Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lägre tjänsteman vid centralt ämbetsverk, även vid hovrätt, med uppgift att sköta löpande skrivarbeten; särskilt som titel för vissa tjänstemän av lägre grad i vissa kanslier (till exempel vid beskickningarna, riksdagens utskott eller Nedre justitierevisionen).

Finsk beskrivning

kollegiokanslisti, virastokanslisti

Alempi virkamies virastossa, jonka tehtävänä on pitää huolta juoksevista asioista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 603.