Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid ståthållarämbetet i Stockholm med huvuduppgiften att ansvara för säkerheten, ordningen och renhållningen på Stockholms slott.

Finsk beskrivning

linnavääpeli*

Käskynhaltijan virastossa työskennellyt virkamies, jonka päätehtävänä oli vastata turvallisuudesta, järjestyksestä ja puhtaanapidosta Tukholman linnassa.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 231–232.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk