Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Transitotull vid genomfartsled, särskilt vid vatten.

Finsk beskrivning

tietulli, vesitietulli

kulkureitillä perittävä tiemaksu

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk