Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Om personal- eller utgiftsstat inom det indelta postverkets transporter.

Finsk beskrivning

postinkuljetuksesta vastaava virkakunta

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk