Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Korrektionsinrättning för kvinnor från västra Finland. Inrättningen förestods av en direktion. Som ordförande verkade landshövdingen. Han biträddes av representanter från staden samt justitie-, medicinal- och landsstaten.

Finsk beskrivning

Turun kehruuhuone; Turun naisille tarkoitettu työlaitos

Naisten ojennuslaitos Turussa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska Kruunun kehruuhuone Turussa

Synonymer

Spinnhuset i Åbo