Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen fastställd ändring av villkoren i en donation, sedermera huvudsakligen i gåvobrev, testamente eller stiftelses stadgar när förhållandena ändrats och bestämmelserna inte längre gick att följa.

Finsk beskrivning

muutos, permutaatio

Lahjoituksen, testamentin tai vastaavan ehdoissa todettu muutos olosuhteiden muututtua.

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/