Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Väg som gick till kyrkan. Kyrkvägarna byggdes och underhölls av kyrkostämman. Om kyrkvägen också hade en bro kallades denna kyrkbro. Kyrkvägar omnämns redan i Kristoffers landslag.

Finsk beskrivning

kirkkotie

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , IV (1912): 1013 (Kung Kristoffers Landslag, Byggningabalken kap. III) . http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kyrkoväg