Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sjukhus för kolerapatienter som grundades i samband med järnvägsstationen 1893. Sjukhuset hade sex bäddar och bekostades av staten. Behandlingen var avgiftfri.

Finsk beskrivning

(Kouvolan) kolerasairaala

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Kolerasjukhuset i Kouvola