotyövanki

pakollinen köyhäinhoito

pakollisena lankeava leimapaperimaksu

pakote, rangaistustoimenpide

pakottava syy

palanut tila

palatsikreivi, pfalzkreivi

palautettu vero

palauttaa, lähettää takaisin

palautuspäätös

palautus, takaisinmaksu

palkan jakaminen (kirkollinen)

palkankorotus

palkan lisäosa

palkan muuttaminen (kirkollinen), palkan tarkistus

palkanpidätys

palkasta maksettu elatus (kirkollinen)

palkaton aika

palkaton kuukausi, makuukuukausi*

palkinto-obligaatio

palkka-apu, palkkausapu

palkkaetuuksien lakkauttaminen

palkkajyvät, palkkavilja*

palkka (kirkollinen virka), palkkatulot

Palkkaneuvosto

palkkaosasto (sosiaaliministeriö)

palkkapitäjä

palkkarekisteri*, palkkaluettelo*

palkkasoturi

palkkasoturi (1200-luku)

palkkasoturi, värvätty sotilas, nihti

palkkatila

palkkatila

palkkatila, emätila, kantatila

palkkatilallinen

palkkatilan talonpoika

palkkatilan talonpoika

palkkatila, palkkatalo

palkkatila, virkatalo

palkkatiloilta saadut tulot (kirkko)

palkkatilojen lampuotivouti*

palkka, työpalkka

palkkausmenosääntö

palkkavilja*

palkkavilja*

palkkiotoimi

palkkiovirka

palkkiovirkamies, ylimääräinen virkamies

palkkiraha

palkkojen järjestelytoimikunta*

palkollissääntö

palloäänestys (1908)

Palmstruchin pankki

paloapukassa

paloapulainen*

paloapuyhdistys

palo- ja ruotumestari, paloruotumestari*

palokunta

palomaksu

palomestari

palonkatsoja*

palontorjuntaraatimies

paloruotu

palosuojelumääräykset

palovartija

palovartijamaksu*

palovartijasotamies

palovero, pakkovero

palovouti*

palstakatasteri

palstatilallinen

palstatilan palkintovero

palstoittaa, lohkoa

palstoittaminen

palvelija

palveluaika, aukioloaika

palvelukseen astuminen

palvelukseenottoviranomainen, kutsuntakirjuri

palveluksesta eronnut upseeri

palvelusaika, pestin kesto*

palveluskausi

palveluskausi

palveluskuntalippue*

palveluskuntarekisteri*, palveluskuntaluettelo*

palveluslääni

palvelusmiehet, virkalijat, apulaiset, palveluskunta

palvelusmies*

palvelusväki, palveluskunta

pankin johtokunta

pankkiasiamies

pankkikomissaari, pankkiasiamies*

pankkioktroi

pankkisihteeri*

pankkitarkastusvirasto

pankkivaliokunta

pankkivaliokunta

Pankkivaliokunta

pankkivaltuutus, pankkivaltakirja

pankkiviskaali*

Pankkiviskaalikonttori

pankkiylitarkastaja

pankkosihteeri

pannaanjulistamiskaava*, kirkonkiroukseen julistamisen kaava

panna, kirkonkirous

panna, määrätä (arvo), kiinnittää

panna täytäntöön, panna toimeen

panninala, panninmaa

panninmerkkaaja*

pannukunta*, salpietarintuottajakunta*

pannuntilavuus, pannuntilavuusmaksu*

pano- ja ottotili, talletustili

pantata

pantinhaltija

panttaus vekselinsiirrolla

panttikirja

panttilainaamojen tarkastaja*

panttilainaamo, panttilaitos

panttiluettelo*

panttilääni

panttimaan haltuunotto*

panttioikeus

panttiomaisuus

pantti, panttiesine

panttisopimus

panttitavara

panttitila

panttitodistus, panttikuitti

panttitorppari*

panttivanki

panttivouti, ulosottomies

paperiarkki, kirjoitelma, kirje, (leimapaperi)

paperikirja*, postitalonpojan tilikirja

paperinpala, lappu

paperiraha

paperisinettileima*

papinisäntä*

papinkokelas

papinkoukku*

papinlesken asunto

papinluettelo*

papinmanttaali*

papinotto-oikeus, patronaattioikeus

papin palkka

papinpenninki*

papinpöytä*

papinpöytä, papin virkaomaisuus, papin asuntoetuus

papintodistus

papintutkinto, pappistutkinto

papinvaalit

papinvala*

papinvala

papinvero*

papinviran vaatimukset

papinvirka

papinvirka

papinvirka, papintoimi

papisto

papiston alemmat vihkimysasteet

papistonapulainen

papiston erioikeudet

papiston palkkaeturahat*

papiston verot

papiston virkatalojen metsänhoitaja

papiston yhteispöytä*

papiton (seurakunta), (seurakunta) ilman pappia

pappeinkokous

pappeinkokous, synodaalikokous

pappeuskirja

pappeus, papin virka

pappi

pappi

pappien verojyvät

pappila

pappila

pappila, kirkollistila

pappilan erivapaudet*

pappilan lampuoti, pappilan vuokratilallinen

pappilan lisätila, pappilan palkkatila

pappilan tilus

pappilan vuokratilallinen

pappila, papin virkatalo, papin virkatila

pappila, papin virkatila

pappilarakennuksen rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuus

pappi (ortodoksinen)

pappi (ortodoksinen kirkko)

pappi, ortodoksinen pappi

pappi, pappishenkilö

pappipsääty, hengellinen sääty

pappisedustaja

pappiskirja*

pappiskoulutus, pappiskasvatus

pappismies, pappi

pappisoikeudet

pappisrakuuna*

pappisseminaari

pappisseminari

pappissäädyn arkisto

pappissäädyn kirje

pappissääty

pappistila*

pappistila, pappila

pappistilavero, pappilavero

pappisvero*, pappispalkka*

paraatikirjuri*

parannuslaitos, kasvatuslaitos, koulukoti

parantolan ylläpito

parantola, sanatorio

pariarvo

parlamentarismi

parmaksenmittaaja

parmaksenmittausmaksu

parselimuuntokaava

parselipalkka, parselikorvaus

parturimestari

parturi*, reunanviimeistelijä*

parturi, välskäri-parturi

passevolanssimaksu

passevolantööri*

passi

passiivinen tapulioikeus, rajattu tapulioikeus

passikirja

passimaksu

passimaksu

passi, matkakirja

passinlunastusmaksu

passintarkastaja

passipäiväkirja

Pasteur-instituutti

pastoraalikalenteri, pastoraalimuistikirja

pastoraalilääketiede*

pastoraalitutkinto

pastoraatin kirkonkokous

pastoraatin poisantaminen

pastoraatti, kirkkoherrankunta

pastori

pastorinkirja*

pataljoona

pataljoonakomentaja

pataljoonanadjutantti

pataljoonanlääkäri

pataljoonan majoitusmestari

pataljoonanpastori

pataljoonansaarnaaja

pataljoonan sotatuomari

pataljoonan talousaliupseeri

pataljoonan varusmestari

patentoida, hakea patentti

patentti

Patentti- ja rekisterihallitus

patentti- ja tavaraleimaosasto

patenttirekisteri

patronaalinen kanonikaatti, omistuskanonikaatti

patronaattioikeuden alainen kirkkoherrankunta

patronaatti, patrionaattioikeus

patrulli, kulkuvartio

patteri, tykistöpatteri

pedagogi

pedagogio, lastenkoulu, alkeiskoulu

pedelli, vahtimestari

peitsimies

pelastuslahja*

pelastuspalkkio

pelastusvelvollisuus

peliautomaatti

pellavan- ja hampunviljelyrahasto

pellavan käytön ja viljelyn neuvoja*

pellavanvalvontalaitos*

pellavaräkäri*

pellon asteluvun asettaminen, pellon tuottavuuden arviointi

peltojen, niittyjen ja metsien luokittelu

peltotilkku, peltosarka

peltovero

peltovero*

peninkulmapylväs, peininkulmapatsas

peninkulma (Ruotsin)

penitentiaari

penkkimies*

pensioni (kirkko)

per compromissum

pergamenttiasiakirjakokoelma

pergamenttikäsikirjoitus sidottuna kirjaksi

perheen vanhin

perheoikeus

periminen, inkasso

perinnöjaon pöytäkirja*

perinnöksiosto

perinnöksiostohinta

perinnöksiostomaksu

perinnöksiostotulot, perintömaan myyntitulot

perinnöllinen aateli

perinnöllinen kuningaskunta

perinnönjakokirja

Perinnönjakokomissio*

Perinnönjakovaliokunta*

perinnönluovutus

perintokiinteistö*

perintämies*

perintäpalkkio

perintäprosentti, perintäpalkkio

perintäprovisio*, veronperinnästä maksettu palkkio

perintö- ja korveusasiain toimisto*

perintökirja, perinnöksiostokirja

perintökuningas

perintöläänitys

perintömaa

perintömaa

perintömaa (saamelaisperheen)*

perintömaasaatava

perintömaa, veromaa

Perintömaiden kollegio*

Perintömaiden konttori*

perintöoikeus rälssimaahan

perintöosto, perintölunastus

perintöruhtinas

perintösäteri

perintötilallinen, verotilallinen

perintötila, perintötalo, verotalo

perintötila, verotila

perintötulot

perintövuokra

periä (maksu), velkoa

perlustration

persoonaton

pertuskamies*

perualaki, perustuslaki

Perunanistutusrahasto

perunkirjavilja*

perunkirjoitus

perunkirjoitusprosentti

peruskartoitus

peruskorko

perustamislupa, toimilupa, konsessio

perustamispäätös

perustava kokous, perustamiskokous

perustelma, nostokirjelmä

perusteltu siirtyminen päiväjärjestykseen

perustiedekunta*

perustuskirjamaa*

perustuslaillinen

perustuslain muutos

perustuslain säännös

perustuslain säätämisjärjestys

perustuslain vastainen

perustuslaki

perustuslaki

perustuslakikomitea

perustuslakivaliokunta

peruuttaa, kieltää, estää, keskeyttää

peruuttaa käsky, peruuttaa tarjous

peruuttaa, lakkauttaa

Perämeren kauppamies*

perämiehenrahat*, luotsauskorvaus*

perämieskoulu

perämieskunta (laivasto)

perämiesvanhin*, johtava perämies

peräytystodistaja

pestata, ottaa palvelukseen

pestattu merimies

pestaustodistus, pestikirja

pestausvälittäjä*

pestipursimies*, pestattu merisotilas

pestiraha

pestiraha, käsiraha

pesänositus, pesäselvitys, omaisuuden ositus

pesänositustodistus, ositustodistus

petardimestari*, räjähdemestari*

petardinasettaja*, räjäyttäjä*

petardisti*, räjähdeasiantuntija*

petitio

pidätetty henkilö

pidättyä (äänen käyttämisestä)*

pidätysoikeus, retentio-oikeus

pienempi salainen valiokunta

pieni asevarikko*, käsiasevarasto*

pieni kilta*

pieni koulu, kansakoulu, alempi kansakoulu

pieni teologian koe*

pieni viennin/tuonnin jalometallimaksu*

”pieniä muistutuksia”

pienoiskokokartta

pienviljelijä

pienviljelijä

pienviljelijä

pienviljelijäkoulu

pienviljelyskonsulentti-instituutti*

Pietarin evakuoimiskomitea

Pietarin evakuoimistoimisto

pietarinpenninki, pietarinraha

Pietarin tullaustoimisto

Pietarin valtiosihteerinviraston arkistonhoitaja

Pietarsaaren tykistökoulu

piiikkisoturi*, keihäsmies*

piilukirja

piiriagronomi

piiriarkkitehti

piirieläinlääkäri

piirihallitus (Valtionrautatiet)

piiri-insinööri

piirikamreeri

piirikasööri, piirikassanhoitaja (Valtionrautatiet)

piirikirurgi, piirikunnankirurgi, piirivälskäri

piirikonttori

piirikoulun opettaja

piirikunnan oikeusasiamies

piirikunnanoikeus, piirioikeus

piirikunnan postikonttori

piirikunnan postimestari (Vanha Suomi)

piirikunnan rahastonhoitaja

piirikuntakaupunki, piirikunnankaupunki

piirikuntakoulu, piirikoulu

piirilääkäri

piirilääkäri

piirilääkäri

piirilääkärinapteekki

piirilääkärinpiiri*

piirilääkärin virka-asunto

piirilääkäri, piirikuntalääkäri

piirimaanmittari

piirimaanmittari

piirimielisairaala

piirin työvoimapäällikkö

piirinvalvoja, köyhäinhoidon piirinvalvoja

piiri, piirikunta

piiri, piirikunta

piiri-, piirikunta-

piiri, piirikunta, laamannikunta

piiri, piirikunta, piiri-

piiripäällikkö

piiripäällikkö, Saimaan kanavan piiripäällikkö

piiripäällikkö (suojeluskunnat)

piiriraja (kylä tai jakokunta), ympärysraja

piirirakennusmestari

piirireviisori (Valtionrautatiet)

piirisihteeri, provinssisihteeri

piiritoimisto

piirituomari

piirivalvoja

piirivalvoja, piirin valvoja

piiriverokamari

piirtäjä

piirtäjä (Antikviteettiarkisto)

piirustuksenopettaja

piispa

piispa

piispa

piispaehdokas

piispainarkisto*

piispainkokouksen kanslia

piispainkokous

piispainkokous

piispainkokous

piispainkollegio

piispallinen asema

piispallinen konsistori

piispanhallinto*

piispanhevonen*

piispanhovi*

piispanhovi

piispanistuimen avoinnaolo

piispanistuin

piispanistuin

piispanjousi

piispankansleri

piispankappavero*

piispankartano

piispankaupunki*

piispankestitys*

piispankinkeri*, piispankestitys*

piispankirje

piispankirkko*, tuomiokirkko, katedraalo

piispankoulu*, katedraalikoulu

piispankymmenykset

piispankymmenyssäädökset*

piispankäräjät

piispan lampuoti, piispan vuokratilallinen

piispanlautakunta*

piispannimismies

piispanoikeus

piispan palkkatila

piispan päätettävissä oleva oikeusjuttu*

piispanpöytä, piispan virkaomaisuus

piispanrahat*, piispanraha*

piispansakot*

piispansäädös

piispantaksa*

piispantalo, piispankartano

piispantarkastuksen pöytäkirja, piispankäräjien pöytäkirja

piispantarkastus

piispantarkastus

piispantila*

piispantilukset

piispantunnukset

piispanvaali

piispanvaaliehdokas, piispanvaalien ehdokas

piispanvaali, piispanvaalit

piispanvaali, piispanvaalit

piispanvaalit*

piispanvala*

piispanvala

piispanvero*

piispanveroluettelo

piispanvihkiäiset, piispaksivihkimys

piispanvirka

piispanvirka

piispanvirka, piiispanarvo

piispanvirka, piispanistuin, piispuus

piispanvirka, piispantoimi

piispan virkatalo, piispankartano

piispanvoudin valtakirja*

piispanvoudin virka-alue

piispanvouti*

piispanvuokra*

piispan vuokratilallinen

piispojen ja apottien maksut paaville

pika-asutus

pika-asutussuunnitelman tarkastaja(kunta)

pika-asutustoimikunta

pikalähetti

pikaoikeus

pikapostimaksu

pikasanoma, kuriirisanoma

pikkukoulu

pikkukymmenykset

pikkuporvari

pikkutulli

Pikkutullikonttorin pääjohtaja*, Maatullikonttorin pääjohtaja*

pikkutullipääkonttori*

pikkuverot*, pienemmät verot*

pilkanmaa

pineviljelijä(t)

pinta-alan mukainen vero

pioneeri

pioneeri

pioneerioppilas*

Pioneeriosasto (pääesikunta)

pioneeritoimisto (sotaministeriö)

pirkkalainen

pirkkalaisvero*

pirkkaoikeus*

pisaraväli*, valumaväli*

pistooliseppä

pistoolisepäntila

pitkien kyytien raha

pitkäaikainen majoitus

pitkäaikainen majoitus

pitkätyömies*

pitäjäläinen

pitäjänaitta*

pitäjänapteekki

pitäjänapulainen

pitäjänapulainen

pitäjändiskontti*

pitäjänherra*, pitäjän kirkkoherra

pitäjänjuhlat*

pitäjänkalkki*

pitäjänkappeli

pitäjänkirjuri

pitäjänkirkko*

pitäjänkokouksen päätös

pitäjänkokous

pitäjänkokous

pitäjänkomentaja*

pitäjänkoulu

pitäjänkäräjät

pitäjänkäsityöläinen

pitäjänkäynti

pitäjänkäyntilupa*

pitäjänkäyntilupa*

pitäjänkäyntilupa*

pitäjänkäyntimaksu*

pitäjänkäyntioikeuksien jakaminen (teinien)

pitäjän köyhäinhoitomaksu

pitäjänmakasiini, pitäjän viljavarasto

pitäjänmetsä

pitäjänpappi

pitäjänpolttimo*

pitäjän rasitukset

pitäjänrasitus*

pitäjänrättäri*

pitäjänsotamies*

pitäjäntaksvärkki*, pitäjänpäivätyö*

pitäjäntie

pitäjäntuomari

pitäjäntuomari (keskiaika)

pitäjäntupa

pitäjänvirkailija*

pitäjänvirkamies*

pitäjän yhteismaa

pitäjästä käytetty nimitys Itä-Suomessa

pitää päätös- tai erokatselmus

pitää täysihoidossa

plenipotentiarie

plootu, kuparilevyraha

podushnaraha, podushnavero*

podusnamaksu

pogosta

pogostaa pienempi kestitysveropiiri

pogosta, kirkkopitäjä, veropiiri

pohjalöytö

pohjalöytö

Pohjanlahden kauppapakko

pohjanlahtelainen, Pohjanlahden asukas

pohjanlahtelainen sotamies*

pohjapiirros, pohjapiirustus, asemapiirros

pohjapäytäkirja, memoriaalipöytäkirja

pohjavero*

Pohjoinen Sukelluskomppania

Pohjoismaiden Avun Suomen Keskus

poikakoulu

poikkeusemäntä*

poikkeuslaki

poikkeuslaki

poikkeus lakikäytännöstä, dispensaatio

poikkeusoikeus

poikkeustuomioistuin

poissaolosakko*

poistaa tileistä

poistaa vero

poistettu veromerkintä

poisto

poistotodistus*

poliisiasia

poliisiasiain osasto, poliisiosasto (sisäasiainministeriö)

poliisihallitus

poliisi-intendentti

poliisi, järjestyksenvalvoja*

poliisijärjestys

poliisikamari

poliisikamarin jäsen

poliisikivalteri*, kivalteri

Poliisikoiralaitoksen johtokunta

Poliisikoiralaitos

poliisikomennuskunta

poliisikomennuskunta, kaupunkikomppania

poliisikomennuskunta, kuvernementinkomppania

poliisikomisario

poliisikonstaapeli

poliisikortteli

poliisilaitoksen jäsen

poliisilaitos

poliisimestari

poliisimestarin lainopillinen apulainen

poliisimiehistö, poliisikunta, poliisit

Poliisimuseo

poliisin antama kielto

poliisineuvos

poliisinotaari

poliisin virkamiehistö, poliisilaitoksen menosääntö, budjetti

poliisiohjaaja

poliisipiiri

poliisipäällysmies

poliisipäällysmies

poliisirikkomus

Poliisisanomain toimitus

poliisisääntö

poliisitarkastaja

poliisituomari

poliisitutkinto

poliisivartiokonttori

poliisiviranomainen

poliisiylikonstaapeli, ylikonstaapeli

poliisiylitarkastaja

poliisoikeus

poliittinen osasto

poliittinen, valtiollinen

poliittiset valtaoikeudet

poliittisten asiain toimisto

poliittisten ja kaupallisten asioiden osasto

politia

politia- ja talouspormestari

politiakollegio*

politialaki

politiapalveluskunta

polttimomestari

polttokausi

polttomestari*, hävitysmestari*

polttopuun hankkija (kaivostoimi)

polttorautarahat*, polttomerkkivero*

Polyteknillinen koulu

Polyteknillinen Opisto

ponsi, ponsilauselma

pooki, tunnusmajakka, merimerkki

populi

populinarviopää*

populinpää*

Porin rykmentti

pormestari

pormestari

pormestari ja raati

pormestari, kaupunginpormestari

pormestari (keskiaika)

pormestarin sijainen

portinvartija

portioni, päiväannos

porttikreivi*

porvari

porvari

porvari

porvarien yöpartiointivelvollisuus

porvarijäsen*

porvarikaarti

porvari, kauppias

porvarillinen yhteiskunta

porvariluettelo*

porvarinkirja

porvarioikeudet

porvarioikeudet

porvarioikeuksien kirja*, porvariluettelo*

porvarioikeusmaksu

porvariskirja, porvarikirja

porvarismaksu*, porvarisoikeusmaksu*

porvarisnainen, porvarisvaimo

porvarisoikeudet

porvarisrouva*

porvarissäädyn vaalijärjestys

porvarissääty

porvaristo

porvariston velvollisuudet

porvarisäätyläisyys, porvaristo, kansalaisuus

porvarivero, kaupunkilaisvero

posti

postialus, postivene

postiapulainen

postiasema

postiaseman päällikkö, postiaseman esimies

postiasetus

postiasia*

postiasiamies

postiasiamies

postiekspeditiööri*

postiekspeditööri

postiennakko

postiennakkolomake*

postihallituksen revisiokonttori

postihallitus

Postihallltus

postihenkilökunnan yleiskutsu*

postihinnasto

postihinnasto

postihöyrylaiva

Posti- ja lennätinhallituksen hallinto-osasto

Posti- ja lennätinhallituksen kansliaosasto

Posti- ja lennätinlaitos

posti- ja lennätinpiiri

postijuoksija*

postikamarikonttori

postikamreeri

postikanslia

postikapteeni

postikartta

postikassa

postikassanhoitaja, postikassööri

postikirja

postikirjanpitäjä*

postikirjuri

postikomissaari

postikonttori

postikonttorin haaraosasto, sivupostikonttori

postikuriiri

postikurssi

postikyyti*

postilaitos, posti

postilaukku

postileima

postiliikennetirehtööri, postiliikenteen johtaja

postilinja, postireitti

postiljoonin vakituinen palkka, postiljoonin vakituinen korvaus

postilähetysvekseli

postiläänitys*

postimaakirja

postimaksu

postimaksu

postimaksu

postimaksulaskelma*

postimaksupakko

postimaksusta vapaa postilähetys*

postimaksuvapaus

postimaksuvapaus, vapaakirjeoikeus

postimerkki

postimestari

postimestarinna*

postimestarinsitoumus*, postimestarinlupaus*

postimestarin virka, postinhoitajan virka, postikonttori

postimestarin virkatalo

postineiti

postineuvosto

postin haarakonttori

postinhoitaja

postinhoitajan apulainen

postinimismies

postin ja raastuvanoikeuden yhdistetty tuomioistuin

postin johtaja

Postin johtokunnan tilitoimisto

Postin johtokunta, postilaitoksen johtokunta

postinkantaja

postinkantaja

postinkantaja

postinkantaja

postinkantajantila

postinkantaja, postikuriiri

postinkantokorvaus*

postinkantopalkkio

postinkuljettaja

postinkuljetus

postinkuljetus

postinkuljetusvelvollisuus

postinkulku, postinkuljetus

postinkyytimies

postin odottelu*

postin pääkirja*

postintarkastus*

postioikeus

postiosasto, kenttäposti

postiosasto (Posti- ja lennätinhallitus)

postiosoitus

postipaikan pitäjä, postipysäkin esimies

postipaketti

postipassi

postipatentti*, postijulistus*

postipiiri

postipiiri

postipysäkki, postipaikka, posti, postitila, postikuljetus

postipäällysmies, postinvalvoja*

postipöytäkirja

postiratsastaja

postiratsastaja, postinkantaja

postiremissi, postilähetysvekseli

postirenki*

postirenki*

postiruotu

postiruotutalo

postiseteli*, postinnoutoilmoitus

postisihteeri (postihallituksen kansliassa)

postisopimus (kansainvälinen)

postisähkösanoma

postisääntö

postisääntö

postisäästöpankin hallitus

postisäästöpankin toimisto

Postisäästöpankki

postitaksamerkit*, postin viralliset arvoleimasimet*

postitalo, postirakennus

postitarkastaja

postitarkastajan toimialue, postitarkastajan toimi

postitie

postitila

postitila

postitilallinen, postitalonpoika

postitilan varustama sotamies

postitilasotilas*

postitirehtöörin kanslia, postinjohtajan kanslia

postitodistus, postiinjättötodistus

postitoimiote*

postitoimipaikka

postitoimisto

postitulot

postivakuutus

postivapaus*, vapaakirjeoikeus

postivaunun esimies

postivaunupiiri

postivaunuposti*

postivaunut

postivaunutoimisto

postivaunutoimisto (rautatiet)

postiveneilijä*

postivirkailija*

postivirkakunta, postin menosääntö, budjetti

postivirkamatka

postivirkamies, postivirkailija

postivirkamiestutkinto

postiylioikeus

potilasasiakirjat

prebendanhaltija*

prebenda, palkkapitäjä

prebendavelvollisuus

preeses, väitöstilaisuuden johtaja

prefekti

prekluusio

prelaatti

preposituuri

preseptori, hovinpaashien opettaja

preseptori, opettaja

presidentin esittely

Presidentin Sota-asiainkanslia

presidentti

presidiumi

priimas, kirkkoprovinssin ylin piispa

[prikaasin] esimies

prikaati

prikaatinkenraali

prikaatin komentaja, prikaatinkomentaja

Prinsiippikomitea

prinsipaalioikeutettu äänestäjä

prioraatti

priori

priori

pristaavi, valvoja

prisutstvie

privilegikirja, etuoikeuskirja

privilegio, etuoikeus

privilegiotuomioistuin, aatelisten tuomioistuin, erityinen oikeuspaikka

professori

professorikapituli*

professorin virka-arvo

professori, opettaja, ylin opettaja

profossi, piiskuri

profossi, piiskuri

profossirenki*, profossinapulainen*, piiskurinapulainen*

progressiivinen verokanta

prokansleri, varakansleri

prokuraattori

prokuraattori

prokuraattori

prokuraattori

prokuraattorinapulainen, apulaisprokuraattori

prokuraattorin sijainen

prokuraattorin toimituskunta

prokuraattorinvirasto

prokuraattori (Uppsala-kollegium Sorbonnessa), varainhoitaja, asiamies

prokurasiirto, valtuutussiirto, prokuraindossementti

prokuristi

prokuuravekseli

promootio

promoottori, promootiota johtava professori

promotoriaali, virka-apukirja

Promtuarium

prorektoraatti

prosektori

prosessi kuollutta vastaan

prosessitoimisto*

protodiakoni

protokolla, keskiaikaisen asiakirjan osio

protokollakirja

proviisori

proviisorinkirje*, proviisorin tutkintotodistus

proviisorin tutkinto

proviisorinvala

provinsiaalikapituli*

provinsiaalikonsiili, provinsiaalisynodi

provinsiaaliministeri*, provinsiaali

provinsiaalipriori, paikallisjohtaja

provinsiaalisynodi*

provinsiaalivikaari*

provinssi

provinssi

provinssiaalimaanmittari, maakuntamaanmittari

provinssi, fransiskaanimaakunta*

provinssikanslia, käskynhaltijakanslia

provinssikapituli

provinssikartta, maakuntakartta

provinssikirurgi, provinssivälskäri, maakuntakirurgi, maalaislääkäri

provinssikomissio, paikallistoimikunta*

provinssikonttori, aluekonttori*

provinssin maanmittari

provinssin rahasto ja muonavarasto

provisiaalisäännökset

provisio-oikeus

psalmikomitea*, psalmikirjakomitea*

publique fattige

puhallinsoittaja

puhallinsoittajantila

puhdas kruununtila

puhdas manttaalituotto, kruunulle jäänyt manttaalituotto

puhdas rälssitila

puhdas tuotto

puhdistajaeukko*

puhdistus- ja ruoppausmaksu

puhdistusoikeusjuttu

puhdistusvala

puhdistusvilja*, kirkkoväärtin kymmenysviljapalkkio

puheenjohtaja

puheenjohtaja

puheenjohtaja, esimies, preeses

puheenjohtamispalkkio

puhemies

puhemiesneuvosto

puhemies, valtuusmies

puhtaanapitohallitus

puhtaanapitolaitoksen ajuri

puhtaanapitolaitoksen tarkastaja

puhtaanapitolaitos

puhtaanapitovaliokunta

puhtaan tunnon vala, vilpittömän mielen vala

Punainen Valpo

Punaisen kaartin yleisesikunta

Punaisen Ristin ritarikunta

Punaisen Valpon sotilastoimisto

punnanmaa

punnitsija, vaakaaja

punnitusvelvollisuus*

puntatulli*

puolen koukun tila

puolenäyrinmaa

puolijousi*, puolen jousen vero

puolikas tulli

puoliksi verovapaa alus, ”puolikannellinen alus”

puolilappalainen

puolimatruusi, merielämään tottunut merisotilas

puolimuonamies

puolipöytätilallinen*

puolitalollinen, puolitalonpoika

puolitettu tullivapaus*

puolitorppari*

puolivakanssi*

puolivirallinen

puolueellisuus

puolueeton, oikeudenmukainen

puolustusjärjestelmä

puolustuskomissaari*

puolustuslaitoksen kreikkalais-katolinen matkasaarnaaja

puolustuslaitoksen kreikkalais-katolinen sielunhoitaja

puolustuslaitos

puolustuslaitos, puolustusvoimat

puolustusministeriö

Puolustusministeriön keskusosaston kuolleeksijulistamistoimisto

puolustusministeriön propagandaosasto*, puolustusministeriön tiedotusosasto*

Puolustusministeriön Radiolaboratorio

Puolustusministeriön rakennustoimisto

Puolustusministeriön sähkölaboratorio

puolustus, puolustusvoimat

Puolustusrevisioni

puolustustoimikunta, puolustuskomissio

Puolustusvaltiokunta

puolustusvoimain esikunta

puolustusvoimain komentaja

Puolustusvoimain Pääesikunta, Pv.PE

Puolustusvoimain Veripalvelu

Puolustuvoimien leski- ja orponkassa

puomipäällikkö*

purjehdusoikeus

purjehdusraha*

purjehdusrikos

purjehdussääntö

purjehdusvapaus

purjehdusväylä

purkaa

purkuhakemus (tuomio)

purkupäätös (tuomio)

pursimies

pursipäällikkö*

puumerkki

puustellinmetsänhoitaja, virkatalojen metsänhoitaja

puustellitalonpoika*

puutarhanhoidon tarkastaja

puutarhaopisto

puutarhurikoulu

puutavaratoimisto (Rautatiehallitus)

puuteli*

puutelista

puutteellinen tuomio*

pyhimysvero*

pyhäinhäväistys

pyhäkoulu

Pyhän Andreaksen ritarikunta

Pyhän Hengen huone, pyhänhengenhuone

Pyhän hengen ohjaamana

Pyhän Hengen penninki*, kaupanvahvistusmaksu

Pyhän Henrikin lampuoti

Pyhän Katariinan ritarikunta

Pyhän Martin lahjajänis*

Pyhän Stanilauksen ritarikunta

pyhän teologian opettaja

Pyhän Vladimirin ritarikunta

Pyhän Yrjön ritarikunnan lippu

Pyhän Yrjön ritarikunta

Pyhä synodi

pykälä, paragrafi

pyssymestari*, kanuunamestari*

pysyvä korvausvilja

pysyvä majoitus

pysyvä omistusoikeus maahan vuokraa vastaan

pysyvä sotamiehenpitojärjestelmä, uudempi ruotujakolaitos

pysyvä valiokunta

pysyvä verohinta

pysyvä vuokra

pysäkki, seisake

pyyhkäisty mitta

pyyntö ylimääräisen osapuolen lisäämisestä oikeusjutun käsittelyyn

pyöristäjä*

pyöveli

pyöveli, mestaaja, teloittaja

pyövelinapulainen*

pyövelin asunto

pyövelinrahat*

päiväjärjestys

päiväkirja, diaari

päiväkirja, pöytäkirja

päiväkäsky

päivän matka

päiväpalkkio

päiväraha

päiväraha

päiväraha

päivätyökirjuri, taksvärkkikijuri

päivätyölista, päivätyöluettelo

päivätyöluettelo

päivätyö, päivän työ

päivätyö, taksvärkki

päivätyö, taksvärkki

päivätyö, taksvärkki

päivätyötalonpoika*, taksvärkkitalonpoika*

päivätyövilja

päivätä aikaisemmaksi

päivätä myöhemmäksi

päivävekseli

päiväys

päiväys*, oikeustoimipäivä*

päiväys, päivätty

pätemättömyysvirhe*

pätevyys, kelpoisuus

pätevä, laillinen, laillisesti pätevä

pääasiakirja, alkuperäisasiakirja

pääasialliset veroparselit, (alueen) pääasialliset verotuotteet

pääbudjettikonttori*

pääbudjettikonttorin komissaari, pääbudjekttikonttorin johtaja

Päädiskonttokonttori*

Pääesikunnan III osasto

Pääesikunnan ulkomaantoimisto, Päämajan ulkomaantoimisto

pääesikunta

pääintendentuuri

pääjohtaja

pääjohtaja

pääjoukot

pääkassa (Rautatiehallitus)

pääkasööri, pääkassanhoitaja

pääkatselmus

pääkatselmusherra

pääkatselmuskomissaari

pääkatselmusluettelo*

pääkaupunki

pääkaupunkilääkäri*

pääkirja

pääkirja

pääkirja

pääkirja (kirkko)

pääkirjanpitotoimisto*

pääkirjastonhoitaja*

pääkohtainen vero*

pääkonsuli

pääkonsulinvirasto, konsulinvirasto, varakonsulinvirasto

Pääkouluhallitus

pääkoulu, korkeampi kansakoulu

pääkymmenykset*, omaisuuskymmenysvero*

päällikkö, esimies, päämies

päällikkö, komentaja

päällikkövirasto, toimistovirasto

päällystökokous, päällystön harjoitus

pääluettelo

Päämaanmittauskonttori

päämaistraatti

päämaja

Päämaja (1918)

Päämaja (Jatkosota)

päämajan käsky

Päämajan pioneerikomentaja

Päämajan reserviupseerikoulu

Päämajan viestintäosasto

Päämaja (talvisota)

päämajoitusmestari

päämajoitusmestarin osasto

päämatemaatikko

päämatemaatikko*, ylimatemaatikko*

päämies

pääministeri

pääomatili

pääomatili

pääpostikonttori

Pääpostikonttorin erityispostitoimisto*

pääpostitirehtööri, Postin pääjohtaja

Pääpostivirasto

pääprofossi

päärata

pääsiäismaksu, pääsiäisraha

pääsiäisrahat*

päästökatselmus

päästötodistus

pääsymaksu

pääsy, vastaanotto, lupa osallistua

päätila

päätili, päätilikirja

päättäminen

päättää, ratkaista, tuomita

päättötutkinto, loppututkinto

Päätullijohtokunta

päätullikonttori, tullin pääkonttori*

päätullinhoitaja (suuri meritulli)

päätöksen lunastusmaksu

päätöksen lykkäys, pöydälle jättäminen

päätöslauselma

päätöslista

päätösluettelo

päätösluettelo, manifestilista

päätös, päätöslauselma

päätösseloste

päätöstaltio

päätösvaltaisuus

päävartio

päävero, pääasiallinen vero

päävero, varsinainen vero

päävuokralainen

pöydänkattaja

pöytä ja pöytäliina*, asua vakinaisesti

pöytäkirja

pöytäkirjaan kirjaaminen

pöytäkirja ja päätöstaltio, pöytä- ja päätöskirja

pöytäkirjanlunastus

pöytäkirjan mukaan

pöytäkirjanote

pöytäkirjanpitäjä

pöytäkirjan tarkistus

pöytäkirjaote

pöytäkirja ruumiin ulkoisesta tarkastuksesta*

pöytäkirjasihteeri

pöytäkirjavaliokunta

pöytäpaashi*

pöytätilus, palkkatilus

R

raamatunpainatusvero*

raaputusjälki* (kolikon pinnassa)

raastupa

raastuvankokous

raastuvanoikeuden notaari

raastuvanoikeus

raatihuone, raastupa

raatimiehenvaalit

raatimiehenvala

raatimies, kunnallisneuvosmies

raatimies, raatiherra

raatimiesraha*, raatimiehille maksettava korvaus

radankorjauskomppaniat

radiokonttori (Posti- ja lennätinhallitus), radiotoimisto

radiolupakonttori (Posti- ja lennätinhallitus)

radiopoliisi

radisti, radiosähköttäjä

raha-arpajaiset

raha-asetus

raha-asia-aloite, määräraha-aloite

raha-asiainvaliokunta (valtioneuvosto)

Raha-automaattiyhdistys

raha-avustus

rahakabinetti, rahakammio

rahakamari, verokamari

rahakanta

rahakirjuri*

rahakirstun vartijat*

raha, kolikko

rahakonttori

rahaliitto, rahasopimus

rahalla paikan armeliaisuuslaitoksesta ostanut henkilö

rahalyöntimaksu

rahamerkki

rahamestari

rahamestarin merkki*

rahan arvon laskeminen

rahan arvon laskeminen

rahan arvon uudelleenmäärittämisperuste

rahan jalometallipitoisuus

rahankeräys, keräyssumma

rahanlaskija*

rahanlaskija

rahanlaskija

rahan metallipitoisuuden tarkastaja, rahan metallipitoisuuden tutkija

rahanväärennys

rahapaja

rahapaja

rahapajan henkilökunta

rahapajan työläinen

raharegaali, valtion yksinoikeus rahanlyöntiin

rahasto

rahasto

rahasto- ja majoitusraatimies

rahastolasku

rahastonavain

rahastonhoitaja

rahastonhoitaja, lääninrahastonhoitaja

rahastonhoitaja (tuomiokapituli), taloudenhoitaja

rahastonhoitaja, varainhoitaja

rahastontarkastaja

rahatoimenjohtaja

rahatoimen kassanhoitaja (kaupunki), rahatoimen varainhoitaja

rahatoimen ohjesääntö

rahatoimi

rahatoimilaitos, rahatoimi

rahatoimiston rahastonhoitaja, rahatoimikamarin rahastonhoitaja

rahatoimisto, rahatoimikamari

rahatyypin vaihtaminen uuteen

rahaväärennys

rahayksikkö

rahdinkuljetuskorvaus*

rahtialuksen pääluettelo*

rahtikamari

rahtikirja

rahtikirja

rahtikirja, sertepartia

rahtimaksu, kuljetusmaksu

rahvaan edustaja

rahvaan pappi*, tavallinen pappi

rahvaan todistaja*

rahvas, yhteisö

raittiusosasto (sosiaalihallitus)

raittiuspoliisi

raittiusvalvoja

raittiusvalvonta

raivaamaton ja kivikkoinen maa

raja

raja

raja-aukko

rajakartta

rajakirja

Rajakomendantti

rajakomissaari

rajakomissaari (Vanha Suomi)

rajakomissio, rajatoimikunta

rajalinja

rajalinja

rajalinjanmerkintätodistus*

rajalinjan viitoittaminen, teikittäminen

rajamerkkikatselmus

rajamerkki, rajapyykki

rajankartoitus

rajankorjaus

rajankäynti

rajankäyntiselvitys

rajankäyntiselvitys

rajanpyykitys

rajapostikonttori

rajaposti, ulkomaan posti, rajapostikuriiri*

rajapyykit, rajat, rajat ja rajapyykit*

rajapyykki

rajapyykki, kivipyykki

raja, rajalinja

raja, rajalinja

raja, rajalinja, kylänraja

rajatarkastaja

rajatila

rajatulli

rajatullikamari

rajatullimestari*

rajatullioikeus

rajatuomio

rajavartioasiain osasto, rajavartio-osasto (sisäasiainministeriö)

rajavartiolaitos

rajavartiosto

rajaviisari, rajakivi

rajaviskaali

rajoittaa, supistaa, vähentää, muuttaa, muuntaa

rakennusapuvero

Rakennushallituksen kanslia

Rakennushallituksen tilitoimisto

Rakennushallitus

Rakennus- ja vaunukonttori

rakennusjohtaja

rakennusjärjestys

rakennuskonttori

rakennusmestari

rakennusmestari (sotaväki)

rakennusneuvos

rakennusosasto

rakennusosasto (Rakennushallitus)

rakennuspiiri

rakennuspormestari*

rakennusraatimies

rakennusrauta

rakennustarkastusvirasto

rakennusten ja tilojen tarkastus

rakennustoimen kirjanpitäjä*

rakennusvelvollisuus

rakennusvirasto

rakennusviraston varastokirjanpitäjä (kaupunki)

rakuuna

rakuunaposti

rakuunarusthollari*, rakuunaratsutilallinen

rampa, raajarikko, työkyvytön

rangaistuksen uhalla

rangaistusdiaari

rangaistus- ja lääninvankila

rangaistus- ja työvankila

rangaistus- ja työvankila

rangaistuskaari

rangaistuskomppania

rangaistuslaitos

rangaistusluettelo

rangaistusluettelo-ote

rangaistusmääräys, rangaistussäännös

rangaistuspäiväkirja

rangaistuspäiväkirja (oppilaitokset)

rangaistussiirtola

rangaistussäädös, rangaistuspykälä

rangaistustyölaitosmaksu*

rangaistustyölaitos, työsiirtola

rangaistustyölaitos, työsiirtola, ”työhuone”

rangaistustyö, pakkotyö

rangaistusvanki

rangaistusvankila

rankiluettelo, arvolista

rankkuri

rankkuri

rannalle ajautunut tavara

rannikkovartija*

rannikkovartija

rannikkovartiosto, merivartiosto

rantaoikeus

raportti, selonteko, ilmoitus

rappiotalo*, talon kunnosapidon laiminlyönti

rappiotila, olla rappiotilassa

rasitus

rasitus

rasitustodistus

rasitustodistus

rasitus, velvoite

rasitus, velvoite

rasitus, verorasitus

raspihuone*, miespuolisten vankien työ- ja ojennuslaitos

raspi- ja kehruuhuonevaliokunta

ratainsinööri

ratajakso (Valtionrautatiet)

ratajohtajan apulainen

ratakonttori

ratamestari

rataosasto (Rautatiehallitus)

ratapäällikkö

ratapäällikön assistentti

ratapäällikön toimistot*

ratateknillinen toimisto

ratatoimisto (Rautatiehallitus)

ratavartija

ratkaisematon, ratkaisematta

ratkaisematta oleva

ratkaiseva ääni

ratkaiseva ääni

ratkaista riita, julistaa tuomio

ratkaisu, päätös

ratkaisu, päätös

ratsain liikkuva metsänvartija

ratsain liikkuva rajavartija

ratsastaja

ratsastava rajavartiosto*, rajavartiosto*

ratsastava syökäri, ratsastava tullitarkastaja

ratsastava tullivartija*, tulliratsastaja

ratsumestari

ratsumies

ratsumiesosaston runko*, ratsumiesten kantajoukko*

ratsupaasi*

ratsupalvelusluettelo

ratsupalvelusmaksu

ratsupalvelusmarkka

ratsupalvelussuostuntavero, ratsupalvelusvelvollisuuden korvaava vero

ratsupalvelusvelvollisuus

ratsupalvelusvelvollisuus, ratsuvelvollisuus

ratsuposti*

ratsuraha*, lisäkorvaus ratsun tai vaunujen käytöstä

ratsusotilas

ratsutilakomissariaatti*, ruotukomissariaatti*

ratsutilallinen, rusthollari

ratsutilamaksu, rusthollimaksu

ratsutila, rustholli

ratsuttaja

ratsuvoudin kestitys*

ratsuvoudinkestitys*, ratsuvoudin kestitysvero*

ratsuvouti

ratsuväenkeraali

ratsuväenpappi*

ratsuväen tarkastaja

ratsuväki

ratsuväki

ratsuväki

raudankantaja*

Raudantarkistamo*

rauha

rauhakirja, lainsuojattomuuden kumoamistodistus*

rauhanajan apuvero*, jälleenrakennusvero

rauhanajan vahvuus

rauhanapu*, suostuntavero rauhan saavuttamiseksi

rauhanmerkki, suojelusmerkki

rauhanpeninkulma

rauhansopimus

rauhantae, takeet rauhasta

rauhanvalalaki

rauhavalakaari, rauhanvalaa koskevat lait

rauhoittaminen, rauhoitus

rauhoitusaika

rautakirjuri*

rautakymmenykset, kymmenysrauta

rautaleima*, raudan alkuperäleima*

rautamaksut*

rautamies*

rautaräkäri*, raudan tarkastaja

rautatehdas, metalliteollisuusyritys

rautatehdas, rautaruukki

rautateiden henkilökunta, rautateiden virkakunta

rautateiden henkilökunta, Rautatiehallituksen budjetti

Rautatiehallituksen toimistopäällikön toimituskunta*

rautatiehallitus

rautatieliikenteestä saatavat varat

rautatielääkäri

rautatieneuvosto

rautatienkirjuri

rautatienrakennus

rautatienrakennuskomitea

rautatienrakennusosasto (Rautatiehallitus)

rautatieposti

rautatiepäällikkö

rautatierakennustoimisto

rautatiesaarnaaja*

rautatodistus*

rautatulli*

rautavaakamestari*

rautavaaka, raudantarkastamo*

rautavero*

rautavero*

ravinto

ravintolaoikeudet, anniskeluoikeudet

reaaliapteekki

reaalikoulu

reaalikoulun päättökuulustelu, reaalikoulun päättötutkinto

reaalilyseo

reaalimaksu*

reaaliprivilegio

realisaatio, rahan arvon palauttaminen

reduktio- ja likvidaatiokomissio

Reduktiokanslia

reduktiokollegio, maanpalautuskollegio

reduktiokomissio, reduktiotoimikunta

reduktiovaliokunta

reduktiovaliokunta*

referenssijuttu*

referenttikirja*

regaalipaperi

regaalipastori*

regesti

regressiivinen verokanta

regressioikeus, takautumisoikeus

regulaarikaniikki*, luostarisääntöä seuraava hiippakunnan pappi

regulaaripappi*

rehellinen ja (hyvin) viisas

rehellinen ja hyväluonteinen

rehellinen ja miehekäs, rehellinen ja rohkea

rehellinen ja taitava

rehellinen ja viisas

rehellisesti hankittu

rehtori, johtajatar

rehtorinvala

rehumestari*

rehumies*, talliapulainen*

rehuvarasto

rehuvero

reimarimaksu*

reistraattori, kirjaaja

reistratuuri, kopiokirja, jäljennöskirja

rekiraha

rekisteri, luettelo, lista, aineisto, nimiluettelo

rekisteriosasto

rekisteritoimisto

rekisteritonni

rekisteröidä

rekisteröintimaksu, kirjaamismaksu

rekognitio, korvaus, vastike, maksu

rekognosointiprikaati, tiedustelukartoitusprikaati

rekrytointikokous, sotäväenottotilaisuus

rekrytointi, värväys, miehistön pestaus, sotaväenotto

rekryyttikomitea

remidium, remidiumi

remissi, lähete

remissitoimituskunta, lähetetoimituskunta

remitentti, asian takaisin palauttava virkamies

remminleikkaaja*

Remonttihallitus

renki

renki, apulainen, palvelija

renkirahaluettelo*

renkirahat*, käsityöläis- ja ammattilaisvero*

repressiivinen oikeus, ehkäisevä oikeus

reseptikirja

reseptilomake

resepti, lääkemääräys

reseptio

reserviläinen, reservimies

reservimaksu

reservimerisotilas

reservipaikka, ylimääräinen kyytipaikka

reservipäällystö, reservijoukkojen päällystö

reservisotamies, kahdennusmies

reservisotilasmaksu

reservitila

reservitilavero*

Reserviupseerikoulu

reserviväkirykmentti*

resessi, päätös, kokouksen tekemä päätös

residenssi

residentti

respondentti, väittelijä

restituutio, palautus, peruutus

revisio

revisio

revisioetu

revisio, henkirevisio, väestönlaskenta

revisiokirjuri

revisiokomissaari, valtiollinen tilintarkastaja*

revisiokonttori*

revisiokonttori*

revisiokonttori (puolustusministeriö)

revisiokonttori, valtion tilintarkastuskonttori

revisiokonttori, Yleisen revisio-oikeuden konttori

Revisiolaitos

revisiomaakirjavero

revisiomaanmittari

revisiomaksu*, muutoksenhakumaksu*

revisiomittaus, verollepanomittaus*

revisioneuvos

revisionipöytäkirja

revisioprosentti*

revisioselitys

revisioselitys, revisiopöytäkirja

revisiosieluasioiden toimisto*

revisiosielu, verontarkistuksen yhteydessä kirjattu verovelvollinen

revisiosihteeri

revisiotoimikunta (verojen)

revisiotuomioistuin

riemuindulgenssi*, riemuvuoden ane*

riemujuhla

riemumaisteri

riemuvuosi

rihmattu kirja

riihitontti

riikintaalari

riistakymmenykset*

riitamaa

riittävä korvaus

riittävä syy, kohtuullinen syy

rikastamotyöläinen

rikkomus, rikos, delikti

rikoksen takia takavarikoitu tavara

rikoksen tunnusmerkistö

rikoksen uusija, residivisti

rikollinen

rikos

rikosasessori*, kriminaaliasessori*

rikosasia

rikosasiadiaari

rikosasiain luettelo

rikosasiainnotaari

rikosasiain toimituskunta (hovioikeus)

rikosasiain valvoja*

rikosjuttujen luettelo

rikoskomisario

rikoslaki

Rikoslakikomitea

rikososasto

rikospoliisi

rikospoliisiosasto

rikosrekisteri

Rikosrekisteritoimisto

rikostribunaali

Rikostutkimuskeskus

rintamaa

rintamaa, kotitilukset

rintamakarkuri, sotilaskarkuri

rintamapalvelus

rintapelto, rintavainio

rippi-isä

rippi-isä

rippikirja*

rippikoulu

rippikuulustelu

rippilasten luettelo

rippioikeus*

rippipappi, konfirmaatiopappi

ripustaa väitöskirja ilmoitustaululle, julkaista väitöskirja

ristiretki

ristiretkibulla

ristiretki-indulgenssi*

ristiretkikymmenykset*

ristiretkimaksu*

ristiside

ritari

ritari

ritarihuone

ritarihuoneen johtaja

ritarihuoneen johtokunta

ritarihuoneen kamreeri

ritarihuoneen sihteeri

ritarihuoneen viskaali

ritarihuonejärjestys

ritari ja Kuninkaallisen Majesteetin ritarikunnan komentaja

ritarikatselmusoikeus

ritariksi lyöminen, ritariksilyönti

ritarikunnan historiankirjoittaja

ritarikunnan kamreeri

ritarikunnan kansleri

ritarikunnan kappalainen

ritarikunnan kassa

ritarikunnan luokka

ritarikunnan myöntämästä arvosta annettu todistus

ritarikunnan offisiantti*

ritarikunnan rahastonhoitaja

ritarikunnan saarnaaja

ritarikunnan suurmestari

ritarikunnan säännöstö, ritarikunnan ohjesääntö

ritarikunnan varakansleri

ritarikunta

ritarikuntapiispa*

ritarikuntapäivät

ritarimestari ‘

ritarirahat*, ritarikuntamaksu*

ritari, ratsumies

ritaristo ja aateli

ritaristo ja aateli

ritarivala

rivijako

rivikylä

rivimies

rivisotilas, rivimies

rohdoskauppa

rokotevarasto, rokotusainevarasto

rokottaja

rokottaja-kätilö*

rokotusaineenvalmistuslaitos (1909–1947 Helsinki)

rokotusainevaraston esimies

rokotushuone

rokotushuone, rokonistutushuone

rokotuspiiri

Rokotusrahasto

rokotus, rokottaminen

roorspengar

ropottimies

ropottirahat

ropottityö

rouhintaesimies*

rovasti

rovastijuttu*

rovastikirkko

rovastikonventti

rovastikunnan arkisto

rovastikunnankokous

rovastikunnan pappi

rovastikunnan toimisto*

rovastikunta

rovastikunta

rovastikunta

rovastin apulainen

rovastinkanslia

rovastinkirja*

rovastinkymmenykset

rovastinkäräjät, rovastintarkastus

rovastinlampuoti

rovastinpappila, rovastila

rovastin pastoraatti, rovastikunta

rovastinposti*, lukkarinposti*

rovastinsakkoluettelo*

rovastintarkastus

rovastintynnyri

rovastinvirka

rovastinvirka, rovastin virkatalo, rovastinpitäjä

rovastitaulukko

ruhtinaallinen vastaanotto*

ruiskumestari, paloruiskumestari

ruismetsä*, kaskimetsä*

rukous

rukoushuonekunta, rukoushuoneseurakunta

rukoushuonesaarnaaja, kappelisaarnaaja

rukouskunta, saarnahuonekunta

rukouslappu, rukouspyyntö

rukouspäiväplakaatti, rukouspäiväjulistus

rumpali

ruodun jäsen tai osaomistaja

ruoduntasaus

ruodunvaihto*

ruodun yösija, ruodun kokoontumispaikka

ruokakunta

ruokalisä

ruokapalkan vähentäminen, ruokapalkan leikkaaminen

ruokaraha

ruokaraha

ruokaruotsi

ruokatavarapainojärjestelmä, viktuaalipainojärjestelmä

ruokavieras

ruokintavelvollisuus

ruorimestari

ruotsalainen jako, aurinkojako, sarkajako

Ruotsalainen kalenteri

Ruotsalainen maanmittausoppi

ruotsalainen vapaaehtoispataljoona

Ruotsin drotsi ja käskynhaltija

Ruotsin, Götanmaan ja Venden kuningas

Ruotsin herttua

Ruotsin jaarli*

ruotsin kielen toimisto (eduskunta)

Ruotsinkielinen kansalaiskorkeakoulu

ruotsinkielinen pikakirjoituskanslia (eduskunta)

Ruotsin kuninkaallinen kaunokirjallisuusakatemia

Ruotsin kuninkaallinen musiikkiakatemia

Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia

Ruotsin lahjoitusmaakonttori

Ruotsin sota-arkisto, Sota-arkisto

Ruotsin sotakorkeakoulu

Ruotsin Suomi

Ruotsin valtakunnanhoitaja ja käskynhaltija*

Ruotsin valtakunnan postimestarinna*

Ruotsin valtiokalenteri

Ruotsista palaavien lasten jälkihuoltokomitea

ruotu

ruotu

ruotuarmeijan keskuskassa

ruotujako

ruotujakoinen kappalaisenpöytä*, kierrätetty kappalaisenpöytä*

ruotujakoinen ratsuväki

ruotujakoinen rykmentti

ruotujakoinen sotaväki, ruotuarmeija

ruotujakoinen tarkka-ampujapataljoona

ruotujakokomissaari

ruotujakokonttori*

ruotujakolaitos

ruotujakolaitos

ruotujärjestelmän piiriin kuulumaton

ruotukokous*

ruotukomppania

ruotukomppanian palkanmaksukokous*

ruotukunta

ruotuluettelo

ruotumaksu*

ruotumanttaali

ruotumerisotilas, ruotumatruusi

ruotumerisotilas, ruotupursimies

ruotumestari

ruotuosakas

ruotuosuus

ruotupalkan lisätalo, sotamiehen palkkatalo

ruotupalkan tilityskirja*

ruoturahat*, ruotumaksuista kerätyt varat

ruoturasitus

ruotu, ruotuosasto

ruotusopimus

ruotusopimus, ruotuvälikirja, ruotukontrahti

ruotusotilas

ruotutalonpoika*

ruotutalonpoika, ruotutilallinen

ruotutilallinen

ruotutilojen määrittäminen*

ruotutorppa, sotilastorppa

ruotuvaivainen, ruotulainen

ruotuvaivaisen kierrätyssuunnitelma*

ruotuvakanssimaksu

ruotuvakanssi, täyttämättä oleva ruotusotilaan paikka

ruotuvapausmaksu

ruotuvapautusmaksu

ruotuvapautusmaksu

ruotuvapautusmaksu

ruotu, veroruotu

ruotuverotoimikunta

ruotuvilja*, ruotusotilaan palkkavilja*

ruplavero

ruplavero

rusthollikirja*, ratsutilasopimus

rusthollilaitos, ratsutilalaitos

rusthollimaksu

rusthollimerisotilas*

rusthollin luovutusmaksu

rusthollin mylly

rustholli, ratsutila

rusthollivakanssimaksu

ruudintarkastaja*, ruudintestaaja*

ruukinpatruuna, tehtaanomistaja

ruukinsaarnaaja*

ruukinsaarnaaja

ruukintyömies, ruukkilainen

ruukinvaakaaja*, ruukinpunnitsija*

ruukkivaltiopäivät

ruumiillinen vajavaisuus, ruumiinvamma

ruumiinavauspöytäkirja

ruumiintarkastusmaksu

ruumiintarkastustodistus

ruutitehdas

rykmentinadjutantti

rykmentin esikunta

rykmentin esikuntaan kuuluvan palkkamäärärahat

rykmentin harjoitukset, rykmentin kertausharjoitukset

rykmentin hevosenkengittäjä

rykmentin hevoslääkäri*

rykmentin huoltopäällikkö

rykmentinkassa

rykmentinkasööri, rykmentin kassanhoitaja

rykmentin kenttäkirstu*

rykmentinkirjuri

rykmentin kirkkoparaati*

rykmentinkomentaja

rykmentinkomissaari*, rykmentin muonittaja

rykmentinkonttori*

rykmentin kymmenysvilja*

rykmentin luutnantti

rykmentinlääkäri

rykmentinnumero*

rykmentinparturi, rykmentinvälskäri

rykmentinpastori

rykmentinprofossi*, rykmentinpiiskuri*

rykmentinrumpali

rykmentinrumpali*

rykmentin sotaneuvos*

rykmentinsotaoikeus

rykmentin sotatuomari

rykmentin tallimestari

rykmentin talouspäällikkö

rykmentin toinen päällikkö*

rykmentin torvensoittaja*

rykmentinvaatetusmaksu*

rykmentinvahtimestari

rykmentinvaltuutettu*

rykmentinvartio*

rykmentin vaunumestari*

rykmentinvälskäri

rykmentinvääpeli

rykmentinvääpelintila

rykmentti

rykmenttiseurakunta*

rykmenttivirkailija*

ryssänruoka*, venäläiskestitys*

räjähdeasiantuntija, räjähteiden ja ammusten valmistaja

räjähdekomppania*

räjähdekomppanian kapteeni

räkäri, kauppatavaran tarkastaja

räkärimaksu, kauppatavaran tarkastusmaksu

rälssi, aatelisluokka, verovapaus

rälssikirja

rälssiluontoisuus, rälssiluontoinen

rälssimaa

rälssioikeus

rälssiosto

rälssiperintövero

rälssipostitila

rälssiratsumies, ritari

rälssisäteri, rälssisäterimaa

rälssisääty, aatelissääty

rälssitalonpoika

rälssitarkastaja

rälssitila

rälssitila

rälssitilanhoitaja

rälssitorppari

rälssitutkintakonttori

rälssivapaus

rälssivero

rälssiveroisen perintötalon vero

rälssiverosaatava

rälssiverotila

rälssivouti

rästinkantokokous

rästitili, jälkiveroselostus

rästitutkinta

rättäri

rättärivouti*

rättärivouti*