Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ärende som avgörs som ett ämbetsärende eller som hör till ämbetsåliggandena.

Finsk beskrivning

virka-asia

virkatöiden piiriin kuuluva asia

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 87.

Andra språk

Dåtida finska virkajuttu