Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på husgerådsförvaltaren i Kungliga husgerådskammaren under förra delen av 1600-talet.

Finsk beskrivning

talouskamarinhoitaja

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal

?–1600-tal

Se vidare