Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ring av stenar, vanligen med en, ”den anklagades sten” i mitten. Enligt folklig tradition var en sådan ring en sammanträdesplats för ett lokalt ting. Två domarringar har påträffats i Finland och bägge ligger i samband med järnåldersgravfält. Namnet Käräjämäki (tingsbacken) i Kumo är belagt från 1463. Domarringen i Eura är utritad på Olaus Magni Charta Marina.

Finsk beskrivning

tuomarinympyrä

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk