Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Delvis på lagstadgat statsstöd verkande kommunalt sanatorium i Kanneljärvi för vård av bland andra tuberkulospatienter, grundat 1939. Sanatoriet förestods av en läkare på deltid.

Finsk beskrivning

Hiekkarannan parantola

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare