Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skälig lön, den ersättning som under 1200-talet tillkom som ersättning för bärgningsarbete.

Finsk beskrivning

kohtullinen korvaus

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 479.

Andra språk

Latin iustum laboris precium