Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Äldre benämning på regementsveterinär.

Finsk beskrivning

rykmentin hevoslääkäri*

rykmentin eläinlääkärin vanhempi nimike

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk