Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tid under vilken tjänstefolk arbetade för en arbetsgivare, vanligen från mickelsmässa till mickelsmässa.

Finsk beskrivning

palveluskausi

vuokrakausi; Vuoden mittainen ajanjakso, joksi palvelussuhteet tavallisesti solmittiin. Palveluskausi kesti tavallisesti mikonpäivästä mikonpäivään.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 340.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

stämnotid

Se vidare