Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regionalt mentalsjukhus i Halikko. Sjukhuset förestods av ett kommunförbund. Sjukhusstyrelsen bestod av en överläkare, en underläkare, översköterskan och sjukhusets ekonom.

Finsk beskrivning

Halikon piirimielisairaala

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare