Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den period under vilken biskopsstolen i ett stift var ledig. Förvaltningen skulle då skötas av domkapitlet och vid försummelser kunde ärkebiskopen tillsätta en administrator.

Finsk beskrivning

piispanistuimen avoinnaolo

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 611.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare