Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1700-talet tjänstebeteckning för militärläkare, i rang över bataljonsläkare, och med tjänsteställningen som förste läkare vid ett regemente eller motsvarande förband.

Finsk beskrivning

rykmentinlääkäri

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 222.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 816.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Latin medicus legionis