Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsområde för biskopsfogde.

Finsk beskrivning

piispanvoudin virka-alue

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/