Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kameral beteckning för prostgäll (prostgård).

Finsk beskrivning

rovastinpappila, rovastila

Rovastin virka-asunnon kameraalinen nimitys.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk