Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1700-talet samlande beteckning för biskopsämbetet med tillhörande tjänsteåligganden.

Finsk beskrivning

piispanvirka, piispantoimi

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/