Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Så mycket som kan bäras på en gång: måttenhet som användes för att gradera bötesstraff vid tjuvnad eller för att ange storleken på en rättighet.

Finsk beskrivning

kantamus

rangaistusten ja oikeuksien yhtyedessä käytetty mitta, joka perustui yksilön kykyyn kantaa jotakin yhdellä kertaa

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 345.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 509.

Andra språk

Inga termer på andra språk