Förvaltningshistorisk ordbok

Index på finska

S

saada kiinteistö hallintaansa

saaliinseurantaoikeus*, metsästäjän oikeudet

saantitodistus, vastaanottotodistus, kuitti

saanto

saantokirja

saantokirja

saantokirja, omistusoikeuskirja

saantomies

saapumispäivä, paikalletulopäivä, valvontapäivä

saapuvan postin toimituskunta

saaristolainen

Saaristolaivasto, Armeijan laivasto

Saaristolaivastokomitea*, Saaristolaivaston asianhoitokomitea*

saariston pastori*

Saariston vapaajoukot, Saariston vapaajoukko

saaristoperämies, saaristolaivaston luotsi

saaristovouti*

saarnaajan toimi

saarnaajan virka

saarnaajan virkatalo

saarnaaja, saarnamies

saarnahuone

saarnakoe

saarnakollegio

saarnan kuulustelu

saarnaoikeus, saarnaamisoikeus

saarnavirka, saarnatoimi

saattaa päätökseen

saattokirje

Saattueasioiden johtokomitea*

Saattuekomissariaatti*

saattuelaitos, saattuejärjestelmä

saattuemaksu*

saattuemaksu*, saattuelisä*

sadanpäämies

sadanpäämies, sotnikka

sadinmaa

sahalaitos, saha

sahanveron asettaminen, sahan verollepano

sahauslaudat*

sahavero

Saimaan kanavan hallitus*

Saimaan kanavan kanavakasööri

sairaala

sairaalahallitus

sairaalahoidokki*

sairaalakassa

sairaalanjohtaja

sairaalan komissaari*

sairaalaosasto

sairaalarahasto

sairaalarahasto

sairaaloiden ja lastenkotien johtokunta

sairaanhoitajainstituutti*, sairaanhoito-oppilaitos

sairaanhoitaja, sairaanhoitajatar, kipusisko

sairaanhoitaja(tar)kurssi

sairaanhoitoasiain toimisto* (sotaministeriö)

sairaanhoitopiirin esimies

sairaanluonakäynti

Sairaiden eläinten lasaretti*

sairashuoneen johto, johtokunta

sairashuoneen taloudenhoitaja

sairastupa

sairastupa

sairasvahti*

sairasvuodekorvaus

sakkohopeat*

sakkojen kolmijako, kolmijakosakko

sakkoluettelo

sakkomaksu, sakot

sakkorangaistus, sakko

sakko, sakkomaksu

sakkovanki

sakkovilja*

sakot

sakottaa

sakristaani, sakariston kaitsija, suntio, lukkari

sakristaani, suntio, lukkari

Saksalainen kouluhallitus

Saksan armeijan edustaja Suomen päämajassa*, Saksan kenraali Suomessa*

salainen-leima

salainen, salassa pidettävä

salainen tutkijakunta*

salainen valiokunta

salainen valiokunta

salaiset rahastot

salakuljetus

salaneuvos

salassapito

salassa, suljetuin ovin, lukituin ovin

salpietarikeittämöpiirin esimies*

salpietarinkeittäjien kokous

salpietarinkeittäjä

salpietarinkeittämö

salpietarinkeittämönapulainen*

salpietarinkeittämön hallitus

salpietarinkeittämön järjestysmies

salpietarinkeittämön laitosmestari

salpietarinkeittämöntarkastaja

salpietarinkeittämön työväki

salpietarinkeittämönvalvoja*

Salpietarinkeittämövirasto*

salpietaritila*

salpietarivero

salpietarivero

sama kuin

samariittikurssi, ensiapukurssi

sanansaattaja, airut

sanansaattaja*, lähettiläs*

saniteettilaitoksen ylitarkastaja

saniteettilaitos

saniteettiosasto

saniteettiosasto (sotaministeriö, puolustusministeriö)

saniteettiosasto (suojeluskunnat)

sanomalehtiajaosto

sanomalehtiasia, painoasia

sanomalehtiekspeditööri, sanomalehtitoimentaja

Sanomalehtipostikonttori

sanomalehtitoimisto (ulkoministeriö)

Sanomatoimisto, Puolustusministeriön sanomatoimisto

sapööri, pioneeri

sarkajako

sarkakunta*, kotipalsta

sarkalohko, sarkojen omistajat

satama

satamahallitus

satamahenkilökunta

satamajärjestys

satamajärjestys

satamakapteeni

satamakassööri, satamakassanhoitaja, satamakassa

satamakasööri*

satamakonttori

satamakonttorin esimies, satamakonttorin johtaja

satamakonttorin kirjanpitäjä

satamakunta*

satamalaitos

satamaluotsi

satamamaksu

satamamaksu

satamamestari

satamamestari

satamaneuvosto

satamaoikeus

satamapoliisi

satamatarkastaja, satamakapteeni

satamatullikirjuri

satamatullikirjuri, tuulaakikirjuri

satamavalvoja

satamavouti

satamavouti, satamamestari

satulaseppä

satunnaiset tulot

satunnaisia palkkioita varten varattu määräraha*

savolaistalonpoika

Savossa kerätty heinävero

savu

savukohtainen maksu

savuluettelo

savuvero

schoutbynacht, kontra-amiraali

seitsemän päivän määräaika (maakuntalait)

sekajuna

sekatuomioistuin

sekoitettu rälssi*, sekaluontoinen rälssimaa*

sekulaaripappi, maallikkoja palveleva kirkonmies*

selitys, reunamuistutus

selitys, sopimuksen lisäosa

selonteko, selostus

selostus, selonteko, referaatti

selvittelytoimisto, palkkakonttori

selvitys jonkin kokoonpanosta tai koostumuksesta*

selvityskartta

selvitys petoksesta tai vilpistä, vilppiä tai petosta koskeva lausunto

selvä ja kiistaton velkakirja

selväsanainen viesti*

seminaari

seminaarin apuopettaja

Senaatin kirkollisasiain toimituskunta

senaatin lakineuvosto

senaatin oikeusosasto

Senaatin passitoimituskunta

senaatin pientäysistunto*

senaatin päätöksellä

senaatin reistraattori, senaatin kirjaaja

Senaatin siviilitoimituskunta

senaatin sota-asiain toimituskunta

senaatin talousosasto

senaatin talousosaston ja oikeusosaston varapuheenjohtaja

Senaatin talousosaston kanslia

Senaatin valtiovaraintoimituskunta

senaatin yhteinen täysistunto

senaattioktroi*

senaattori

senaattori

senaattorirevisio*

sensori, painoasiamies

sensori, painoasiamies

sensuuri, ennakkosensuuri

sensuurikomitea

sensuurikomitea (senaatti)

sensuurilaitos

sensuuriplakaatti, sensuuriasetus

sensuuri, sensuuriviranomainen

Sensuuriylihallitus

sentonaali

seppäkunta*

serafiimiritari

serafiimiritarikunnan kilta

seremoniamestari

seremoniamestari, juhlamenojen ohjaaja

seremoniamestari (ritarikunta), juhlamenojen ohjaaja

seteliarvo

setelinanto-oikeus

setelistö, (maan) setelivarat

seura

seurakunnanarkisto, kirkonarkisto

seurakunnan esimies

seurakunnan historiakirjat*

seurakunnankokous

seurakunnanneuvosto

seurakunnanvaltuusto

seurakunnan vanhin, kirkonvanhin

seurakunnasta erottaminen, kirkosta erottaminen, pannaan julistaminen

seurakunta

seurakunta

seurakunta, luostariliitto

seurakuntapappi

seurakuntapiiri

seurakuntarahasto

seurakuntavaalijärjestys

seurakuntavaalit

seurakuntayhtymä

sianhoitokoulu

sieluinhoitola*

sielunhoitajan palkka*

sielunpaimen, pappi

sigillantti*, sinetöijä*, sinetin asettaja*

sihteeri

sihteeri, asianajaja

sihteeri (keskiaika)

sihteeri (Kuninkaallisen Majesteetin kanslia)

sihteerin toimisto*

sihteeri (Vanha Suomi)

siikasunnuntai*

siirto

siirtoa anova virkamies

siirtokonttori

siirtokylä

siirtokylä, siirtotalo

siirtolapuutarha

siirtolaskelma*

siirtomaa, siirtokunta, kolonia

siirtoseteli*

siirtotalo

siirto, vekselin siirto, indossamentti

siirtoväen asiain osasto

Siirtoväen huollon keskus

siirtoväen huollon keskus

siirtoväen huoltojohtaja

siirtoväen huoltojohtaja

siirtoväen huoltolautakunta

siirtoväki

siirtyminen alemmalta luokalta ylemmälle

siirtymäsana, tarkiste

siirtymäsäännös, siirtymämääräys

siirtäjä (vekseli), dossentti

siirtäminen, delegointi

siivilihenkilö

sijainen, avustaja (kirkko)

sijainen, sijais-

sijaissotilas, palkkamies

sijoituskirja

sijoituskirja

sijoitussuunnitelma, siirtoväen sijoitussuunnitelma

sillantarkastus

sillanvartija, siltavahti

sillinpakkaaja*

silliräkäri*

Silmäklinikka

silta- ja jahtivouti

siltakatselmus, sillan tarkastus

siltakuormamaksu*

siltamestari

siltamestari*

siltaosuus

siltaraha, siltamaksu

siltarasitus, sillantekovelvollisuus

siltatarkastaja*

siltavahti, tullivahti

siltavouti

siltavoutikapat

simonia

simpukanpyyntioikeus, helmenpyyntioikeus

sinetinvartija

sinetti

sinettiasiakirja

sinettimaakunta, hallintomaakunta

sinetöinti

sissi

sissisotilas

sisäasiainministeri

sisäasiainministeriö

Sisäasiainministeriön tutkintaelin, SMTE

sisäasiainosasto

sisäasiaintoimituskunta

sisäinen aluevesi, sisäiset aluevedet

sisäinen hallinto

sisäinen oikeustuomioistuin*

sisämaantuulaaki*

sisäoppilaitos, asuntolakoulu

sisäoppilaitos, täysihoitola

sisäsaariston luotsaava perämies

sisätilukset, kotitilukset

sisäänajomaksu*, satamaanajomaksu*

sisäänkirjautumismaksu

sisäänkirjautumismaksukassa

sitoumus

sitoumus

sitoumuskirja

sitoumus, lupaus

sitoumus, vakuutus, valan vannominen

siunaaminen, vihkiminen

siveyspoliisi

siviiliasessori*

siviiliasiain valvoja*

siviiliasia, riita-asia

siviilihakemusdiaari

siviili- ja rikosoikeudellinen lainsäädäntö*

siviili- ja sotaväen tilikonttori* (kamarikollegio)

siviilikuvernööri

siviilikuvernööri (Vanha Suomi)

siviililista

siviilinotaari

siviilioikeus, yksityisoikeus

siviiliokeudellinen lakikokoelma

siviilirekisteri

siviilirekisteritoimisto

siviilisääty

siviilitoimituskunta

siviilitribunaali

siviilituomioistuin

siviilitutkinto, virkamiestutkinto*

siviilivirkakunnan eläkelaitos

siviilivirkakunnan leskein ja orpolasten kassa*

siviilivirkakunnan menosääntö, siviilivirkamiehistö

siviilivirkakunta, siviilivirkamiehet

siviilivirkamies

siviilivirkamies, siviilivirkailija

sivuakkreditointi, sivuedustusoikeus

sivusadjutantti

sivustan kenraaliadjutantti

sivutoimi

sivuttamaton pöytäkirja, pöytäkirja ilman sivunumeroita

skanssimestari*, linnoitusmestari*

skipfraktoråg

skottherre

skottman

sköll

sodanairut*, sodasta tiedottava sanansaattaja

sodanjulistus

soittokunta, orkesteri

sokeainkoulu

sokerileipurien palveluskunta

solavekseli, ainoa vekseli

sollicitation

sopimaton

sopimattomaan aikaan saapunut, ennenaikainen, myöhästynyt

sopimus

sopimus

sopimushevonen*

sopimuskirja*

sopimus, kirjallinen sopimus, kirjallinen välipuhe

sopimuskompetenssi*

sopimus, kontrahti, välikirja, sopimuskirja

Sopimus, liitto

sopimusmies*

sopimuspuoli, sopimuskumppani

sopimuspöytäkirja

sopimusverotilallinen

sopimus vihamielisyyksien lopettamisesta

sopimusviljavero*

sosiaalhuollon piiritarkastus

sosiaalihallituksen asessori (sosiaalihallitus)

Sosiaalihallitus

sosiaalihuollon piiritarkastaja

sosiaalihuollon piiritarkastaja

sosiaalihuoltoalue

sosiaalilautakunta

sosiaaliministeri

sosiaaliministeriö

sosiaaliministeriön lastensuojelutoimisto

Sosiaalinen tutkimus- ja tilastotoimisto (sosiaalihallitus)

sosiaalisihteeri

sosiaalititlastollinen osasto (sosiaalihallitus)

sosiaalitoimituskunta

sosiaalivakuutuksen ylitarkastaja

sosiaalivakuutusosasto

sosiaalivaltuutettu (sosiaalihallitus)

Sota-arkisto

sota-arkistonhoitaja

sota-artiklat

sota-asiainosasto

sota-asiain toimikunta

sota-asioiden toimituskunta

sotaeversti, kenttäeversti

sotaharjoitusaika

sotahistoriallinen toimisto (pääesikunta)

sotahovioikeus

sotainsinööriesikunta

sotainsinöörijoukot

sotainvalidien ammattihuoltaja

sotainvalidien työhuoltovirasto

sotainvalidihuollon tarkastaja

sotakamarineuvos*

sotakamreeri

sotakamreeri

sotakanslia*

sotakanslia

sotakanta

sotakasööri*

sotakirjanpitäjä

sotakirjanpitäjä, sotaväen kirjanpitäjä

sotakirjuri

Sotakollegio

sotakollegion sotilaskonttori

sotakomisario

sotakomisarion apulainen

sotakomissaari

sotakomissaari

Sotakomissariaatti

sotakomissariaatti, sotatarvevirasto

sotakomissio, sotatoimkunta

sotakonttori*

Sotakorkeakoulu

sotakorvaus, sotavahingonkorvaus

sotakorvausteollisuuden valtuuskunta

sotakoulu

sotakuvernööri

sotalainsäädäntö, sotaväkeä koskeva lainsäädäntö

Sotalaivaston asiainhoitokomitea*

sotalaki

sotamarsalkka

sotamiehen ylläpito

sotamies

sotamies, sotilas

sotaministeri

sotaministeriö

Sotaministeriön kunniamerkkitoimisto

Sotamuseo

sotaneuvos

sotaneuvosto

sotaneuvosto, sotaneuvos

sotaoikeuden syyttäjä, profossi

sotaoikeus, sotatuomioistuin

sotaoppilaitos

sotaosasto* (sotakollegio)

sotapalvelus

sotapappi

sotapappi, sotilaspappi

Sotapostitoimisto*, Sotapostikonttori*

sotapäiväkirja

sotapäällikkö

sotapäällystö, sotapäällystön kokous

sotarasitus

sotarautatiemuodostelmat

sotaretki

sotaretkiampuja*, tykkimies

sotarovasti

Sotarovastin toimisto (Päämaja)

sotasaalisosasto

sotasihteeri*, sotakollegion sihteeri

sotasiirtolainen

sotasyyllisyysoikeus

sotatalouden tarkastus

sotatalouden tarkastusneuvosto

sotatalousesikunta

sotatalousosasto

Sotatalousosaston päällikkö

sotatarvikkeet*, taisteluvälineistö

sotatila

sotatilalaki

sotatuomari, auditööri

sotatuomioistuin, sotaoikeus

Sotavahinkoyhdistys

sotavaliokunta

sotavammasairaalaosasto

Sotavankilaitos (1918)

sotavarustelu

sotavarustustoimisto

sotavarustusvero

sotavero

sotavero

sotavero, pakkovero

sotaverovilja*

sotaviskaali

sotavoimien komentaja, puolustusvoimien komentaja

sotaväen harjoitusohjesääntö

sotaväen henkilökunta, sotaväen virkamiehistö

sotaväen kuljetuskonttori

sotaväen kymmenysluettelo

sotaväen käsityöläiskunta*

sotaväen maakirjat

sotaväen marssi rauhallisten alueiden läpi, matkamarssi

sotaväenottokomissaari*

sotaväenottolaki

sotaväen päätilikonttori*

sotaväen rikoslaki

sotaväen sadannesmaksu

sotaväen selvittelytoimisto, sotaväen palkkakonttori

sotaväen tila, sotilastila

sotaväen varusteet, sotavarustus

sotaväkeä ja sotilasasioita koskeva oikeus

sotaväki

sotaväki, sotajoukko

sotaylioikeus

Sotaylioikeus

sotaylituomari

sotaylituomari

Soteva

sotilaalliset valtaoikeudet

sotilaan vaatteet, univormu

sotilaan ylläpitovelvollisuus

sotilasapteekkari

sotilasapteekki

sotilasasioiden jaosto, sotilaallinen jaosto (suojeluskunnat)

Sotilasasioiden valiokunta*

sotilaseläinlääkintäkunta (1918)

sotilaseläinlääkäri

sotilaseläinlääkäri

Sotilaseläkerahasto

sotilasfarmakopea

sotilasfarmakopeakomitea

sotilashallintopiiri

sotilashospitaali

sotilashuone

sotilashuoneenkirjuri

sotilashuonehospitaali, sotilashuonesairaala

Sotilashuonekassa

Sotilashuonekonttori

sotilashuonekymmenykset*

sotilashuonemaakirja

sotilashuonemaatila

sotilashuonemaksu, sotilashuonevero

sotilashuonerahaston hoitaja

Sotilashuonerahasto, sotilaiden eläke- ja sairausrahasto

sotilashuonerälssi

sotilashuonevouti, sotilashuoneen johtaja

sotilaskantakortti

sotilaskapellimestari

sotilaskoulu, sotakoulu

sotilaskuljetuskonttori

sotilaskuri

sotilaskyyditys, sotaväen kyysitysvelvollisuus

sotilasleiri

sotilaslääkärikunta, kenttälääkärikunta

sotilaslääni

Sotilasmeteorologinen keskusasema

sotilasohjaaja

sotilaspalkkakassa*

sotilaspalkkatila

sotilaspappi

sotilaspiiri

sotilaspiiri (1918)

sotilaspoikakoulu

Sotilaspoliisiosasto (1918)

sotilaspuustellikassa, sotilasvirkatalokassa

Sotilasrahasto

sotilassaarnaaja

Sotilassairaala

sotilasseurakunta

sotilassoittokunnan torvensoittaja, sotilassoittokunnan trumpetinsoittaja

sotilastarkastaja

sotilastilamaakirja

sotilastoimisto

sotilastoimituskunnan komissariaattikonttori

sotilastoimituskunnan revisiokonttori, sotilastoimituskunnan virkatalokonttori

sotilastoimituskunnan sotilaskonttori (autonomian aika)

sotilastorppa, ruotutorppa

sotilasvala

sotilasvala

sotilasvanki

sotilasvankila

sotilasviljatynnyri*, ruodulle osoitettu veroviljatynnyri

sotilasviran odottaja

sotilasvirka-asunnon katselmus

sotilasvirkakunnan kymmenysmääräraha

sotilasvirkatalo, sotilaspuustelli

sotilasylieläinlääkäri

soturit*

soutaja (tulli)

soutu- ja venemaksu

sovintojako

sovintojako, sovintomaanjako

sovintokatselmus*

sovintokirja, konkordiakirja

sovinto-oikeus, välimiesoikeus

sovintoraja

sovintotuomari, sovittelija, uskottu mies

sovintovero

sovittaa, säätää

sovitteleva oikeus

sovittelu, sovintomenettely

sovitteluvaliokunta

sovitun ajan lahjoitusverovilja*, oikeus osuuteen kymmenysviljasta

sovitusvala*, hyväksymisvala*

Spiekerin viljamakasiini

sportteli

starosta, vanhin

starosta, vanhin

stationivero*

stationivilja*

stilus Florentinus

stipendiaatti

stolaoikeus*

stoolamaksu*

stoolaoikeudet*

subdiakoni, alidiakoni

subkollektori, kirkon veronkerääjän avustaja

subkonrehtori, alivararehtori (Vanha Suomi)

subrehtori, alirehtori (Vanha Suomi)

sudentarha

suffragaanipiispa, provinsiaalipiispa

suhteellinen vaalitapa, suhteelliset vaalit

suhteellinen verokanta

sukelluskomissaari

Sukelluskomppania

sukelluskomppanian osakas

sukeltaminen, sukellusyhtiö

suksimies, suksisotilas*

sukulainen

sukulunastaja

sukulunastettu maa*

sukulunastuksesta vapaa maa

sukulunastusaika*, sukulunastusoikeutta koskevien kanteiden määräaika

sukulunastusmaksu

sukulunastusoikeus

sukulunastusoikeuteen perustuva lunastustarjous

sukulunastusrahat, sukulunastushinta

sukumaa

sukumaa, suvulle kuuluva maa

sukupuolitautien hoitolaitoksessa toimiva lääkäri

sukupuolitautien tarkatustoimisto

sukupuolitautisairaalan hoitomaksu*

sukutaulut

sukuun kuulumaton, ei sukua

sukuun kuulumattomat miehet

sukuun ostettu maa, sukulunastettu maa*

sulattomestari*

sulkuhenkilökunta

sulkukirjuri*, sulkulaitoksen kirjuri*

sulkumaksu

sulkuvahti

sulunvalvoja*

summittainen lasku, arvionvarainen lasku

sumusireeninhoitaja

sunnuntailepo

suntio, kirkonvartija

suojajoukot

suojaton, turvaton

suojatti, valtiollisen turvapaikan saanut henkilö

suojelukasvatuksen tarkastaja

suojelukasvatuksen tarkastaja

suojelukasvatustoimisto

suojelukohde

suojelulaki, suojalaki

Suojelupoliisi (SUPO)

suojeluskirja, turvakirja

suojeluskirje, rautakirje

suojeluskirje, turvakirje

suojeluskunnat

suojeluskunta-alue

suojeluskuntain poikaosastot

Suojeluskuntain päällystökoulu

suojeluskuntain yliesikunta

suojeluskuntain ylipäällikkö

suojeluskuntajoukot

suojeluskuntajärjestön kunniatuomioistuin

suojeluskuntajärjestön ylin kunniatuomioistuin*

suojeluskuntalainen

suojeluskuntalaivasto

suojeluskuntaosasto

suojeluskuntapiiri

suojeluskuntaupseeri

suojeluskuntavala

Suojeluskuntien keskusjärjestö

suojelusäyri

suojeluvalvoja

suolanmittaaja*

suolatilit*

Suomalainen kaartinrykmentti

suomalainen linnoitusprikaati, Suomen linnoitusprikaati

suomalainen prikaati*

suomalainen ruotuarmeija, Suomen ruotuarmeija

Suomalainen toimisto, Suomen toimisto

suomalaisen kenkäteollisuuden keskuskomitea*

suomalaisen nahkateollisuuden keskuskomitea*

suomalaisen tulitikkuteollisuuden keskuskomitea*

suomalaisen villateollisuuden keskuskomitea*, Suomen villateollisuuden keskuskomitea*

Suomalaiset Tieto-Sanomat

Suomeen sijoitettujen joukkojen esikunta

Suomen Akatemia

Suomen aktiivisen armeijan sotakomissariaatti*

Suomen aluekomitea

Suomen armeijan ylieläinlääkäri, puolustuvoimien ylieläinlääkäri

Suomen armeijan ylisotatuomioistuin*

Suomen asevelvollisuusarmeija

Suomen asiain komitea

Suomen asiain tutkijakunnan kanslia

Suomen asiain tutkijakunta

Suomen asiain valmistelukomitea

Suomen asioiden valitusvaliokunta*

Suomen eduskunnan kirjasto

Suomen eduskunta

Suomen eskaaderi

Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Suomen (hiippakunnan) piispa

Suomen Huolto

Suomen kaaderiekipaasi*

Suomen kaarti

Suomen kadettikoulu

Suomen Kadettikoulu

Suomen Kalastusyhdistys

Suomen kansanvaltuuskunta

Suomen kaupunkien yleinen paloapuyhtiö

Suomen Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Suomen Keisarillisen Senaatin kirjapaino, Senaatin kirjapaino

suomenkielinen pikakirjoituskanslia (eduskunta)

Suomen kirkollisviraston leski- ja orpokassa

Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliitto

Suomen komitea*

Suomen kouluneuvosto

Suomen kouluvirkakunnan eläkekassa

Suomen kreikkalaiskatolinen kirkko

Suomen kreikkalais-katolinen kirkkokunta

Suomen krenatööritarkkampujapataljoona

Suomen kuvernementin tarkastuskomitea

Suomen kuvernementti

Suomen laamanni

Suomen leimakonttori

Suomen lennätinpiiri

Suomen linnoituspiiri

Suomen luotsikomppania

Suomen lähetystö

Suomen maalaisten paloapuyhtiö

Suomen meriekipaasi (ensimmäinen)

Suomen merisotilasruotujen järjestämiskomissio

Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapio

Suomen metsäyhdistys

Suomen opetuspataljoona

Suomen opetustarkk'ampujakoulu

Suomen opetustarkk'ampujapataljoona

Suomen Pankin asiamies

Suomen Pankin haarakonttori

Suomen Pankin johtokunta

Suomen Pankin pääkonttori

Suomen Pankki

Suomen passitoimisto (1918)

Suomen passivirasto

Suomen prefekti

Suomen punaisen ristin sotavankitoimisto

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu, Veripalvelu

Suomen puolustusneuvosto

Suomen puolustusvoimien keskussotilassairaala (1918–2005)

Suomen puolustusvoimien ylipäällikkö

Suomen Rekognosointilaitos, Suomen Tiedustelukarttalaitos

Suomen revisionikomissio

Suomen revisionikonttori

Suomen ruotsalaisen seurakuntatyön Liitto

Suomen ruotsinkielisten maanviljelysseurojen keskusliitto

Suomen senaatin oikeusosaston varapuheenjohtaja

Suomen sotajoukkojen ylipäällikkö

Suomen sotavoimien komentajakunnan hallitus*

Suomen sotaväen eläkekassa*, Suomen sotaväen eläkerajasääntö

Suomen sotaväen ja luotsilaitoksen sotaylioikeus*

Suomen sotilasluotsipiirin päällikkö

Suomen sotilaspiirin esikunta

Suomen sotilasten leskein ja orpolasten kassa

Suomen Suoviljelysyhdistys

Suomen suuriruhtinas

Suomen suuriruhtinaskunnan valtiosihteerinvirasto

Suomen säädöskokoelma

Suomen säädöskokoelman sopimussarja

Suomen Säätyjen pankkireviisorit

Suomen säätyjen pankkivaltuusto

Suomen Talousseura

Suomen tarkastuspiiri

Suomen tasavallan presidentti

Suomen Tasavallan Vartiosto

Suomen terveydenhoitoasetuksen uudistuskomitea*

Suomen terveyspoliisikomitea

Suomen tie- ja vesirakennuskunnan insinöörikunta*, Suomen tie- ja vesirakennuskunnan insinööriosasto*

Suomen toinen meriekipaasi

Suomen tutkijakunta, Suomen tutkijakunnat

Suomen työväen järjestyskaarti, Sosiaalidemokraattisen puolueen järjestyskaarti*

Suomen valiokunta

Suomen valkoinen kaart

Suomen vallankumoushallitus

Suomen valtiokalenteri

Suomen valtionhoitaja (1918–1919)

Suomen valtion puolustuslaitoksen pääintendentuuri

Suomen valtiopäivien pankkivaltuutettu

Suomen Vapauttamisen Ulkomaanvaltuuskunta

Suomen vouti

Suomen värvätty sotaväki

Suomen yleinen arkisto

Suomen yleisten koulutuslaitosten keisarillinen tutkijakunta

Suomen ylipäällystö*

Suomen ylisotakomissariaatti

suora omistusoikeus

suorittamaton, maksamaton

suorituskanne, velvoittamiskanne, täytäntökanne

suosiosta ja armosta

suosittaa, valtuuttaa

suositus, puolto(lause), välipuhe, avioehto

suostumus, valtuuttaminen

suostuntakausi

suostuntalautakunta

suostuntapiiri

Suostuntarahasto

suostuntaveroluettelo

suostuntaveroluokka

suostuntaveroluokka

suostuntaveromaksu

suostuntavero, suostunta

suostuntaverotaksoitus

Suostuntaverovaltiokunta

Suostuntaverovaltiokunta

suostuntaverovarat

suostuntaverovelvollinen

superintendentti

supplikantti, hakija, anoja

suriruhtinaskunta

surmaan osallinen*

survinlaitevero

susijako

susiverkkojen katselmus, susiverkkojen tarkastus

suullinen oikeus

suullinen pikakäännös, käännös ”ensinäkemältä”

suunnitteluosasto (Rakennushallitus)

suuramiraalin virastot

suuramiraali, (suuramiraliteetti)

Suuren meritullikonttorin ylijohtaja

suuren meritullin ylijohtaja

Suuren tutkijakunnan kollegioita koskevien tuomioiden 1682–1700 selvitystoimikunta

suuresti kunnioitettu

Suuri asevarikko*, raskaan aseistuksen asevarasto

suuri kilta, kauppiaiden kilta

Suuri lakikomissio

suuri meritulli

Suuri meritullikonttori

suuriruhtinatar

suuri salainen valiokunta

suuri tutkijakunta*

suuri uusjako*

suuri valiokunta

Suurivaltaisin, Armollisin (Kaikkein Armollisin)

suuri valtakunnansinetti, valtakunnansinetti (vuodelta 1439)

suuri viennin/tuonnin jalometallimaksu*

Suurlähettiläs

suurlähetystö

suurmestari

suurmestari*

suuroffisiantti*

suurristi

suurristin komentaja (Miekkaritarikunta, Vasa-ritarikunta ja Pohjantähti-ritarikunta)

suurristin ritari (Miekkaritarikunta)

suurtila

suurtilallinen, tilanomistaja

suurvouti* (johanniittain)

svealaisten ja goottien kuningas

Svean kuningas

syksyveronkanto

synninpäästö, anteeksianto

synnytyslaitos

synnytyslääkäri

synnytyslääkäri*, synnytyksissä avustanut lääkäri

synodaalisäännnös, piispainkokouksen laatima säädös

synodaalitodistaja

synodi

synodi, kirkkollisia asioita käsittelevä kokous

synodin reistraattori, synodin kirjaaja

synodissa käsiteltävien asioiden tiivistelmä*

syntien anteeksiantamisprivilegio

syntymäpaikka

syntyneet ja kuolleet

syntyperäinen

syntyperän aihettama este (pappis- tai munkkivihkimykselle)

syntyperätodistus, todistus aviollisesta syntymästä

syrjäseudun posti*, yksityisposti*

sytning

syyskäräjät

syyte- ja korvauskonttori*

syytinginantaja, eläkkeenantaja

syytinki, kiinteistöeläke

syytinkiläinen

syytinkimaat*

syytinkitilukset*

syyttäjä

syyttäjäviranomainen

syyttä, oikeutuksetta

syyttää rikoksesta, panna rikos jonkun syyksi

syytön

syökäri, tullivartija

syökäri, tullivartija, tullivirkailija, tarkastaja, katsastaja, tullisyökäri

sähkölaitosten tarkastaja

sähkösanomahinnasto, sähkösanomatariffi

sähkötekniikan jaosto*

sähköteknikko

sähköteknillinen toimisto

sähköttäjä

sähköttäjäntutkinto*

säteriratsutila

säterirustholli, säteriratsutila

säteritila, verovapaa aatelistila

säterivapaus

säterivapautuskorvauksista saadut varat

sätta i takahand

säädetty karjavero

säädetty määräaika

säädyt, valtiosäädyt

säädös

säädös, määräys, virkamääräys

säämisköijä, säämiskäntekijä

säännökset (kirkollinen)

säännöllinen posti

säännöllinen postinkuljetus*

säännöslohet*, sunnuntaikalastuksesta säädetty vero

säännös, sääntö, statuutti

sääntönäiskirkko*

sääntönäislampuoti, sääntönäisvuokratilallinen

sääntönäistila

sääntönäistila

sääntönäistila

sääntönäistila

sääntönäisvero

sääntönäisvero

sääntöperillinen, fideikomissaari

sääntöperintö

sääntöperintökirja

Säästökonttori

säästökortti

säästömerkki

säästöpankkien piiritarkastaja

säästöpankkien selvitysrahasto

säästöpankkien selvitystoimisto

säästöpankkien tarkastaja

Säästöpankkien vakuusrahasto

säästöpankkien ylitarkastaja

Säästöpankkitarkastus

säästöraha

säästövarat

säätiömatrikkeli*

säätiöneiti

sääty

säätyedustuksellinen valtiomuoto

säätyedustus

säätyetuoikeus

Säätyjen kirjasto

säätykaava*

säätykokous

säätykokous

säätyläinen

säätyläisratsumies*, säätyläisrakuuna*

Säätytalo

säätyvaltiopäivien päätös

T

taara, pakkauksen paino

taata jonkin puolesta, turvata

taata, mennä takuuseen

tahattomasti, tahtomattaan

tahdonvaltainen, ehdollinen

Taideteollisuuskeskuskoulu

taistelija

taisteluherra, katselmusherra*

Taistelukoulu, TaistK (alunperin TK)

taisteluvälineosasto (sotaministeriö, puolustusministeriö)

taisteluvälineosasto (suojeluskunnat)

taivaskirje*, sunnuntaikirje*

takaaja

takaaja

takaaja

takaaja, takausmies, kantaja

takaisinkutsukirje*

takaisinkutsu, kotiinkutsu, rapelli

takaisinsaanti

takaisinsaantikanne

takaisinsaantikanne, takaisinsaanti

takaisin verovelvolliseksi muuttunut tila

takamaa

takamaa, ulkopalsta

takaus

takaus

takaus

takauskirja

takauskirja

takauskirjaluettelo*, takaussitoumuskirja*

takaussumma, takausraha

takautumiskanne, regressikanne

takavarikko

takavarikkomies*

takavarikko, takavarikkoonotto

takavarikoida, julistaa kelvottomaksi

takavarikoida, konfiskoida

takavarikoida, pidättää

takavarikointi

takavarikoitu omaisuus

takilakirjuri*

taksa, taksavero

taksoitus

taksoitusluettelo

taksoitusvala

taksvärkki, päivätyö

taksvärkkivero

taksvärkkivoi*

takuukirja, takuukirjelmä

takuuopiskelija*

talletus

talletusesine

talletusmakasiini, talletusvarasto

talletustodistus

talletustodistus

tallikirjuri

tallimestari

tallimestari

tallipaasi*, aatelistallipoika

talliräätäli*

talonemäntä, emäntä

talonkatselmusasiakirja

talonkatselmusjärjestys

talonkatselmuslaitos*, virka-asuntojen katselmuslaitos*

talonkatselmus, talontarkastus

talonkirja, lainhuutotodistus

talonnumero, talonumero

talonomistaja

talon palvelusväki

talonpoikainen jäsen, kruununstaarosta

talonpoikainen jäsen*, lautamies, lautakunnan talonpoikaisjäsen*

talonpoikainen jäsen, prikaasistarosta

talonpoikaismaa*, viljelty maa-alue

talonpoikaismuonamies*

talonpoikaissääty

talonpoikasirauha*, erillisrauha, rajarauha

talonpoika, tilallinen

talonpojan lampuoti*

talon rappeutumisesta maksettava korvaus*, talonkunnostuskorvaus*

talonsavu, savu, itsenäinen talous

talo, tila

taloudellinen laki, talouslaki

taloudellinen puolustusneuvosto

taloudelliset valtaoikeudet

taloudenhoitaja

taloudenhoitaja, asiamies, toimitsija

taloudenhoitaja (rautatiet)

talouden- ja liinavaatevarastonhoitaja (hovi)

talousasiain mietintö, valtionvarainvaltiokunnan talousarviomietintö

talousasia, taloudellinen oikeusjuttu

talousesinekamarimestari*

Talousesinekamarin kirjuri

Talousesinekamarin palvelija

Talousesinekamarin palveluskunta

Talousesinekamarin palvelusväki

Talousesinekamarin räätäli*

talousesinemestari*, kattilaseppä

taloushallinnon virkakunta, taloushallinnon henkilökunta

taloushovimestari*

talousintendentti

talousintendentti*

talousjakso (Valtionrautatiet)

talousjaosto (suojeluskunnat)

talous- ja rakennuskollegio (maistraatti)*

talousjohtaja

talouskamari*

talouskamarinhoitaja

talouskamarinhoitaja

talouskamreeri*

talouskirja

Talousneuvosto

talousosasto

talousosasto (Rautatiehallitus)

talousosasto (suojeluskunnat)

talousosasto (valtiovarainministeriö)

taloustarkastaja

taloustarkastaja (sosiaaliministeriö)

taloustirehtööri, talousjohtaja, ekonomian tirehtööri

taloustoimisto*

taloustoimisto (rautatiehallitus)

talousvaliokunta

talousvastaava lääkäri*

talo, virkatalo

taltio

talvehtija, talveksi jäänyt vieras kauppias

talviajot

talvikäräjät

talviraha*

talvisiita*

talvitien merkiksi asetettu linjakeppi tai viitta

talvivero*

tammikuun valiokunta

tankojako, sarkajako

tankomittaus

tankopelto

tanssimestari

tapaoikeus

tapaoikeus

tapaturmasakko

tapaturmavala

tappioluettelo

tappiäyrit*

tapporaha

tapulikaupungin porvari, merikaupungin porvari

tapulikaupungin vanhempi nimitys

tapulikaupunki

tapulipakko

tapulipakko, pakko myydä tietyt tavarat tapulikaupungeissa

tariffi

tariffi- ja kontrolliosasto

Tariffiosasto

tariffitoimisto (Rautatiehallitus)

tariffivero

tarjousmaa*

tarkastaa ja leimata, viseerata

tarkastaa, pitää tarkastus

tarkastaja

tarkastaja

tarkastaja

tarkastaja

tarkastaja, hoitaja

tarkastaja, inspehtori

tarkastaja, katselmusmies

tarkastajan toimialue, tarkastajanvirka

tarkastava lääkäri (sosiaaliministeriö)

tarkastella, harkita, punnita

tarkastuksen toimittaja, visitaattori

tarkastus

tarkastus

tarkastusalue

tarkastus (hevosten ja ajoneuvojen)

tarkastus, kutsuntatarkastus

tarkastusköynnös*, laatutarkastusmerkki

tarkastuslautakunta

tarkastuslautakunta

tarkastusleima, kontrollileima

tarkastusleimausmaksu*, tarkastusleimamaksu*

tarkastusleimaus, tarkastusleima

tarkastuslääkäri

tarkastusmaksu

tarkastusmaksukuitti*

tarkastusmaksusuoritusten valvoja*, metsänkäyttöverojen maksun valvoja*

tarkastusmies

tarkastusmies, tarkastaja, katsastaja

Tarkastusneuvosto

tarkastusoikeus (pika-asutus)

tarkastusosasto (Postisäästöpankki)

tarkastuspiiri

tarkastus, piispantarkastus

tarkastuspäiväkirja

tarkastuspöytäkirja

tarkastusrahat

tarkastus, tarkastelu

tarkastustäysistunto (eduskunta)

tarkistusvaliokunta

tarkistus, vertailu

tarkka-ampujapataljoona

tarkka-ampujat

tarnsaktio, kauppa, liiketoimi

tarpeisto

tarpeistokaava*, kiinteistökaava*

tarvemetsä

tarveraha

tarverahat

tasa-arvo, pariarv

tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin siviilikanslia

tasavaltalainen valtaneuvoksen vala*

tase

tasekomissio*, tasetoimikunta*

tasetili, bilanssitili

tasoittaja*

Tasoitusvaliokunta*

Taubilan sopimus

taulu

Taulustolaitoskomissio

Taulustolaitos, Tabellilaitos, Taulukkolaitos

tavanomainen aika ja paikka

tavara-arpajaiset

tavarahinnasto, hintaluettelo

tavarakustannukset, tavaramaksut

tavaramerkki

tavaramerkki, nimileima, tarkastusleima, vuosileima, paikkakuntaleima

tavaramerkkirekisteri

tavaran jalometallimaksu*

tavaratalo

tavaroiden tullaaminen*

tavernajärjestys*, majatalojärjestys*

taverna, kestikievari, majatalo

tavernarahat*, tavernamaksu*

taverniraha, majatalomaksu*

Taxis-posti

teemakartta, tietokartta

tehdä loppu- tai alkutarkastus (tai käyttöönottotarkastus)

tehdä pätemättömäksi, mitätöidä

tehdä päätös

tehdä tulliselvitys

tehtaalle määrätty yhteismetsä

tehtaanhoitaja

tehtaankirjuri

tehtaan käyttöön luovutettu kruununmetsä

tehtaanleima, tavaraleima

tehtaan metsästä lohkaistu tila

tehtäväbulla*

tehtävästä vapautettu valtioneuvos

teini

teini, oppilas

teinipappi

teiniraha

tekijänoikeus

Teknillinen korkeakoulu

teknillinen osasto

teknillinen reaalikoulu

teknillinen toimisto (sotaministeriö)

tekninen johtaja

tekstiosa, ”pelkkä teksti”

tekteraha

telakka-amiraali*

telakkakapteeni*

telakkakomissaari

telakka (laivasto)

telakkaluutnantti*

telakkamajuri*

telakkavara-amiraali*

telakkavirkamies*

telegraafireviisori, lennätinreviisori*

teloitusta odottava vanki

telttamestari*

tensikka

teollisuushallitus

teollisuus- ja käsityöviskaali*

teollisuus- ja vuorikomitea

teollisuuskoulu

teollisuuslaitosten (käyttö)korvauslautakunta*

teollisuusneuvos

teollisuusosasto

teollisuuspiiri

teologian lehtori

teologian luokka

teologinen päättötutkinto

teologinen seminaari

teoslainakiinnitys

tergaalikirjoitus*

terminaaritalo*

tervametsä

tervantarkastaja

tervanvalmistusvero

tervayhtiön edustaja

terveydenhoitokollegio*, Collegium medicumin rinnakkaisnimitys ennen vuotta 1811

terveydenhoitolautakunta, terveyslautakunta

terveydenhoito-osasto

Terveyskomissio

terveyskomitea

terveyslähteen intendentti, terveyslähdettä valvova lääkäri

terveystarkastaja

terveystarkastaja, terveydenhoidon tarkastaja

terveystarkastus, sukupuolitautien tarkastus

terveystodistus

terveystodistus

terveystodistus*, todistus sukupuolitautien tarkastuksesta

terveystoimisto veneeristen tautien vastustamista varten

terveysvalvoja*

tesaurointi

testamentin tekijä, testamenttaaja

testausmaksu*, tarkastusmaksu*, tutkintakorvaus*

tiedekunta

tiedekunta

tiedoksianto

tiedoksianto

tiedoksianto, ilmoitus

tiedoksianto, ilmoituskirje

tiedoksiantokirje*

tiedoksiantotodistus

tiedonanto, ilmoitus, selonteko

tiedonanto, julkilausuma, kommunikea (kommunikee)

tiedonantopäätös

tiedonanto, tiedoksianto

tiedonantovelvollisuus

tiedotuskomppaniat, TK-komppaniat

tiedotuskortisto

tiedotus, kuulutus

tiedotustoiminnan tarkastusosasto (sisäasiainministeriö)

Tiedustelujaosto, Tiedusteluosasto, jaosto II

tiedustelukartta

tiedustelukonttori (Posti- ja lennätinhallitus)

tiedusteluosasto (Päämaja)

tie- ja siltamaksu

tie- ja siltamaksut

Tie- ja vesikulkulaitosten johtokunta

Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallitus

Tie- ja vesirakennushallitus

tie- ja vesirakennusneuvosto (1918)

tie- ja vesirakennuspiiri

Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen valtion rautierakennusten osasto*

Tie- ja vesirakennusten ylihallitus

tiekapteeni*

tie, kulkureitti

tiekyltti

tielöytö*

tienjako

tien katselmus, tien tarkastaminen

tiennäyttäjä*

tiennäyttäjä

tiennäyttäjä, tienneuvoja

tienraivaus

tienviitta

tienviitta

tieosuus

tierasitus, tientekovelvollisuus

Tieteellinen keskuslautakunta

tieteellinen väitöskirja, tohtorinväitöskirja

tietotoimisto

tietulli, vesitietulli

tilaan kuuluva lisäomistus

tilallinen

tilallinen, talonpoika

tilan asukas, talonpoika

tilanhaltija

tilan jakaminen

tilan jakaminen

tilan laatu, tilanluonto*

tilan muutto

tilanosa

tilanosan vuokraaja

tilan peltojen antaminen toisen tilan viljeltäväksi

tilan perinnölliseksi lunastamisesta saadut varat

tilan rehuntuottokyky*, kruunun hevosten ruokintavelvollisuus

tilan tutkiminen maakirjaveroa varten

tilan veronvähennys, tilalle myönnetty veronhelpotus

tilan verot ja velvoitteet

tila, paikka

tilapäiskaivosmies*

tilastoapulainen

tilastollinen ja ulkomaaosasto (pääesikunta)

Tilastollinen keskuskomissio, Tilastollinen pääneuvosto

tilastollinen konttori, tilastotoimisto

Tilastollinen päätoimisto

Tilastollinen taulukomissio*

Tilastollinen toimisto

Tilastovirasto, Tilastollinen virasto

tila, talo, kontu

tilata, pyytää, vaatia

tilaton, maata omistamaton

tilatonta väestöä varten annettujen valtiolainojen tarkastaja

tilattoman väestön lainarahasto (sittemmin Asutushallitus)

tilaus

tilauskirja

tilauslista

tilausnouto

tilausnoutokonttori

tili-ilmoitus, ilmoitus, tiliarvio*

tilijaosto* (puolustusministeriö)

tililääni

tilinpäätös

tilinpäätösosasto

tilintarkastaja, tarkastaja

tilintarkastus

tilinteko- ja vastuuvelvollisuus

tilinteko, selonteko

tiliosasto (puolustusministeriö)

tilitase, bilanssi

Tilitasekomissio

tilitoimisto (Rautatiehallitus)

tilitysaika*

tilityskirja, henkilökirja, asiakaskirja

tilivajausasia, vailinkiasia

tilivuosi

tilivuosi, kirjanpitovuosi

tilojen palauttaminen, lahjoitusmaiden peruutus

tiluskartta

tiluskatselmus

tiluskierros*, maakaupat vahvistanut kierros myytävien tilusten ympäri

tiluskoko

tiluskuvio

tilusluettelo

tilusluettelo, katasteri

tilusmittaus, tilusten mittaus

tiluspalsta

tilusselitys, tilusselitelmä

tilusten erottaminen*

tilusten jyvitys

tilusten yhdistäminen

titteli, arvonimi, virkanimi

todellinen salaneuvos

todellinen valtioneuvos

todistaa kirjallisesti

todistaja

todistajanpalkkio

todistajanvakuutus

todistajanvala

todistaja (oikeustoimissa)

todistajien puhemies*

todiste, todistuskappale, todistuskeino

todistettu jäljennös

todistus

todistus

todistus

todistus akateemisista opinnoista

todistusasiakirja*, kirjallinen todistus*

todistuskelpoinen, todistajaksi kelpaava

todistus vannotusta valasta

todistusvoima, todistusvalta

tohtori

tohtori

tohtori, lääkäri

tohtorinväitöstilaisuus

toimeenpaneva, täytäntöön paneva (viranomainen)

toimeenpanija

Toimeenpanokomissio, Kuolinpesäkomissio*

toimeenpanomäärys, ulosottomääräys

toimeenpanonimike*

toimeenpanosta vastasi

toimeenpano, ulosotto

toimeksiannon mukaisesti

toimeksiannosta

toimeksianto, tehtävä

toimenhaltija (kirkko)

toimenpiderevisio-oikeus*

toimi

toimikirja

toimikirja, työhöottokirja

toimikunnan apulaisjohtaja (senaatti), apulaistoimituspäällikkö

toimilupajärjestelmä, konsessiojärjestelmä

toimintakertomus

toimi, paikka, virka

toimistoapulainen

toimistoarkkitehti

toimistoinsinööri

toimisto-osasto (Rautatiehallitus)

toimistopäällikkö, jaostopäällikkö

toimistopäällikkö (Rautatiehallitus)*

toimistuskuntien täysistunto (senaatin talousosasto)

toimittaa virkaa, toimittaa jumalanpalvelus

toimittanut, toim.

toimittu kuten yllä

toimitusinsinööri

toimituskirja

toimituskirjain luettelo

toimituskunnan apulaissihteeri (senaatti), apulaistoimitussihteeri

toimituskunnan johtaja (senaatti)

toimituskuntaneuvos*

toimituskunta, osasto, toimitus

toimituskunta, osasto (Vanha Suomi)

toimitusmaanmittari

toimitusmies, toimituspappi

toimitusmies, valvoja

toimituspäällikkö Keisarillisen Majesteetin Suomen Kansliassa*

toimitussihteeri

toimitussihteeri

toimitustaksa

toimitus, toimi, tapahtuma

toimitusvaliokunta

toimitusvaltiokunta

toimitusvouti

toimivaltaristiriitoja koskeva tuomiovalta

toimiva, tehokas

toimi, virka

toimi, virka, palvelussuhde

toinen aktuaari

toinen apukamreeri

toinen arkkitehti (Yleisten rakennusten ylihallitus)

toinen konttori

toinen maanmittari

toinen majuri

toinen ratsumestari*

toinen suomalainen keisarillinen jääkärirykmentti

toisen asteen pelto, toisen jyvitysasteen pelto*

toisen asteen tuomioistuin, vetoomustuomioistuin, valitustuomioistuin

toisen luokan kapteeni

toisessa kihlakunnassa sijaitseva lautakunta

toissijainen syyteoikeus, toissijainen syytteeseenpano-oikeus

toistaa, kerrata, uudistaa, palauttaa

toistaiseksi myönnetty verovapaus

toivomusaloite

tontinjakokartta, tonttikartta

tontinjärjestely

tontinlunastumaksu*, suojelusäyri

tontinmittaaja

tontin ostokirja

tontinraja

tontti

tonttien mittakaava

tonttikirja

tontti on joka saran äiti -periaate

tonttipelto

tonttivero

tonttivero, peltovero

topografikunta

topografinen kartta, korkeuskäyräkartta

topografinen osasto

topografinen toimisto

topografinen toimisto

torikojumaksu*, torimaksu*

torimaksu

torioikeus

torirauha*

torivahti, torivouti

torivalvoja*, torivouti (Vanha Suomi)

tornivartija

torpparilaki

torppari, vuokraviljelijä

torppa, vuokratila

torvensoittaja

torvensoittajantila

tositekirja

tositekokoelma*, tositenidos*

tosite, kuitti

toteen näyttämätön

toto, totalisaattori, raviveikkaus

tottelemattomuus(rikos), kuuliaisuusrikos

totuusvakuutus

translaatio

trassentti, (vekselin tai sekin) asettaja

tratta, asete

tribunaatti, ylituomioistuin

triviaalikoulu

trumpetinsoittaja, torvensoittaja

trumpetinsoittaja, torvensoittaja

tsaarin hovitila

tuberkuloosisairaala

tuberkuloositoimisto

tuberkuloositoimistopiiri*

tuberkuloositoimisto, tuberkuloosihuoltotoimisto, tuberkuloosihuoltola

Tukholman eskaaderi

Tukholman kaupungin konsistori, Tukholman kaupungin tuomiokapituli

Tukholman maanmittausskaala

Tukholman sotaoikeus

Tukholman Suomalainen Seurakunta

Tukholman-toimisto, Tukholman toimisto

Tukholman veronkantokomissaari

tullata, käsitellä tullissa

tullausarvo

tullauskirja

tullausoikeus, oikeus kantaa tullia

tullaus, tullauttaminen

tulli

tulliaita*

Tulliarentikonttori

tulliarenti, tullimaksun perintäoikeuden vuokraus

tulliarenti*, tullioikeuksien vuokraus

Tulliarentiyhdistyksen kanslia

Tulliarentiyhdistyksen valtuusto

Tulliarentiyhdistys*

tulliasema, tullitoimipaikka

tulliasetus

tulliasetus, tullimääräys

tulliasiain neuvos

Tulliasioiden johtokunta*

tulliekspeditööri, tullaaja

tullierotus*

tullifaktuura*, tullivalvontalasku*

tullihallitus

tullihuutokauppa

tulli-ilmoitus

tulli-ilmoitus

tulli-ilmoitus

tulli-ilmoitus

tulli-ilmoitus

tulli-ilmoituskirja

tulli-inspehtori, tullitarkastaja

tulli- ja aksiisikirjuri

tullijahdin sinetti

tulli- ja lisenssikonttori*

tullijauhatus

tullijauhot*

tulli- ja veroasiain osasto* (valtiovarainministeriö)

tullijohtaja

tullijuttu

tullikamari

tullikavallus*

tullikielto, tuontikielto (tietylle tavaralle)

tullikirjuri

tullikirjuri

tullikirstu*

tullikontrollööri, tullitarkastaja

Tullikonttori (kamarikollegio)

tullikulut, tullikustannukset

tullilaitoksen pääjohtaja

tullilaitoksen tarkastaja* (1600-luku)

tullilaitos

tullilaitos

tullilaituri*

tullilasku

tullilentokenttä*

tulliliitto

tullilista*, tullitariffi, tullihinnasto

tulliluettelo*, luettelo aluksen tullattavista tavaroista

tullimaksu

tullimaksu

tullimaksu

tullimaksujen kantaja, lisenssimaksujen kantaja

tullimaksu, tulli

tullimaksu, tullimäärä

tullimestari*

tullimies, tullivalvoja

tullimies, tullivirkailija

tullimuuri*, kaupunginmuuri

tullimylly

tullinalainen

tullinalennus

tullin erityisluettelo*, tullisuojarekisteri*

tullineuvos

tullineuvosto (1918)

tullineuvosto (1918)

tullin henkilökunta, tullin virkamiehistö

tullinhoitaja*

tullinhoitaja

tullin johtokunta

tullin järjestyksenpito

tullin kirjuri

tullinkorotus

tullinkorotus

tullin menosääntö, tullin virkakunta, tullin virkamiehistö

tullinperuustus, tullinpalautus

tullin tilit, tullin tilikirjat

tullin toimihenkilö, tullin syyttäjä*

tullinvuokraaja

tullipaikka, tullikonttorin sijaintipaikka

tullipassi

tullipassi

tullipassitus

tullipiiri

tullipiirin päällikkö, tullipiirin johtaja

tullipolitiikka

tulliportti*

tullipuomi

tullipuoti*

tullipäiväkirja

tullipäiväkirja

tullipäällysmies

tulliraha*, tullimaksu

tulliraja

tulliraja

tullirakennus, tullitalo

tullirasitus*

tullirikoksesta ilmoittavalle maksettu osuus

tulliruis*

tullisatama

tulliselvitys

tulliseteli*, tullauskuitti*, tullaustodistus*

tullisilta*

tullisinetti

tullisuola*

tullisyyttäjä

tullisääntö

tullisääntö

tullitakavarikko

tullitalletus, tullivakuus

tullitariffi, tullitaksa

tullitariffi, tullitaksa

tullitarkastus

tullitavara

tullitoimi

tullitoimisto

tullitoimi, tullilaitos

tullitulo

tullitulo

tullitulo

tullitulo

tullitulo

tullitulo

tullitulo

tullitulot

tullitulot

tullituottojen seurantakonttori*, ulkomaankaupan seurantakonttori*

tullituotto, tullikate

tullivahtimestari, tullipäällysmies

tullivakka*

tullivaliokunta

tullivalvoja

tullivalvonnan esimies

tullivalvonta

tullivalvontapiiri

tullivapaa, tulliton, tullimaksuton

tullivapaus

tullivarasto

tullivarasto

tullivarastomaksu

tullivaraston konttori

tullivarastonluettelo

tullivarasto, tullin varastomakasiini

tullivartija

tullivartioasema, tulliasema

tullivartiosto

tullivartiotarkastaja

tullivelvollinen alus, epävapaa alus

tullivene, tullialus

tullivero*, tullimaksu

tulliviiri

tullivirkailija

tullivirkailija

tullivirkailija, tullimies, tullisyökäri

tullivirkailija, tullivirkamies, tullaaja, tullinhoitaja, tullimies

tulliviskaali

Tulliylihallitus

tulliylitarkastaja

tulo- ja menoarvio-osasto (valtionvarainministeriö), budjettiosasto

tulo- ja menoarvio, talousarvioesitys

tulokatselmus, haltuunottokatselmus

tulotodistus

tulot, tuotto

tulo, tulot

tulo, tulot

tulo, tulot, tuotto

tulovero

tuloväyläasema*, virallisen satamapaikan tulliasema*

tunnusmajakka

tunnustaa, myöntää

tunnustukseton, kirkkokuntaan kuulumaton

tunnus, tunnusmerkki

tunnustus

tunnustusvanki

tuntikirjuri

tuntomerkkirekisteri

tuntomerkkitoimisto

tunturilappalainen, porolappalainen

tuoda asiakirja viranomaiselle

tuoda yhteen*

tuohivero

tuomari

tuomari

tuomarimaksu*

tuomarinapulainen

tuomarinistuin

tuomarinkapat, karäjäjyvät, käräjäkapat

tuomarinohje

tuomarinohjeet, tuomarinohje

tuomarinsijainen

tuomarintutkinto

tuomarinvala

tuomarinvero

tuomarinvero

tuomarinvero

tuomarin virkatalo

tuomarin virkatalovero

tuomari, oikeuden puheenjohtaja

tuomarirahat*, tuomarimaksu*

tuomio

tuomioasia

tuomioherra, kaniikki

tuomioistuimen kirjuri

tuomioistuimen päätöksen mukaisesti

tuomioistuimen toimivalta

tuomioistuinasetus, tuomioistuinlaki

tuomioistuinjärjestys

tuomioistuin, oikeusasian käsittelypaikka

tuomioistuin, oikeusistuin, oikeus

tuomiokapituli

tuomiokapituli

tuomiokapituli

tuomiokapituli, konsistori

tuomiokapitulin arkisto

tuomiokapitulin esimies

tuomiokapitulin kanssajäsen, kapituliveli

tuomiokapitulin korkea-arvoisin henkilö

tuomiokapitulin koulumestari*

tuomiokapitulin sinetti

tuomiokapitulin taksavero*

tuomiokirja

tuomiokirja*

tuomiokirjauudistus

tuomiokirkko

tuomiokirkkoneuvosto*

tuomiokirkkoseurakunta

tuomiokirkon taloudenhoitaja

tuomiokirkon tila

tuomiokirkontynnyri*, tuomiokirkon osuus kruunukymmenyksistä

tuomiokunta

tuomiokunta (Vanha Suomi)

tuomiolauselma

tuomiolla vahvistettu

tuomioluettelo

tuomion lunastusmaksu

tuomionmoite

tuomion purkaminen

tuomion purku

tuomion rikkominen

tuomion selitys

tuomiopiiri

tuomiopiiri

tuomiorovasti

tuomiorovasti

tuomiorovastin apulainen*

tuomiosinetti*

tuomiovalta

tuomiovirhe

tuomita ulosmitattavaksi

tuonti- ja vientirekisterin pitäjä*

tuontikauppahuone, tuontiliike

tuontikielto

tuontitulli

tuontitulli

tuoteplakaatti

tuoton nautintaoikeus, oikeus kiinteistön tuottoon

tuottamaton , hedelmätön

tuottamaton pääoma

tuottamus

tuotto

tuotto (netto-)

turkisvero*

Turun Akatemia

Turun arkkihiippakunnan seminaarikirjasto Aleksanterin-yliopistossa

Turun diskonttolaitos

Turun (hiippakunnan) piispa

Turun katedraalikoulu

Turun käsikirjoitus

Turun piirustuskoulu

Turun piispan sotaväki*

turvakirja

turvakirje (päivän voimassa oleva), suojeluskirje

turvakoti

turvakoti, hoitola

turvakoti, suojakoti

turvalupa

turvapaikka

turvapaikka

turvapaikkaoikeus

turvasaattue, turvajoukko

turvatoimi, turvallisuustoimenpide

turvaton, ilman elättäjää

tutkijainsinööri

tutkijakomitea

tutkijakunta

tutkijakunta

tutkijakuntamaanmittari

tutkija, tutkimusmies

tutkimus-, arviointikomitea

tutkimus, tietämys, tieto

tutkinta-asiakirja

tutkintaelin A

tutkintakaari*

tutkintakokous*

tutkintakäräjien puheenjohtaja

tutkintapöytäkirja

tutkinta (rikosoikeus), tutkimus

Tutkintatoimisto (merivartiolaitos)

tutkintatuomari

tutkintavaltiokunta

tutkintavanki

tutkintavankila

tutkintavirasto, taloustutkintatoimi

tutkintoasiain osasto

tutkintoa suorittamaton

tutkinto, kuulustelu

tutkintolautakunta

tutkintolautakunta

tutkintolautakunta, tutkintokomitea

tuutori

tykinjohtaja*

tykistokenraali

tykistö- ja kuormastotoimisto, taistelu- ja kuormastotoimisto

tykistökapteeni

Tykistökonttori

Tykistökoulu

tykistöluutnantti

Tykistön Aliupseerikoulu

Tykistön Ampumakoulu

tykistön asemestari

tykistön henkilökunta

tykistön henkilökunta, tykistön miehistö

tykistön sotatuomari

tykistön tarkastaja

tykistön vastaava konstaapeliupseeri

tykistön virkakunta

tykistön ylipäällikkö

tykistön ylivarikkomestari*

tykistöpatterikonstaapeli

tykistöprofessori*

tykistöpäällikkö

Tykistörykmentti

tykistötoimisto

tykistötoimisto (sotaministeriö)

tykistötoimituskunta

tykkijunkkari

tykkimies

tykkimies (laivasto)

tylsämielisten kasvatuslaitos

tylsämielisten koulu

Tynkäeduskunta (1918)

tynnyrinala

tynnyrinala

tynnyrinmitta

tynnyrintekijä

typistetty kamari*

Tyttöalkeiskoulu, alempi tyttökoulu

tyttökoti

tyttökoulu

tyttökoulu

tyttökoulu

tyttölyseo

tyytymisilmoitus

tyytymättömyydenilmoitus

tyytymättömyydenilmoitus

työalue, työmaa-alue

työasiain osasto (sosiaalihallitus)

työesimies, työnjohtaja (vanekeinhoitolaitos)

työhinnasto

työhuollon tarkastaja

työhuolto

työhuoltoneuvosto

Työhuoltotoimisto

Työhön täysin kykenemättömien henkilöiden hoitorahasto

työ- ja huoltoasiainosasto (sosiaaliministeriö)

työ- ja ojennuslaitos

työ- ja ojennuslaitossaarnaaja, työ- ja ojennuslaitospappi

työ- ja vaivaistalo

työjärjestys, työsääntö

työkomennus (ruotujakolaitos)

työkoti

työlaitos

työläistarkastaja

työmestari

työmestari, laitosmestari, (ammattikunnan) mestari

työmies

Työneuvosto

työnjohtaja (Helsingin kaupungin rakennuskonttorissa)

työnjohto

työnohjaaja, työnjohtaja (työvankila)

työnsulku

työnvälitysneuvoja

työnvälitysosasto (sosiaalihallitus)

työnvälitystarkastaja

työnvälitystoimisto

työnvälitystoimisto, työnvälityskonttori

työosuusraha, työkorvaus

työosuusraha, vangin palkka

työpajanjohtaja, verstaan esimies, konepajan esimies*

työpalvelusvelvollinen, työvelvollinen

työprikaati*

työpäiväkirja

työrahat

työrangaistus

työsotamies

työsuojelulaki

työsääntö

työsääntö

työtodistus

työtoimisto

työtorppari*

työtuomioistuin

työurakka

työvankila

työvelvollisuusasiain toimikunta

työvelvollisuus (punainen Suomi 1918)

työvelvollisuus, työntekovelvollisuus

työvelvollisuus, työpalvelusvelvollisuus (1918)

työvoimalautakunta

työvoimapiiri

työväenapukassa

työväenasiainlautakunta

työväenopisto

Työväen pääneuvosto

tällä hetkellä

tämän lain mukaan

tästä päivästä lähtien

täydellinen muutoksenhaku, vetoomus

täydellisesti

täydennysjoukot

täydennysluettelo

täydennysmies

täydennysvaalit

täydennysväki

täydennysväki, täydennysmiehistö

täydet kuninkaalliset oikeudet*

täysihoito

täysilukuinen

täysimittainen köyhäinhoito, täysimittainen köyhäinavustus

täysimittainen tulli

täysindulgenssi*

täysiousi*, täysi jousivero

täysistunto

täysistuntoasia

täysi tullivapaus*

täysi tullivapausoikeus

täysivaltainen (maan)omistus- ja käyttöoikeus

täysivaltainen postitoimipaikka

täysivaltainen, täysilukuinen

täysivaltainen yleisvikaari*

täyslappalainen*

täystalollinen

täysvakanssi*

täysvapautuskirja

täysvaraisuustodistus, vakavaraisuustodistus

täysvero*

täysvero*

täysverollinen kruununtila

täysverollinen perintötila

täysverotila*

täytetakaus

täytetakaus, vastatakaus

täytevala

täyttä veroa maksava talonpoika

täyttää virka, määrätä virkaan

täytäntöönpanokirja

täytäntöönpanon kielto, täytäntöönpanon keskeyttäminen

täytäntööpanoasiakirjat, ulosottotuomio

U

uhkasakko

uiskomaksu*

uisko, sotavene

uittoväylä, lauttausväylä, laskuväylä (koskissa)

ukaasi, keisarillinen käsky, asetus

ulkoasiain hallinto

Ulkoasiainministeriö

ulkoasiain toimituskunta

Ulkoasiain valiokunta

ulkoasiainvaliokunta

ulkoinen oikeusistuin*

ulkoinen omaisuus

ulkokyläläinen*

ulkomaankirjeenvaihdon kabinetti*

Ulkomaanosasto (Päämaja)

ulkoministeri

ulkopaikkakuntalainen, ulkomaalainen

ulkopalsta

ulkopalsta, takamaa

ulkopalsta, ulkotila

ulkopalsta, ulkotila

ulkopitäjäläinen

ulkopitäjävuokralainen*

ulkosaariston luotsaava perämies, avomeriluotsi*

ulkotilus, ulkopalsta

ulkotullikamari

ulosotonhaltija

ulosotto

ulosottoapulainen, ulosottovirkailija

ulosottoasia, ulosottovaade

ulosottodiaari, toimeenpanodiaari

ulosottokelpoinen

ulosottomies

ulosottovahtimestari

unilukkari

unio beneficiorum

unioni

unionikirje

unkarilaiseen tyyliin pukeutunut kamaripalvelija

Uppsalan kirkkoprovinssin säännöskokoelma*

Uppsalan kuninkaankartanot

Uppsalan yliopisto

upseeri

upseerikokous

Upseerikoulu

upseerimessi

urakkahuutokauppa

urakkasopimus

urheilulautakunta

urheiluosasto (suojeluskunnat)

urkuinpolkija

urkujensoittaja

urkuri

urkurintoimi, urkurinvirka

urkurintutkinto

urkurinvaalit

uskollinen alamainen

uskollisuuden ja kuuliaisuuden vala

uskollisuudenvakuutus (virkamies)

uskollisuudenvala

uskollisuudenvala (isännälle)

uskollisuudenvala (kuninkaalle)

uskonnonvapaus

uskontokunta, uskonnollinen yhdyskunta

uskontoon liittyvä oikeusasia

uskontunnustus

uskottu mies

uudelleenharkinta,uudelleenarviointi

uudelleenjärjestely

uudelleenmittaus

uudelleensijoitettava upseeri*

uudelleensijoitusvaliokunta

uudelleenvärväytymissopimus*

uudempi merisotilasruotu

uudempi veropalkka- ja ruotujärjestelmä

Uudenmaan läänin rikospoliisikeskus

uudisasukas (ei omistanut maata, jota viljeli)

uudisasukas, uudisraivaaja

uudisasutus, uudisviljely

uudisraivaustila

uudisrakennustoimisto

uudistaa laina

uudistila

uudistila

uudistila

uudistila

uudistilahakemus

uudistilan katselmus

uudistilan mittaus

uudistuskirja

uudisviljelys

uusien jäsenten hyväksyminen tuomiokapituliin

uusi kappalaispappila, pikkupappila

uusi kirkonmaa*

uusi lukkarinpöytä*, verollinen lukkarin virka-asunto

Uusi Metsätoimisto

Uusi Suomi

Uusi tutkijakunta

uusi tyyli*

uusi vaihto*

uusjako

V

vaa'antarkastaja*

vaaitsija, vakaaja

vaakaesimies, kaupunginvakaaja

vaakahuone

vaakahuoneenpunnitsija*, vaakahuoneenvaakaaja*

vaaka- ja leimamestari

vaakakirja

vaakakirjuri*

vaakamaksu

vaakamestari

vaakapakkaaja, vaaka-apulainen

vaakatodistus

vaakavirkailija, punnitsija

vaakunakirja, aateliskirja

vaalianomus*

vaalijärjestys

vaalikelpoinen

vaalilautakunta

vaaliliitto

vaalilippu

vaaliluettelo

vaalinotaari*

vaalioikeus

vaaliote, ote vaaliluettelosta

vaalipiiri

vaalisaarnaaja, vaalisaarnanpitäjä (papinvaalit)

Vaasan kouluhallitus

Vaasan senaatti (1918)

vaatehuone*, kauppatalo*

vaatehuonemestari*

vaatekamari

vaatekamarin kamreeri

vaatekirjuri*

vaaterahat*, vaatekorvaus

vaatetus- ja varustustoimisto (sotaministeriö)

Vaatetuskonttori*

vaatetusmaksu

vaatia takaisin

vaatimus

vaatimus, pyyntö, ehto

vaatimus, vaade, kannevaatimus

vadsättning

vahingonkorvaus*

vahingonkorvaus

vahinkotakaus

vahtimestari

vahtimestari

vahtiperämies

vahvistaa

vahvistaa (sopimus)

vahvistaa tuomiolla

vahvistaa, vakuuttaa (valalla)

vahvistava, affirmatiivinen

vahvistava arvosana, erityisarvosana, kunnia-arvosana

vahvistettu lainhuuto

vahvistus

vahvistus

vahvistuskanne, toteamiskanne

vahvistus, konfirmaatio

vaihdonvalvoja*

vaihtokasööri, vaihtokassanhoitaja

vaihtokirja

vaihtokonttori

Vaihtokonttori

vaihtokurssi (raha)

Vaihto-, laina- ja talletuskonttori

vaihtotila

vaihto, tilanvaihto

vaihtotilus*

vaitiolovala

vaitiolovelvollisuus, salassapitovelvollisuus

vaivainen, köyhäinhoitolainen

vaivaisapu, köyhäinapu

vaivaishoidonneuvoja

vaivaishoidontarkastus

vaivaishoitohallitus

vaivaishoito-ohjesääntö

vaivaishoitorasitukset

vaivaishoitotilasto

vaivaishoitoyhteisö

vaivaishuoneen esimies

vaivaishuoneen johtokunta

vaivaishuonemaksu

vaivais- ja sairastupa

Vaivais- ja työhuonerahasto

vaivaisprosentti, kuolinpesäprosentti, vaivaismaksu

vaivaisrahat

vaivaisruotu

vaivaistalon johtaja

vaivaistupa

vaivaistupa

vajaavaltainen ja turvaton

vakaaja

vakaaminen, säätäminen

vakanssimaksu, vakanssivero

vakanssisäästö

vakanssi, vapautus ruotuvelvollisuudesta

vakauskokous

vakauskomissio

vakauskontrollööri, vakaustarkastaja

Vakauslaitos

vakausleima, tarkastuleima

vakauslyijy*

vakauspalkkio, tarkistuspalkkio

vakaustaksa, vakaushinnasto

vakaustentarkastaja

Vakaustoimisto

vakimiehistö

vakinainen armeija

vakinainen, vakituinen

vakinainen, vakituinen

vakinaisesti paikallaan asuva mies

vakinaiset kruununverot

vakinaiset tulot, vuotuiset tulot

vakinaiset verorahat*

vakinaista palkkaa nauttiva ylimääräinen arkkitehti

vakituinen insinööri

vakituinen kolehti

vakituinen komentaja

vakituinen maanmittaaja, vakituinen maanmittari

vakituinen menosääntö, vuosibudjetti, perusbudjetti

vakituinen merisotilasruotulaitos

vakituinen pappi

vakituinen postitoimipaikka

vakituinen päivätyöt, vuosittainen päivätyö

vakituinen satamatulli

vakituinen sijainen, vakituinen avustaja

vakituinen tutkijakuntamaanmittari

vakituinen vero, vuosittainen vero

vakituinen vero, vuotuinen vero

vakituinen vähennys

vakituiset valtion tulot, vuotuiset valtion tulot

vakituiset verorahat

vakuustakavarikko

vakuuttaa kirjallisesti

vakuutuksenantaja

vakuutus

vakuutusasiain osasto (sosiaaliministeriö)

vakuutusasiain toimisto, vakuutustoimisto (sosiaalihallitus)

vakuutuskirja

vakuutuskirja

vakuutusmaksu, postivakuutusmaksu

vakuutusmaksuvapaus

vakuutusneuvosto

Vakuutusoikeus, VakO

vakuutustarkastaja

vakuutustarkastus

vakuutustuomari

vakuutus, vala, hallitsijanvakuutus

vakuutusylitarkastaja

vala

vala

valaehtoinen sitoutuminen, sitoutuminen valalla

valamies

valamies

valankaava

valantehnyt virkamies

valantehnyt virkamies

valanteko, valan vannominen

valanvahvistaja

valanvahvistusvala*, kahdentoista valanvahvistajan oikeudessa lausuma vala

valavahvisteinen asiakirja

valinnallinen, vapaaehtoinen

valintaoikeus, optio-oikeus

valintaoikeus, optio-oikeus

valintaoikeus, optio-oikeus

valiokunta

valiokunta

valiokuntaedustaja

valiokuntamietintö

valioratsastaja*, ylimääräinen ratsumies

valistus- ja urheiluasiain toimisto* (sotaministeriö)

valistusosasto

valistustoimisto

valitsijamies

valitsijamies

valitsijamiesten vaalit

valittaa, tehdä valitus

valittu

valittu, nimitetty

valitus

valitus

valitusaika

valitusasia

valitusjuttu, vetojuttu

valituskirjelmä

valitusluettelo*, valitusrekisteri*

valitusmaksu, muutoksenhakumaksu

valitus, muutoksenhaku

valitusoikeus, kanneoikeus

valitusosoitus

valitusvaliokunta, anomusvaliokunta

valkakirja, velkasitoumus

Valkoinen prikaati

Valkokaartin Esikunnan Tiedusteluosasto

vallanjakoperiaate

vallankumousoikeus, vallankumoustuomioistuin

vallanperimysjärjestys, kruununperimysjärjestys

vallasta luopuminen

vallimestari

vallitusjoukot*, pioneerijoukot

valloitettujen alueiden turvaamisosasto, VATO

valloitettu Suomi

valmistava sairaanhoitajatarkoulu

valmistevero

Valmisteverokonttori

valmius- ja keskuskassojen tarkastuskonttori*

valokopiolaitos

valpurinmessuvero*

valta

valta-amiraali, valtakunnanamiraali

valtaistuimelle nousu

valtaistuinpuhe

valtakansleri, valtakunnankansleri

valtakirja

valtakirjan lunastusmaksu

valtakirja, valtuutus

valtakunnanairut

valtakunnanantikvaari

valtakunnanarvioija*

valtakunnanarvioija*

valtakunnanarvioija*, rahanarvioija*, valtakunnan metallituotteiden pitoisuuksien ylin valvoja, rahatuotannon valvontavirasto* (1718–)

valtakunnan asemestari

valtakunnandrotsi

valtakunnangeografi

valtakunnanheraldikko, valtionheraldikko

valtakunnanherra

valtakunnanherrat

valtakunnanherrat

valtakunnanhistorioitsija

valtakunnanhoitaja (keskiaika)

valtakunnankamariherra*

valtakunnankansleri, valtakansleri

valtakunnankanslia

valtakunnankanslianeuvos

valtakunnankirjuri*

valtakunnankonsistori

valtakunnankonsistori*, ylikonsistori*

valtakunnanlainsäädäntö

valtakunnanmarski, valtamarski

valtakunnan metsänhoitaja

valtakunnanneuvosto

valtakunnanneuvosto, valtaneuvosto

valtakunnanoikeus

valtakunnanomena

valtakunnan palveluskunta, valtion virkamiehistö

valtakunnan pääkirja

valtakunnanraja

valtakunnanregistratuura

valtakunnan säädyt

valtakunnansäädös*

Valtakunnan säätyjen konttori

Valtakunnan Säätyjen Pankin kanslisti*

Valtakunnan Säätyjen Pankki*, Ruotsin keskuspankki

Valtakunnan säätyjen pankkivaltuusto*

Valtakunnan säätyjen reduktio- ja likvidointitutkijakunta*

valtakunnan taisteluvälinepäällikkö*

valtakunnantallimestari

valtakunnantallimestarin konttori

valtakunnantason virkamies*

valtakunnan tilit

valtakunnanvaakuna, valtiovaakuna

valtakunnanviskaali

valtakunnanvouti

valtakunnan yleiset asiat

valtakunnan yleisten asiain valmistelukunta

valtakunta

valtalupajulistus, oktrojimanifesti

valtalupa, senaatin mandaatti

valtaluvallinen asetus, valtaluvan sisältää asetus

valtamarsalkka, valtakunnanmarsalkka

valtamerkit, regaaliat

valtaneuvoksen kirje

valtaneuvoksen vala*

valtaneuvos, valtakunnanneuvos

valtaoikeuden antava bulla*

valtatie, valtaväylä

valtaus

valtaus, haltuunotto

valtauskirja

valtaustodistus (väliaikainen)*

valtaväylä, pääväylä

valtio

valtioiden takaama sopimus

Valtio, joka suojaa toisen valtion etuja kolmannessa maassa*

valtiokomissaari

valtiokonttori

valtiollinen maatalouden koulutustila*

valtiollinen poliisi (VALPO)

valtiomies

valtiomuoto

valtionagronomi

valtionarkeologi

valtionarkisto

Valtionarkisto

valtionarkistonhoitaja

valtionarkistonhoitaja, kansallisarkistonhoitaja

Valtionarkisto (Suomi)

Valtion arkkitehtuurilautakunta

Valtion asiantuntijalautakunnat tiedettä ja taidetta varten

Valtion diskonttolaitos*

Valtion diskonttolaitos*

Valtion draamalautakunta*

Valtion ekskursiolautakunta*

Valtion elokuvalautakunta

Valtion eläinlääkintälaboratorio

valtioneuvos

valtioneuvos

valtioneuvosto

Valtioneuvoston julkaisuvarasto

valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjaajankonttori

Valtioneuvoston kirjapaino

Valtioneuvoston käännöstoimisto

valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston tiedoituskeskus

Valtion filmitarkastamo

valtiongeologi

valtionhallinto

Valtion hankintakeskus

Valtion hevossiittola

Valtion hevossiittola

valtionhoitaja

valtionhoitaja (1436–1521)

Valtionhoitajan sota-asiain kanslia

Valtionhoitajan väliaikainen kanslia

valtionhovimestari

Valtion keskuskirjasto

Valtion kirjallisuuslautakunta

valtion kirjastokomissio*

valtionkirkko

Valtionkomppania*

Valtionkonttorin asiamies

valtion kosket ja vesilaitokset

Valtion kotitaloustoimikunta

valtion kustannuksella toistaiseksi palkattu lääkäri*

Valtion kuvataidelautakunta

valtionlaina

valtion luonnonsuojelun tarkastaja, valtion ympäristöntarkastaja

valtion maanviljelyskemiallinen laboratorio

Valtion Maatalouskoneiden Koetuslaitos

valtion maatalouskonekonsulentti

Valtion maatutkimuslaitos

Valtion maitotalouden koelaitos

Valtion maitotalousinstituutti*

Valtion Margariinitehdas

valtionmeijeristi

valtion meno- ja tuloarvio, valtion talousarvio, vation budjetti

valtion menosääntö

valtion menosääntö, valtion talousarvio

valtion metsä

valtion nuorisotyölautakunta

valtionobligaatio

valtion oikeudet kirkollisissa asioissa

valtion omaisuuden hoidosta vastaava intendentti, valtiontilusten hoitaja

valtion ostokortti

Valtion pakolaisavustuskeskus

valtionpaperi, valtion arvopaperi

Valtion Poliisikoulu

valtionrahaston yksinoikeudet

valtion rakennushallinto

Valtionrautateiden eläkelaitos

Valtionrautateiden korjaamomestari

Valtionrautateiden linjahallinto

Valtionrautateiden piiripäällikkö

Valtionrautateiden ylireviisori

Valtionrautatiet (VR)

Valtion Ruutitehdas

valtion sahalaitokset

Valtion seerumilaboratorio

Valtion Seerumilaitos

Valtion siementarkastuslaitos

valtion sotavakuutuslautakunta

valtionsyyttäjä

Valtion säveltaidelautakunta

Valtiontalouden tarkastusvirasto

valtiontalous

valtion tapaturma-asiamies

Valtion tapaturmalautakunta

valtion tapaturmatoimisto (sosiaaliministeriö)

Valtion teknillinen tutkimuslaitos (VTT)

Valtion tiedoituslaitos, VTL

Valtion tieteellinen Itä-Karjalan toimikunta

valtiontilien tarkastaja

valtiontilien tarkastajakunta

valtiontilintarkastaja

valtiontilusten viskaali

valtion toimikunta

valtion tulo- ja menoarvion laatiminen

valtion tunnustaminen*

Valtion urheilulautakunta

valtion vahingoksi

Valtionvaraintoimituskunnan valtionvarainkonttori

valtionvelan johtokunta

valtionvelka

valtionvelkakonttori

Valtionvelkarahasto

valtionvelkavaltuusto

Valtion vesivoimatoimisto

Valtion viljakonttori

Valtion viljavarasto

valtionvirka

Valtion Voin- ja Juustontarkastuslaitos

Valtion vointarkastuslaboratorio

Valtion vointarkastuslaitos

valtion vuosibudjetti

Valtion väliaikainen serologinen laboratorio

valtioperuskirja

valtiopäivien talousvaliokunta

valtiopäiväjärjestys

valtiopäiväjärjestys

Valtiopäiväjärjestysvaliokunta*

valtiopäiväkausi

Valtiopäiväkirjasto

valtiopäiväkutsu

valtiopäivälaitoksen uudistus (1906)

valtiopäivämiehen valtakirja

valtiopäivämies

valtiopäivämiesvaalit

valtiopäivämies, valtiopäiväedustaja

valtiopäivät

valtiopäivät

valtiopäivät, eduskunta

valtiorahasto

valtiorikos

Valtiorikosoikeuksien syyttäjistö

valtiorikosoikeus

Valtiorikosylioikeus (VROY)

valtiosihteeri

valtiosihteeri

valtiosopimus

valtiosopimus

valtiosääntö, valtiomuoto

valtiosääty

valtiovaliokunta

Valtiovaliokunta*, Valtion edustajisto*

valtiovallan säännökset

valtiovalta, valtionmahti

valtiovarainhoitaja

valtiovarainministeri

valtiovarainministeriö

valtiovarainvaliokunta

valtiovarainvaliokunta, menosääntövaliokunta

valtuutettu

valtuutettu, lähettiläs, edustaja

valtuutettu, valtuuskunnan jäsen

valtuuttaa

valtuuttaja, valtakirjan antaja

valtuutus

valtuutuskirje

valuutta-arvo, rahan vaihtoarvo

valuutta, raha

valvoja

valvoja

valvoja

valvoja, arvioija, kontrolloija

valvoja, esimies

valvoja, kaitsija

valvoja, tarkastaja

valvontaalue, tarkastusalue

valvontakirja

valvontakokous

valvontaosa*, suojeluosio*

valvontapiiri, rovastikunta, tarkastuspiiri

valvonta, silmälläpito

valvontatoimisto

vammaisten lasten erityiskoulu

vanginhoitokorvaus, vanginhoitokapat*

vangin karkuun päästäminen

vanginkuljettaja

vanginkuljettajanasema

vanginkuljetus

vanginkuljetuskorvaus

vanginmuona

vangin ruokaraha

vanginvartija

vanginvartija

vanginvartijakoulu

vanginvartijoiden esimies* (kaupunginvankilassa)

vanginvartiosto

vangitseminen

vangittu, pidätetty

vanha kaarti

vanha kappalaispappila, pikkupappila

vanha kirkonmaa*

vanha kruunun yleismaa ja kalavesi*

vanha laki

vanha lukkarinpöytä*, verovapaa lukkarin virka-asunto

vanha maanvaihto*

Vanhan Suomen koulutarkastaja*

vanha paja

vanha päivätyö

Vanha Suomi

vanhat asiat ja lait muistava henkilö

vanha tila, vuosittaisesti määriteltävää maakirjaveroa maksava tila

vanha tuotto

vanha tyyli*

vanha vähentämätön manttaali

vanhempi

vanhempi hallintosihteeri

vanhempi hallitussihteeri

vanhempi kanslisti

vanhempi komisario, vanhempi komissaari

vanhempi komissiomaanmittari

vanhempi kymnaasin opettaja

vanhempi lääkärioppilas

vanhempi oikeuskanslerinsihteeri

vanhempi oikeussihteeri

vanhempi sairaanhoitajatar, vanhempi hoitaja

vanhempi toimistoapulainen

vanhempi tutkijainsinööri

vanhempi tutkimusavustaja

vanhempi vakuutustuomari

vanhempi vakuutustuomari

vanhempi veropalkkajärjestelmä

vanhempi yliauditööri

vanhentuminen

vanhentumisaika

vanhentunut (säädös), obsoleetti

vanhojen kielten kääntäjä

vankeinhoidon tarkastaja

vankeinhoidon ylijohtaja

vankeinhoitaja

vankeinhoito

vankeinhoitoasiain osasto (1922–1933), vankeinhoito-osasto (1934–)

vankeinhoitohallituksen neuvosto*

Vankeinhoitohallitus

vankeinhoitokomitea

vankeinhoitolaitos

vankeinhoitoneuvosto (1918)

vankeinhoitoon osoitetut varat

Vankeinhoito-osaston taloustoimisto, Taloustoimisto

Vankeinhoito-osaston tilitoimisto, Tilitoimisto

vankeinhoitotutkinto

Vankeinhoitovirasto

vankeinhoitovirkakunta, vankeinhoitomenosääntö

vankeinkuljetusreitti

vankeus

vankeuslaitos

vanki

vankiasema

vankikivalteri

vankikustannukset

vankikyyti

vankila

vankila- ja sairaalasaarnaaja

vankilan- ja sairaalasaarnaaja

vankilanjohtaja

vankilanjohtaja

vankilan johtokunta

vankilanlääkäri

vankilan pihavartija

vankilansaarnaaja, vankilapappi

vankilaoikeus

vankilapappi

vankilapastori, vankilansaarnaaja

vankilapsykiatri

vankilatarkastaja

vankileiri

vankiluettelo

vankiluettelo

vankiluokka

vankimielisairaala

vankimuona

vankipassi

vankipassi

vankipataljoona

vankipysäkki

vankirykmentti

vankisiirtola

vankitodistus

vannoa, tehdä vala

vapaaehtoinen

vapaaehtoinen

vapaaehtoinen apulaislääkäri

vapaaehtoinen kolehti

vapaaehtoinen köyhäinhoito

vapaaehtoiskomppania (laivasto)

vapaaehtoiskomppania, vapaakomppania

vapaaehtoisrykmentti

vapaaherra

vapaaherrakunta, vapaaherranarvo, vapaaherrasääty

vapaaherrankirje

vapaakappale, arkistokappale

vapaakauppa

vapaakirjeluettelo

vapaakirjeoikeus

vapaakirkko

vapaakyyti, kyytirasitus, kyytivelvollisuus

vapaa maanomistaja, perintötilallinen

vapaamarkkinat

vapaa mestari*

vapaamuurareiden lastenkoti

vapaana oleva virka, täyttämätön virka

vapaa paikkaa köyhälle köyhäinruodussa

vapaa palkkapitäjä, vapaa prebenda

vapaapeninkulma

vapaapeninkulmakartta

vapaasatama

vapaaseurakunta

vapaa siirto toiselle luokalle

vapaasukuinen, aatelismies

vapaasyntyinen, perintömailla syntynyt

vapaasänkypaikka

vapaa talonpoika (Viipurin lääni)

vapaat kuukaudet

vapaat päivät

vapaavahti

vapaavarasto

vapaaviikko

vapaavuorolainen*

vapaavuosi

vapaiden taiteiden/taitojen tiedekunta

vapauskirja

vapauskirja, vapaakirje

vapauskirja, vapauskirje, vapautuskirja

Vapaussodan suorituskomitea

vapauttaminen, erottaminen

vapautuksen osto (asepalveluksesta)

vapautus

vapautus majoitusvelvollisuudesta

vapautussarakkeet

vapautuvaa virkaa tai läänitystä odottava henkilö

vara-

vara-amiraali

vara-amiraali

varaesimies

varaeskadroona

varaguardiaani, varavalvoja

Varainhankintavaliokunta*

varajoukko, täydennysjoukko*

varakanneviskaali, apulaiskanneviskaali

varakansleri, sijaiskansleri

varakomendantti

varakomppania

varakonsuli

varakuvernööri

varakyyti

varalääninkamreeri

varalääninsihteeri

varamaaherra

varamaanmittari

varamies, varajäsen

varanotaari

varapastori

varapastori, nimipastori

varapataljoona

varapostimestari

varapresidentti

varapuheenjohtaja

varapuheenjohtaja

vararahasto

vararehtori

vararehtori, konrehtori

varaseremoniamestari

varasotatuomari

varasto

varastoapulainen*

varastoida, panna varastoon

varastointimaksu*, kruunulle suoritettu maksu varastoitavista tavaroista

varastointioikeus

varastointioikeus

varastojakso (Valtionrautatiet)

varastokonttori

varastokonttori (Rautatiehallitus)

varastonhoitaja

varastonhoitaja

varastonhoitaja

varastonhoitaja, kalustonhoitaja

varastonhoitaja, kalustonhoitaja, tarveaineidenhoitaja

varastonhoitaja (Posti- ja lennätinhallitus)

varastonhoitaja, varikonhoitaja (rautatiet)

varastonpäällikkö, varastointendentti

varasto-osasto (Rautatiehallitus)

varastotoimisto

varastotoimiston johtaja

varastovahtimestari

varastovirkailija*

varatirehtööri, varajohtaja

varattu oikeusasia*, paaville kuuluva tuomio*

varatuomari

varavankila

varaviskaali

varavuorimestari*

varavääpeli

varaylimiraali*

varhaisempi vaihto*

varikko

varikkojakso (Valtionrautatiet)

varikkotoimisto (sotaministeriö)

varikkovahti*, asevarikon hoitaja

varikon esimies (Valtionrautatiet)

varmennus, varmentava nimikirjoitus

varmentaa

varsinainen maakirjakartta

varsinainen maakirjavero, vanha maakirjavero

varsinaiset kaupunginasukkaat (Vanha Suomi)

vartija

vartijapäällikkö (kuristushuone tai vankila)

vartijaratsumies

vartija, tarkastaja

vartija, vahti

vartija, vanginvartija

vartiokirjuri*

vartiomies (Vanha Suomi)

vartiomies, vartiosotilas

vartiomies, (yksin vartioiva) vartija, vartiopaikka

vartiopiiri (poliisi)

vartiopiiri, valvonta-alue

vartiopäällikkö (kaupunki)*

vartiosoitto*, merkkisoitto*

Varuskamari

varuskamarityöläinen, asevaraston työläinen

varuskunnan komendantti

varuskunta

varuskuntaan sijoitetut joukot

varuskuntarykmentti

varuskuntasaarnaaja

varuskuntasairaala

varuskuntaseurakunta*, linnoitusseurakunta*

varuskuntasotaoikeus

varusmestari

varusmiehen varusteet

varustaa laiva, vaatettaa miehistö

varustemestari*

varustettu sotamies*

varustus

varustusrahat*, varustusavustus*

varusvarasto, varikko

vasararaha, pajavero*

vasarasarka*

vasaratarkastaja*, puuleimatarkastaja*

vasaraverorauta, vasaravero

vastaaja

vastaanottoilmoitus

vastaanotto, introduktio

vasta-asiakirja

vastaava laivuri*

vastaava perämies*, vanhin perämies

vastahaaste

vastakanne

vastakanne

vastakantaja

vastakirja

vastakäsky, vastamääräys

vastalause, varauma, reservaatio

vastasinetti

vastata lain mukaan

vastaus kanteeseen, vastaus kannekirjelmään

vastaus, vastine

vastavalloitettu Suomi*

vastaväittäjä, opponentti

vastikejyvät, vastikevilja*

Vastikerahasto

vastikesaanto, vastikkeellinen saanto

vastikesopimus, vastikkeellinen sopimus

vastiketila

vastikevaje, puutteellinen vastike

vastuuvapaus, vapaus vastuusta

vaunumaksu, vaunukorvaus*

vaunumestari

vaunureviisori, vaunujentarkastaja

vedonta-arvoinen summa

vehnänjauhatus

veikkaus

Veikkaus Oy:n edeltäjä (1940–1941)

Veikkaus Oy:n edeltäjä (1941–)

vekseli

vekseliasetus

vekseliasia

vekselikauppa

Vekselipankki

vekselitakaus

vekslitunnuste

velaksimyynti

velallisen vala

velanmaksukyvyttömyys

velan perintä, ulosotto

velkakirja

velkaorja*

velkavankeus

velkavanki

velkavankila

velkavankila, velkavankeus

velvoite

velvoitekestitys*, sijoituskestitys*

velvoiteoikeus

velvoittaa

velvollisuus käydä säännöllisesti paavin luona

velvollisuus majoittaa sotaväkeä

vene- ja purjehdusväylä

veneohra*

venäjän kielen kääntäjä

venäjänkieliset Suomen Sanomat

Venäjän Suomi

Venäläinen hyväntekeväisyysyhdistys

Venäläinen koulukomitea

venäläisperäinen tavara, Venäjältä tuleva tavara

venäläistulli*

veren oikeus*

vero

vero

veroheinäraha, veroheinät

veroheinät

veroheinät

veroheinät

verohinnan määritysmies*, säädyn edustaja verohinnanpanon yhteydessä

verohinnan määritystilaisuus

verohinta

verohinta

verohinta-arvo

verohintataksa, verohintaluettelo

verohylky

veroista ja tulleista

veroista vapaa

verojen jälkikanto

verojyvät

verokamari

verokamarin kirjuri

verokappalemaakirja, verotuotemaakirja

verokaura

verokirja*

verokirja

verokunta

verokuntakauppiaat

verokuntamiehenoljet*, neljännemiehen olkiraha

verokuntamiehenvero*, neljännesmiehenvero

verolappalainen*

verolippu, verotuspäätös

verolippu, verotuspäätös

verollepano

verollepanoasia, verotusasia

verollepanokartta

verollepanotapa

verolle pantu torppa, verolle pantu (kruunun)tila

Verollinen kalastusoikeus

veroluku

veromaa, oravanmaa

vero, maksu

vero, maksu

vero, maksu, korko, palkintovero

veromuoto

veromylly

veromylly

veronahaka, veronahkaluku

veronalainen rahvas

veronalennus

veronalennus

veronhelpotus, veronhuojennus, veronvähennys

veronjako

veronkantaja, veronkantomies

veronkanto

veronkanto

veronkantoaika

veronkantoaika, veronkantovuosi

veronkantoisuusmitta

veronkantokertomus

veronkantokirja

veronkantokirjanote

veronkantokirja, veronkantoluettelo

veronkantokokous

veronkantomies (Vanha Suomi)

veronkanto-oikeuden todistava kirje, perintötalo-oikeuden todistava kirje

veronkantosäädös

veronkanto, verovelvollisten laskenta

veronkerääjä (kirkollinen)

veronkirjoittaja

veronmaksaja

veronmaksukykyinen tila

veronmaksupäivä

veronosoitus, veronpano-ohje

veronperintäalue*

veronperintä- ja tilikirja*

veronsaaja

verontarkastusmaakirja

verontarkistus

verontarkistus

veronvähennys

veronvähennysasiakirja

veronvähennysmenettely*

veronvähennystutkinta*

vero-oikeuskauppa*

vero, pakkovero, lisävero

veropalkansaaja

veropalkka, jaotettu palkka

veropalkkajärjestelmä, jaotuslaitos

veropalkkatila, ruotutila

veropalkkaus, veropalkkajärjestelmä

veroparmas

veroparselien vaihtaminen

veroparseli, veroesine, verotuote

veropiiri Laatokan Karjalassa

veropunta*

veropäivätyö

veroratsupalvelus*, ratsusotilaan varustaminen verohelpotuksia vastaan

verorekisteri

verorevisio

verorustholli, perintörustholli

veroruukki

verorälssitalo, verorälssitila

verorälssitila

verorästi, jäännösmaksu, rästimaksu

verorästiluettelo

verorästit

verorästi, verojäämä

veroseteli

verosotilastila

verosäteri

verotalokunta*

verotalokunta*, Ahvenanmaan verolaitoksen perusyksikkö

verotalollinen, perintötilallinen

verotalonpoika*

verotarkastaja

verot ja rasitukset

verotorppa

verotorppa

verotuksen arviointi, taksoitus

verotuksenarvioitsija, taksoitusmies

Verotuksen oikaisu

verotuksen tarkistus, verorevisio

verotulot

verotuoteluettelo, verokappaleluettelo

verotuote, veroparseli, veroesine

verotuotteiden uudelleenmäärittely*

verotus

verotuskonsulentti

verotusmenetelmä, verotustapa

verotusoikeus

verovapaa ja perinnöllinen rälssitila

verovapaa omistusoikeus

verovapaa tila

verovapaa, veroton

verovapaa, veroton, verottamaton

verovapauden saaneen tilan verojen vähennys, uudistilavähennys*

verovapaus*

verovapaus

verovapaus

verovelvollinen alus, ”kannellinen alus”

verovelvolliseksi palautettu entinen rälssimies

verovelvollisina säilyneet tilat, verovelvolliset asukkaat

verovilja

verovouti

verovouti

vero, vuokra

veroäyri

Vesi- ja maaliikenteen päähallinto

Vesi- ja maaliikenteen päähallinto

vesijohtokonttori

vesilaitos

vesilöytö*

vesioikeus

vesiregaali*, kruunun ylioikeus vesialueisiin

vesistötoimikunta

vesitiehanke

vesitie, vesiväylä, purjehdusreitti, kanava

vesivoimatoimikunta (Valtio)

veto

vetoaika

vetoasia, vetojuttu

vetokirja

vetooja, valittaja

vetoomus

vetoomusjärjestys

vetoraha

vetotodistus

veto, veto-oikeus

vidimaatio

vienti- ja tuontirekisteri*

vientikielto

vientiteurastamo*

vientitulli

viestikyyhky- ja palveluskoiraupseeri

viestinviejän välityksellä

viestinviejä, sanansaattaja

viestin vieminen, kirjeenkuljetus

viesti, tieto, tiedote

vihittävä, vihille asetettu

vihkiluettelo

vihkimaksu, vihkirahat*

vihkiminen

vihkimiskelvottomuus kirkolliseen virkaan vapauden puuttumisen perusteella

vihkimismaksu

vihkimysaste (kirkollinen)

vihkiä (käyttöön/virkaan)

Vihreä prikaati

viidenneksen veronkorotus* (Vanha Suomi)

viidennes*, viidennesalue*

viidensadan päämies*

viidentoista markan apuvero*

viidentoista markan vero*

viiden äyrin porvari*

viime vuonna

viina-aksiisi*, viinanmyyntivero*

viina-arentiluettelo, luettelo viinanpolttooikeuden vuokranneista

viina-asioiden toimisto*, alkoholituotantoa valvova toimisto*

viinakortti

viinakortti

viinanpolttimojohtokunta*

viinanpoltto kotikäyttöön

viinanpoltto-oikeus

viinantarkastaja , viinankontrollööri

viinan valmistus- ja myyntioikeuden vuokraamisesta saadut tulot (sotilasrahasto)

viinanvalmistuskiintiö*

viinanvalmistusoikeus*

viinatynnyri*, viinanpoltto-oikeuden vastineena maksettu viljaerä

viinavero, viinanpoltto-oikeuden vuokramaksu

viinaviskaali*

viini- ja rakennusjyvät

viinijyväkassa*

viinijyvät

viinikellari

viininkantaja*

viininlaskija

viiniäyri, viinivero

viinuri, sommelier (hovi)

Viipurin ja Käkisalmen provinssi

Viipurin ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentti

Viipurin kuvernementti

Viipurin käskynhaltijakunta

Viipurin läänin maanjako-oikeus

Viipurin provinssi

Viipurin pääkoulun tyttöluokka*

Viipurin vaalikomissio*

viisas mies, kunnollinen mies

viisikäs

viisikäsrykmentti

viisivuotiskertomus

viisivuotistaulu

viivauskirja*

viktuaalitavarat (papiston etuihin kuuluvat)*, elintarviketuotteet*

viljajohtokunta*, valtion viljavarastojen johtokunta*

viljakuhilaidem laskija*

viljakymmenys

viljanmittaaja*

Viljantutkimuslaitos

viljavarastojen virkakunta, viljavarastobudjetti

viljavarasto, makasiini

viljavarastonhoitaja

viljavaraston veronkantaja

viljavarasto, viljamakasiini

viljaveron muuntorahat*

viljelmän johtaja, istutuspäällikkö

viljelyavustus, viljelytuki

viljelykseen kelpaamaton maa, joutomaa

viljelysmaa, viljelyskelpoinen maa

vilppi, petos

vindikaatio

virallinen

virallinen apulainen, apulainen viran puolesta

virallinen lehti

Virallinen lehti

virallinen syyte

virallinen syyttäjä

virallinen syyttäjä, yleinen syyttäjä

virallisen paperin tarkastaja, leimapaperitarkastaja

Virallisen syyttäjän palkkio

virallisen syyttäjän virka

viran/eläkkeen/läänityksen odotus

viranhoitaja, kirkkoherranviran hoitaja

viran menettäminen*

viranodottaja*

viranodotuspalkka

viranodotusvaltakirja*

viranomainen, julkinen viranomainen

viranomaisen määräämä edunvalvoja

viranomaistutkinta, virallinen tutkinta

viranostosopimusten lunastaminen

viranostosumma, akordisumma

viran puolesta

viran puolesta

viransijainen

viransijaisuus, sijaisuus

virantoimituksesta pidättäminen, väliaikainen virasta erottaminen

virantoimitus

virantoimitusrahat

virantoimitus, viranhoito

viranvahvistuskirja

viranvahvistuskirja

virasta erottaminen

virasta (väliaikaisesti) erotettu veronkantaja

virasto*

virasto

virasto- ja laitossuojelu

viraston toimiston lähettämä päätös

virka

virka

virkaa hoitava sihteeri

virka-aika. työaika

virka-alue, virkapiiri

virkaan asetettu

virkaan ehdolla ollut henkilö

virkaan vihittävä pappi

virkaanvihkijäiset

virka-apu

virka-apu

virka-apuasia

virka-apulainen

virka-apurahat

virka-arvo

virka-arvojärjestys,arvojärjestys, rankijärjestys

virka-arvonnosto

virka-arvon nosto

virka-arvo, virkaluokka, arvo

virka-asia

virka-asia

virka-aste

virka-asteikon läpikäyminen

virka-asuntojen tarkastuspiiri

virka-avustaja, avustaja

virkaehdotus, ehdollepano

virkaero

virkaikäsääntö

virkaikä, virkavuodet

virkailija, palvelusmies, apulainen

virkaiän hyväksilaskuoikeus*

virkakirje

virkakirjelmä, virkakirje

virkakunta, virkamieskunta, menosääntö

virkaluettelo, ansioluettelo

virkalähetys

virkamaa*

virkamiehen virkatalo, puustelli

virkamiehet, asiainhoitajat

virkamies

virkamieshalllitus

Virkamiesharjoittelija

virkamiesluokan kunniakäsite

virkamiesmenosääntö

virkamies, virkailija, toimihenkilö

virkanimi

virkanimistö, arvonimistö, titulatuuri

virkanimitysmietintö*, virkaylennysmietintö*

virkapuku

virkarikokset

virkasinetti

virkasyyte

virkasyyteluettelo

virkasyyte, syyte virkavirheestä

virkasyyte, virkakanne

virkatakaus*, virantoimitustakaus*

virkatalo

virkatalokassa

virkatalokorvaus

virkatalokorvaus*

virkatalolautakunta

virkatalonkatselmuslautakunta*

virkatalontarkastaja

virkatalon vuokra (sotilaskassa)

virkatalorahasto

virkatalo, virkatila

virkatodistus

virkatoimen laiminlyönti

virkatoimet*, virkatehtävät*

virka, toimi

virka, toimi, tehtävä

virkatuomari

virkatutkinto

virkavala

virkavaltakirja

virkavelvollisuus

virkavuosi, palvelusvuosi

virkavälityskirja, promotoriaali

virkaylennysmaksu

virkaylioikeus

Viron Avustamisen Päätoimikunta

virrenlukija, psalminlukija

virstakirjuri

virstakontrollööri, virstatarkastaja

virstakonttori

virstanpylväs

viskaali

viskaalinkonttori

vitsasten ja seivästen sisällä

voikymmenykset

voimaanpanoasetus (uuden lain)

voittava osapuoli

voitto

voitto

voivero

voivero

voivero

vojvodikunta

vokaatiokirjoitelma*

voudinapulainen*

voudinoikeus*

voudintilit

vouti

vouti

vouti

vouti

voutien ratsupalvelus*

voutikunnan päätilit*

voutikunta

voutilippue*

voutilippue, voutilippukunta

voutioikeus

voutiratsumies*

vuoden 1675 tutkintakomissio*

vuoden 1725 maakirjaote*

Vuoden 1734 laki

vuoden 1734 laki

vuoden 1734 laki

vuoden 1890 postimanifesti

vuokraaja

vuokraaja

vuokraaminen, vuokraus

vuokrahuutokauppa, kruunun omaisuuden vuokrahuutokauppa

vuokrakausi

vuokralainen

vuokramerisotilas

vuokrata

vuokratilallinen

vuokratuotto

vuokratusta tilasta tehtävä vähennys, vuokratilavähennys*

vuokravilja*, arentivilja*

vuonna

vuorentutkija*, malmin metallipitoisuuden tutkija

vuoriasessori*, kaivostoimen asessori*

vuoriesimies*

Vuorihallitus

vuori-intendentin konttori

vuori-intendentti, vuoritoimen intendentti

vuorikirja*

vuorikivalteri

vuorikollegio

vuorikollegion harjoittelijan nimitys

Vuorikollegion kemian laboratorio

vuorikollegion teknologiaosaston johtaja

vuorikomissaari

vuorikunta, kaivoskunta

vuorikuntakassööri

vuorikuudennusmies*

vuorikäräjäkapat

vuorikäräjämaksu, vuorikäräjärahat

vuorikäräjät

vuorilautamies*, vuorikäräjien lautamies

vuorimestari

vuorineuvos

vuorioikeus

vuoriregaali*, kruunun oikeus malmilähteisiin

vuorirälssi*

vuoritoimen intendentti*, kaivostoiminnan valvoja*

vuoritoimen konttori (Bergslagen)*

vuoritoimen palveluskunta, vuoritoimen alempi virkakunta

vuoritoimen pääkirja*

vuorivaltiokunta, kaivosalan valiokunta

vuoriverokirjuri*

vuoriverokirjuri*, vuoriverotarkastaja*

vuorivirasto

vuorivirasto

vuorivirasto

vuorivirkailija

vuoriviskaali

vuorivouti

vuoronautinta

vuosiarvio, budjetti

Vuosien 1771–71 valtiopäiväsopimus*

vuosihaaste

vuosihaasteasia, proklaama-asia

vuosihaaste, proklaama

vuosi ja päivä

vuosikirjain, vuosileima, valmistusvuotta ilmaisevat kirjaimet esineen pohjassa

vuosikolmanneksittain

vuosineljänneksittäin

vuosineljänneksi, vuosineljänneksittäin

vuosipassi*

vuosipäivä, messu vuotta aiemmin kuolleen muistoksi

vuositilitys

vuositilitys

vuositilitys

vuosittainen päivätyövelvollisuus, vuosittainen taksvärkkivelvollisuus

vuosittain julkaistu kokoelma virallisia lakeja, säädöksiä ja määräyksiä*

vuosittaiset käräjät, lakimääräiset käräjät

vuotohäviö, vuotohävikki

vuotuinen korvausmaksu, palkintovero, vuokra

vuotuinen vero

väenottolautakunta

väenottoluettelo

väestöasiaintoimisto (sosiaaliministeriö)*

väestöluettelo*, henkiluettelo

väestönlaskenta, sensus (veronkeruuta varten)

väestönsuoja

väestönsuojelu

väestönsuojelujärjestys

väestönsuojelun tarkastaja

väestösuojeluasiain osasto

väestösuojelulautakunta

väestösuojelupäällikkö

väestötilasto*, valtakunnan väkiluvun päätilasto

vähemmistösuojasopimus*

vähennykset kruununkymmenyksistä

vähennysluettelo

vähennys, lyhennys

vähentämätön manttaali

vähentää, alentaa

vähäpätöisten juttujen pöytäkirja (alioikeus)

väitellä

väitepäätös

väite, väliväite, vastauskirja

väitöskirja

väitöskirja

väitöstilaisuus

väkijuomavero

väkijuomien vähittäismyynti

väkilukutaulukko

väliaikainen

väliaikainen

väliaikainen apteekki

väliaikainen asukas

väliaikainen ero

Väliaikainen hevoskonttori

väliaikainen jälleenrakennustoimisto

väliaikainen kasvatuslaitos, väliaikainen koulukoti

väliaikainen kymmenysten keruu

väliaikainen lääkintöhalliltus

väliaikainen maanjako, väliaikainen lohkominen

väliaikainen majoitus

väliaikainen ojennuslaitos

väliaikainen pappi*

väliaikainen piirihallitus (Valtion rautatiet)

väliaikainen rangaistuslaitos

väliaikainen saarnaaja*

väliaikainen sairaala

väliaikainen sukupuolitautien hoitolaitos, väliaikainen sukupuolitautisairaala

Väliaikainen tilastollinen toimisto

väliaikainen tuomiokunta*

väliaikainen uudistila

väliaikainen vero

väliaikainen virantoimituksesta erottaminen

väliaikainen (virka)ero

väliaikainen virkakunta, väliaikainen menosääntö

väliaikainen vouti

väliaikainen, väliaikais-

väliaikaisesti

väliaikaishallitus

väliaikaishallitus

väliaikanen viranhoito

väliintulo, sovitteleminen, esirukous, suosittelu

välijako

välijakokatselmus

välikysymys, interpellaatio

välimies, sovittelija

välipuhe purkaa lain

välipuhe, välisopimus

välipäätös

välisopimus, välipuhe, sopimus

välittömät verot ja maksut

välitysoikeus, välitystuomari

välitystuomari, sovintotuomari

välitystuomari, sovintotuomari

välitystuomari, sovintotuomari

välitystuomari, sovitustuomari

välitystuomio, sovintotuomio

välitön

välitön kruununvero

välskäri

välskärinkisälli

välskärioppilas

välskäri, sotaparturi, parturi-kirurgi*

vänrikki

värvätty merisotilas

värvätty ratsumies

värvätty rykmentti

värvätyt joukot (1918)

värväyskomissariaalioikeus*

värväyskomppania

värväysmiehistö, pestimiehistö*

värväytymissopimus*

värväytymistodistus*, todistus pestautumisesta armeijaan

värväytyä, pestautua sotilaaksi

väylä, kulkureitti, vesiväylä

väyläsalmi

väylätulli

vääpeli

vääpeli

väärydellä hankitty, oikeudettomasti saatu

Vöyrin sotakoulu, Vöyrin koulu

W

Wetterhoffin toimisto

X

X:n luokan postiasema

X:n palkkaluokan hovioikeuden asessori

Y

yhdenvertaisuuslaki

yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus, tasa-arvo

yhdenyön kestitysoikeus

yhden äyrin kassamaksu*

yhdessä, yksin toimin

yhdistetty maa, liitetty maa

yhdistetty maanjako-oikeus

yhdistetty oikeus

yhdistetty talo, yhdistetty tila

yhdistetty tila, liitetty tila

yhdistymisvapaus

Yhdistys- ja vakuuskirja

Yhdistysrekisteritoimisto

yhdistäminen, häätö

yhdistäminen, liittäminen

yhdistäminen, liittäminen (toisen tilan alaisuuteen)

yhdyskunta, yhteisö

yhdysviljelijä,

yhteensopimattomuus

yhteinen kirkkoneuvosto

yhteinen kirkkovaltuusto

yhteisateria*

yhteiseksi hyväksi

yhteiset kalavedet

yhteiskoulu

yhteiskunnallinen velvollisuus, kansalaisvelvollisuus

yhteisliikennekonttori (Rautatiehallitus)

yhteislyseo

yhteismaa

yhteismaa

yhteismaalampuoti, yhteismaalla asuva vuokratilallinen

yhteismaatalonpoika

yhteismaatorppa

yhteismaatutkinta

yhteismaa, yhteisalue

yhteismetsä

yhteisnootti, kollektiivinootti

yhteispöytä*

Yhteisvastuukeräys

yhteisvero

yhteisvesi, yhteisvedet

yhteisäyri, yhteisvero

yhteisövero

yksikamarinen eduskunta

yksikamariset valtiopäivät

Yksimielisyyden kirja

yksimielisyys, sovinto

yksinkertainen palkkapitäjä*, erillinen palkkapitäjä*

yksinkertainen siirtyminen päiväjärjestykseen

yksinkertainen takaus, laillinen takaus

yksinomaissakko

yksipuolinen tuomio

yksipuolinen tuomio

yksipuolinen tuomio

yksittäinen piispantarkastus

yksittäistila, yksittäisasumus (siirtokylä)

yksityinen kalastusoikeus

yksityisessä omistuksessa oleva maa

yksityiskohtainen kassainventaario

yksityiskollegium, yksityisopetus

yksityisoikeus

yksityisoikeus

yksityisoikeus

yksityissihteeri

yksityissinetti (ruhtinas, valtakunta tai kaupunki), salasinetti

yksityissyyte

yksjalka

yleensä ottaen, yleisesti katsoen

yleinen alkoholistiparantola

yleinen asevelvollisuus

yleinen esittelijäsihteeri

yleinen etuoikeus*

yleinen hospitaalirahasto*, yleinen sairaanhoitorahasto*

yleinen huoltokollegio

yleinen ja tavaraleimajaosto*

Yleinen kasvatuslaitos*

yleinen kaupunginneuvosto

yleinen kirkolliskokous

yleinen kirkonkokous

yleinen kynnönneuvoja

Yleinen leskein ja orpolasten kassa

yleinen lääkintöosasto

yleinen maantie

yleinen makasiinijohtokunta

yleinen metsä, yhteismetsä

yleinen oikeustutkinto, Yl. oikt

yleinen oikeus, vanhempi kirkollinen oikeus

yleinen oppivelvollisuus

yleinen osasto (ministeriöt)

yleinen ostokortti, yleisostokortti

yleinen pappeinkokous

yleinen (piispan)tarkastus

yleinen postisääntö

yleinen posti, valtakunnanposti

yleinen raastuvankokous

yleinen rataosasto (Rautatiehallitus)

Yleinen revisionioikeus

yleinen rälssimaa

yleinen saapumispäivä

yleinen sairaala

yleinen sota-asian osasto

yleinen sotilaskassa

yleinen sotilasrahasto

yleinen suostuntavero, yleinen suostunta

yleinen talvitie

Yleinen toimisto

yleinen toimisto (sotaministeriö)

yleinen tuomioistuin

yleinen työ

yleinen työvelvollisuus

yleinen uittoväylä

Yleinen valitusvaliokunta

Yleinen valitusvaliokunta

yleinen vankila

yleinen vesialue

yleinen väestönsuojelu

Yleisen rakennussäännön uudistuskomitea*

Yleisesikunta (1918)

yleisesikunta, pääesikunta

yleisesikunta, pääesikunta

yleisesikuntaupseeri

yleiset kruunun kalavedet

yleiset rasitukset, yleiset velvollisuudet

yleiset rasitukset, yleiskysymys

yleishakemisto (hovioikeus)

yleiskapituli*

yleiskartta

yleiskartta, kartta

yleiskirje

yleiskäsky

yleismaakartta, yleiskartta

yleisperintä, yleinen maksuunpano, yleisdebitointi

yleispätevyys, yleinen lainvoimaisuus

yleispääkirja

Yleisradio

yleisrakennustarkastus

yleisrevisio

yleistarkastus*

yleistarkastus, yleiskatselmus

yleisten asioiden jaosto (puolustuministeriö)

Yleisten rakennusten ylihallitus

yleisten sota-asiain jaosto (puolustuministeriö)

yleistodistus

yleisvikaari, ylivikaari, kenraalivikaari

ylellisyyssäädös*, ylellisyyskielto*

ylemmän oikeusasteen päätös, oikaisupäätös

ylemmän oppilaitoksen apulaisopettaja (katedraali- ja triviaalikoulut)

ylemmän palkkaluokan nuorempi oikeuskanslerinsihteeri

ylemmän palkkaluokan sihteeri

ylemmän palkkausluokan nuorempi oikeusihteeri

ylempi hallintotutkinto

ylempi hovioikeus

ylempi kollega

ylempi lainkäyttöoikeus*, lainkäyttöylioikeus*

ylempi maaoikeus*, maaylioikeus*

Ylempi oikeusrevisio, ylempi valitustuomioistuin*

ylempi oikeustutkinto, YOt

ylempi pastoraalitutkinto

ylempi reaalikoulu

Ylempi revisio

ylempi sääty, ylemmät säädyt

ylennysasiakirja

ylennysmaksu

ylennyssäästö

ylhäisaateli, suuraateli

ylhäisyys

ylhäisyys, korkeus, korkea-arvoisuus

ylialueellinen seurakunta*, eksterrioriaalinen seurakunta

yliamiraali

yliamiraali

yliamiraali

yliarkkitehti

yliasevarastomestari*, yliasevarikkomestari*

yliasevarikkokirjuri*

ylietsivä

ylihallitus

ylihoitaja(tar), ylisairaanhoitaja(tar)

ylihoviapulainen*

ylihovijahtimestari

ylihovijunkkari*

ylihovinainen

ylihovisaarnaaja

ylihovitallimestari

yli-ikäinen henkilö

yli-insinööri

yli-insinööri (Maanmittauskonttori)

yli-intendentti

yli-intendentti

yli-intendentti, talousupseeriston päällikkö

ylijahtimestari, ylimetsänhoitaja

ylijahtimestari, ylimetsänhoitaja

ylijuomanlaskija*

ylijärjestyksenvalvoja*, ylijärjestysmies*

ylijäämätila, varatila

ylikamariherra

ylikamariherra

ylikamariherra, ylimmäinen kamariherra

ylikamarijunkkari

ylikamarivahti*

ylikamreeri

ylikamreeri (Suomen Pankki)

ylikargööri*, ylikargadööri*, rahtipäällikkö*

ylikassanhoitaja, ylikasööri

Ylikauppakollegio*

ylikirjaaja

ylikivalteri

ylikivalteri, ylipiiskuri

ylikomendantinkanslia

ylikomendantti

ylikomisario, ylikomissaari*

ylikomissaari

ylikomissariaatti

ylikonfessori*

ylikonsistori

ylikonsistori*

ylikäskynhaltija

yliluutnantti

yliluutnantti

ylilääkäri

ylimaaherra

ylimaanmittari

ylimaasmestari, ylimasuunimestari

ylimajoitusmestariluutnantti

ylimarsalkka

ylimetsänhoitaja

ylimetsänhoitaja, ylimetsäherra (Vanha Suomi)

ylimetsästäjä

ylimiinoittaja

ylimitta, ylimäärä

ylimmät säädyt

ylimuistoinen nautinta, perinteinen omistusoikeus tiettyyn alueeseen

ylimääräinen

ylimääräinen armovuosi

ylimääräinen konsistorin kokous* (1600-luvun loppupuolella Tukhomassa)

ylimääräinen kruunun laivamies*

Ylimääräinen lähettiläs ja valtuutetu minsteri, Erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri

ylimääräinen maakirja

ylimääräinen maanmittari

ylimääräinen maanmittari

ylimääräinen maanmittari

ylimääräinen menosääntö, ylimääräinen virkakunta

ylimääräinen muutoksenhaku

ylimääräinen palkkasääntö, menosääntö

ylimääräinen passimaksu

ylimääräinen, poikkeuksellinen, erityinen

ylimääräinen posti

ylimääräinen rakentaminen

ylimääräinen ratainsinööri

ylimääräinen suostuntavero

ylimääräinen tullimaksu

ylimääräinen tutkijainsinööri

ylimääräinen vero

ylimääräinen vero, apuvero

ylimääräinen verollepanotuomari

ylimääräinen veronkanto

ylimääräinen vero, suostuntavero, apuvero

ylimääräinen viskaali

ylimääräisen menosäännön virkamies, määräaikainen virkamies

ylimääräisenä rakennettu rakennus, liikarakennus

ylimääräiset apuverot

ylimääräiset kertausharjoitukset, ylimääräiset harjoitukset, YH

ylimääräiset käräjät

ylimääräiset määrärahat

ylimääräiset valtion tulolähteet

ylimääräisiä menoja varten annetut rahat

ylimääräisvero-, apuvero-

ylimääärinen eläinlääkäri

ylimääärinen postitila, varapostitila

ylin johto, ylipäällikkyys

ylin järjestyksenpitäjä*, sotilaspoliisin johtaja*, kylpyläpoliisi*, kylpyläpaikan järjestysmies*

ylin kamarijunkkari, ylikamarijunkkari

ylin kenttäoikeus*

ylin laskumestari*, valtiovarainhoitaja

ylin oikeusasiamies

ylin rahastonhoitaja (Serafiimiritarikunta)

ylin ratsumestari

ylin sota- ja lievennysoikeus*

ylin sotaoikeus*

ylioffisiantti*

ylioikeus

ylioikeuskonsultti*, ylioikeusneuvoja*

yliopettaja

yliopettaja

yliopisto

yliopisto

yliopiston adjunkti, yliopistonapulainen

yliopiston aktuaari

Yliopiston almanakka

Yliopiston Apteekki

yliopiston kamreeri

yliopiston kansleri

yliopiston konsistori

yliopiston konsistori

yliopiston konsistorin jäsen

yliopiston maakunta*

yliopiston prokuraattori

yliopiston rehtori

yliopiston talouspäällikkö, akatemian rahastonhoitaja

yliopiston tuomioistuin

yliopiston virkakunta, yliopiston budjetti

yliopistopiiri, opetuspiiri*

yliopistoprivilegio, oikeus perustaa yliopisto

ylioppilas, opiskelija

ylioppilasosakunta, osakunta

ylioppilastutkinto

ylioppilastutkinto

ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkintovaliokunta

ylipainoasiamies

ylipalomestari

ylipormestari

ylipormestari

ylipormestari (arvonimi)

ylipostimestari

ylipostinhoitaja*

ylipostioikeus

ylipostitirehtööri, ylipostijohtaja

Ylipäällikkökunta* (punakaarti)

ylipäällikön apulainen (suojeluskunta)

yliruotu*

yliruotumestari

yliruotumestari*

ylisotakomissaari

ylisotakomissaari

ylisotakomissariaatti

ylisotatuomari

ylisotatuomarin toimisto

ylisotaviskaali

ylisuperintendentti

ylitaonta*

ylitarkastaja

ylitarkastaja

ylitarkastaja, ylisyökäri

ylitarkastusvirasto

ylitilintarkastaja

ylitullimies*

ylitullinhoitaja

yliupseeri

yliupseeri

ylivaltakunnanpostimestari*, valtakunnan ylipostimestari*

ylivalvoja

ylivalvoja, esimies (raspi- ja kehruuhuoneet)

ylivaunumestari*

yllyttäjä-kätyri, poliisin palveluksessa oleva yllyttäjä

yläalkeiskoulu

ylämaankaupunki, maakaupunki

ylöskantotakaus

ystäväkunta, ystävyyskunta

ystävänlahja

yöhoitaja, yösairaanhoitaja

yö ja vuosi

yökunta, kinkerikunta

yöleiri (joukko-osasto), ulkomajoitus

yösijavero*

yövartiointi, yöllinen vahtipartio

Ä

Älfsborgin lunnasrahat

Älvsborgin lunnaat 1571

Älvsborgin lunnaat 1613

äyriluku

äyrinmaa

äyrin viidesosa

äyrityismaa

äänestyslippu

äänestysluettelo

äänestysoikeus

äänestysoikeus, äänioikeus

äänestysoikeutettu, äänivaltainen, vaalioikeutettu

ääniasteikko

ääni, mielipide

äänioikeutettu, äänestyskelpoinen

äänten enemmistö

ääntenlaskenta