Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Blåsinstrument för att ge signal om att posten har anlänt eller ska avgå. Posthornet blev ett kännetecken för postföringen. Ursprunget kan eventuellt sökas i Tyskland, där postföringen tidvis sköttes av slaktare mot vissa skattelättnader. När de anlände till en by för att köpa boskap så anmälde de sin ankomst genom att blåsa i ett horn. Posthornet blev under 1500-talet allmänt bland kurirer som skötte offentlig postgång (till exempel kyrkans, statens, ämbetsmäns postförare). Posthornet blev sedermera en symbol för statligt postmonopol och förekommer än idag på postlådor, postfanor m.m.

Finsk beskrivning

postitorvi

Torvi, jolla ilmoitettiin postin saapumisesta tai postikuljetuksen lähdöstä.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk