Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan 1600-talet av Kgl. Maj:t given fullmaktkaraktär av ämbete eller tjänst och själva dokumentet med vilket detta beviljades. Fullmakten kunde ange tjänsterang eller värdighet också utan anknytning till tjänst eller lön.

Finsk beskrivning

karaktäärivaltakirja*

Kuninkaallisen Majesteetin myöntämä valtakirja oikeuteen käyttää virkanimikkettä (myös ilman itse virkaa tai palkkaa).

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 607.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .