Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dödstraff som innebar att den dömde först rådbråkades varefter kroppen fästes på ett hjul som restes upp på en stång. I de yngre svenska landskapslagarna var stegling ett straff för mord och dråp av husbonde. Under senmedeltiden ökade användningen av strafformen men praxis varierade mellan de olika städerna och från tillfälle till tillfälle.

Finsk beskrivning

teilaus; keskiaikainen kuolemanranagaistus

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk