Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Historisk tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen , Stockholm: Svenska historiska föreningen 1881 .