Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Aktuarie vid rådhusrätt och magistrat.

Finsk beskrivning

kaupunginaktuaari

Raatihuoneella ja maistraatissa työskennellyt aktuaari eli arkistonhoidosta vastannut henkilö.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 330.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk