Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för präst, också sådan som inte hade en ordinarie befattning.

Finsk beskrivning

maisteri

virassa tai ilman virkaa olevan papin titteli

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 229.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/