Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Diakonissanstalt i Uleåborg som inledde sin verksamhet 1896. Målet var att utbilda ambulerande sjukskötersor för de speciella behoven i Lappland.

Finsk beskrivning

Oulun diakonissalaitos

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk