Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Uppslagsverket Finland, http://www.uppslagsverket.fi/bin/view/Uppslagsverket/Majmiseri


M

System med härbärgesmän som blev uppbundna av krediter som de fick av borgare.