Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De penningmedel som inflöt till statskassan från arbete på spinnhus och andra korrektionsinrättningar för kvinnor sedan 1600-talet.

Finsk beskrivning

kehruuhuonevarat

kehruuhuoneiden ja muiden ojennuslaitosten tekemästä työstä valtiolle tulleet rahavarat

Källor

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1918: nr 31: 5 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/