Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Wikipedia – the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org


J

Under medeltiden en samlande benämning på den äldre medeltida lärda rätten, närmast den kanoniska och romerska rätten, från och med 1734 allmän rätt, den allmänna lagen.

K

Benämning på huvudman för adlig ätt, företräder ätten. Enligt adelsprivilegierna 1762 kunde representationsrätten överföras till annan adelsman av ätten.