Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samling verifikat för revision av räkenskaper och till dem hörande andra handlingar.

Finsk beskrivning

tositekokoelma*, tositenidos*

Kokoelma tositteita ja asiakirjoja tilien tarkistusta varten.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 642.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

verifikater