Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600-talet benämning på resekostnadsersättning för en tjänsteman. Öppet kungligt brev om fri skjuts, logi och traktering. Årspass beviljades särskilt tjänstemän som i ämbetsärenden vidtog inspektioner i länen, till exempel postinspektören.

Finsk beskrivning

vuosipassi*

virkamiehelle myönnetty asiakirja, joka oikeutti ilmaiseen kyydityksen, majoitukseen ja aterioihin (1600-luku)

Källor

Forssell, Nils , Svenska postverkets historia. På Generalpoststyrelsens uppdrag utarbetad av Nils Forssell I–II , Stockholm: Postverkets tryckeri 1936 , 46.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare