Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå som från 1895 ansvarade för övervakningen av veneriska sjukdomar och prostituerade.

Finsk beskrivning

Helsingin sukupuolitautien tarkastustoimisto

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare