Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mottagningsenhet för mentalsjuka i Helsingfors. Den förestods av en av läkarna på sjukavdelningen vid polisinrättningens skyddsenhet och omorganiserades 1836 till Upptagningsstationen för själsligt sjuka.

Finsk beskrivning

(Helsingin) mielisairaiden vastaanottoasema

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1900-tal

1932–1935