Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Petrén, Sture (et al.) , Hovrättens uppbyggnad 1614–1654. Särtryck ur: Svea hovrätt. Studier till 350-årsminnet , Stockholm: Norstedts 1964 .