Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den tid inom vilken en landsstatstjänsteman eller ecklesiastisk tjänsteman skulle inkomma till landshövdingen (guvernören) med en redovisning över inom hans distrikt inlöpta frivilliga medel eller obligatoriska avgifter.

Finsk beskrivning

tilitysaika*

aika, jonka kuluessa kirkollisen tai maallisen hallinnon virkamiehen tuli tuoda kuvernöörille selvitys piirinsä rahankäytöstä

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): IV: § 1715: 1004.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare