Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hemman som 1706 var skattehemman. Ett kriterium fastslaget under autonoma tiden 1826 för donationsbondes rätt att genom domstolsbeslut inlösa sitt hemman i Viborgs län. Ersattes 1867 med att staten köpte ut donatarien och försålde hemmanet som skattehemman till innehavaren.

Finsk beskrivning

vanha verotila, vanha perintötila; tila, joka oli ollut perintötila ennen vuotta 1706 Viipurin läänissä

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1826–ca 1867