Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tulltjänsteman som förestod stämplingen av undersökta varor vid ett packhus.

Finsk beskrivning

pakkahuoneen leimamestari*

tutkitut tavarat leimannut tullin virkamies

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 223.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid