Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hospital på Gloskär i Föglö socken på Åland. Hospitalet grundades 1652. Det hade en egen präst 1654–1672. År 1674 förenades hospitalet med hospitalet på Själö.

Finsk beskrivning

Gloskärin hospitaali

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare