Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Glete, Jan , Swedish Naval Administration, 1521–1721 , Leiden: Brill 2010 .