Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lasarett för Nylands och Tavastehus län grundat i Helsingfors 1775. Lasarettet betjänade både militären och civilbefolkningen. Verksamheten bedrevs i övre våningen av hospitalsbyggnaden i Kronohagen. År 1777 slogs hospitalet ihop med länslasarettet. Då Tavastehus blev Helsingfors och Tavastehus läns residensstad 1776 beslutade man att flytta länslasarettet dit, vilket skedde 1785. Helsingfors var därefter utan länslasarett tills Nylands länslasarett inledde sin verksamhet 1842 och började kallas Gamla kliniken.

Finsk beskrivning

Helsingin lääninsairaala

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1775–1785

Se vidare