Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrksocken som utgjorde ett prebende, mera ovanligt en socken som ingick i ett prebendepastorat. Benämningen användes särskilt under medeltiden inom den katolska kyrkan i Sverige och inom evangelisk-lutherska kyrkan under 1500-talet, tills reformationen hade genomförts.

Finsk beskrivning

kirkon palkkapitäjä

Kirkollinen hallinta-alue, jonka tulot käytettiin piispan, professorin, lehtorin tai muutoin virkasuhteessa tiettyyn instituutioon (erityisesti Turun akatemiaan) olevan henkilön palkan tai palkanlisän maksuun.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/