Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officer som kontrollerade kruttillverkningen vid ett krutbruk.

Finsk beskrivning

ruudintarkastaja*, ruudintestaaja*

ruudinvalmistusta valvonut upseeri

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 217.