Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Brev som under 1600- och 1700-talen beviljade rätt till sockengång.

Finsk beskrivning

pitäjänkäyntilupa*

pitäjänkäyntiin oikeuttava lupakirja

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk