Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Trolig benämning på de förtroendemän i en kyrksocken som med polisiära metoder övervakade kyrkotukten. Termen förekom i lag- och kurialterminologin under autonoma tiden.

Finsk beskrivning

kirkkopoliisi

kirkkokuria valvoneista luottamusmiehistä käytetty nimitys

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 199.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kyrkopolis