Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman i Kungliga husgerådskammaren, till förra delen av 1600-talet benämnd husgerådstillsiare.

Finsk beskrivning

talouskamarinhoitaja

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1600-tal
1700-tal
1800-tal

ca 1620-tal–1809 (Finland)

Se vidare